Dianie vo farnosti

Železný pútnik

Pôstna pešia nočná púť z Trstína Hájička do národnej baziliky v Šaštíne.
Read More About Železný pútnik »

Ježišova cesta do Emauz

--------------------------- LECTIO DIVINA počas pôstu ------------------------------ Všetky cesty Boha vedú k človeku. Toto je veľká myšlienka, ktorú nachádzame v diecéznej pastoračnej aktivite.
Read More About Ježišova cesta do Emauz »

Diecézne stretnutie mládeže 99+1

POZVÁNKA, list otca biskupa a program
Read More About Diecézne stretnutie mládeže 99+1 »

Vitamíny pre zdravé manželstvo

Článok k národnému týždňu manželstva v Novoti. Fotky, krátky text a AUDIO pre tých, ktorí sa chceli NTM zúčastniť, ale kvôli práci sa nemohli.
Read More About Vitamíny pre zdravé manželstvo »

Podporme kresťanské inštitúcie

Asistent pri rozhodovaní sa, komu adresovať 2% z daní.
Read More About Podporme kresťanské inštitúcie »

Koncert Márie Podhradskej

--------------------------------------- POZÝVAME -------------------------------------------- Počas Národného týždňa manželstva bude v našej farnosti koncert Márie Podhradskej. Koncert a sprievodný progrm je dôležitou súčasťou NTM.
Read More About Koncert Márie Podhradskej »

NTM 2024 - program a pozvánka

Spolu s pastoračnou radou a ochotnými farníkmi Vám, milí manželia (a snúbenci), aj tento rok ponúkame národný týždeň manželstva, ktorého cieľom je priniesť nové inšpirácie pre manželskú lásku.
Read More About NTM 2024 - program a pozvánka »

Láska žije OFFLINE

pozvánka na prednášku do Zákamennáho
Read More About Láska žije OFFLINE »

Ako sme prežili kurz Jozue

Fotky a krátky článok
Read More About Ako sme prežili kurz Jozue »

Rodinky sa výborne zabávali

Deti šli domov unavené a rodičia tiež... Ale najväčší výkon dnes podali organizátori :)
Read More About Rodinky sa výborne zabávali »

Benefičný koncert prekvapil

Prekonal očakávania publika po hudobnej stránke a prekvapil aj štedrosťou ľudí.
Read More About Benefičný koncert prekvapil »

VIANOCE 2023

------------------------------- pridané AUDIO a fotky --------------------------------------- V tomto článku sú informácie k Vianociam 2023, piesne, fotky a poďakovnie.
Read More About VIANOCE 2023 »

Benefičný koncert 2023 - pozvánka

V tomto článku je uverejnený plagát so základnými informáciami k tohoročnému benefičnému koncertu a krátky text.
Read More About Benefičný koncert 2023 - pozvánka »

Hymny z Dedinských táborov

................... PRIBUDLA POSLEDNÁ HYMNA ................ V tomto blogu sú spomienkové videá z dedinských detských táborov. Spolu so staršími animátormi sme vybrali z "archívov" už možno aj zabudnuté hynmy, ktoré vyjadrujú tému tábora daného roka.
Read More About Hymny z Dedinských táborov »

Dekanátne stretnutie mládeže

.............Doplnené informácie................. Nedeľa Krista Kráľa je Svetovým dňom mládeže.
Read More About Dekanátne stretnutie mládeže »

Infografika erbu diecézneho biskupa

ABBA PATER je biskupské heslo nášho diecézneho biskupa Františka.
Read More About Infografika erbu diecézneho biskupa »

Pomník nenarodeným deťom

Tento článok sa bude dopĺňať od dnes do 3. novembra. Obsahuje pozvanie na požehnanie, fotky, základné informácie ohľadom zhotovenia a vysvetlenie symboliky pomníka.
Read More About Pomník nenarodeným deťom »

Celonočná adorácia

od 31.10. 2023 do rána 1.11.2023
Read More About Celonočná adorácia »

Odpustová slávnosť sv. Martina

... a pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka
Read More About Odpustová slávnosť sv. Martina »

Púť do Ríma

V spolupráci s našim rodákom Antonom Durčákom, ktorý študuje morálku v Ríme, a sprievodcom docentom Ľuboslavom Hromjákom, Vám ponúkame pútnický zájazd do Ríma s pestrým programom.
Read More About Púť do Ríma »

Diecézny florbalový turnaj

Komisia pre mládež pozýva mladých zapojiť sa do diecézneho kola florbalového turnaja o pohár predsedu KBS.
Read More About Diecézny florbalový turnaj »

Posolstvo mladým ekonómom

V piatok 6. októbra 2023 adresuje Svätý Otec nové posolstvo všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete.
Read More About Posolstvo mladým ekonómom »

Prebieha maľovanie kostola

Kostol je pripravený na slávenie liturgie.
Read More About Prebieha maľovanie kostola »

Prípravný týždeň pred odpustom

Tento článok je ukončený. Boli doplnené fotky aj z odpustovej slávnosti. Je možné, že ešte pribudne audio záznam :) Uvidíme...
Read More About Prípravný týždeň pred odpustom »
Showing 1 - 25 of 174 results.
Items per Page 25
of 7

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 10

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

FARNIK 05

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.