Fotky

 

 

 

Štefan Hrbček, farár

 

Blažej Raška, kaplán

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Novoť

č.: 1005

029 55  Novoť

 

IČO: 31905986

DIČ: 2020571025

 

e-mail: farnost@novot.sk

č. účtu: SK62 0900 0000 0000 5417 9595

tel.: 043 5590 230

 

TEL v prípade súrneho zaopatrenia umierajúcich:

0950 626 642

 

farár

Mgr. Štefan Hrbček

tel.: 0904 575 829

e-mail: stefan.hrbcek@gmail.com

osobný WEB: https://www.mojakomunita.sk/web/stefan.hrbcek

 

kaplán

Mgr. Blažej Raška

tel.: 0901 720 054

 

 

 

 

 

Farnosť Novoť zhromažďuje, používa a chráni osobné údaje farníkov podľa jednotnej politiky GDPR. Viac sa dočítate na tejto stránke.

Kód farnosti 892