Modlitba lektora

Všemohúci Bože,

Ty si nás pozval k službe lektora,
požehnaj nás, aby sme zreteľne prednášali slová
Svätého Písma a svojim životom svedčili o tom,
čo ústami prednášame.


Amen

 

 

Lektorská služba pri liturgii slova

 

Pri liturgickom slávení Božieho slova lektori čítajú biblické texty.

Pred sv. omšou sa lektor pripraví na čítanie: prosbou o požehnanie, modlitbou, prečítaním textu viackrát, aby textu porozumel. Dobre je, ak sa lektor pripraví doma a text premedituje, aby sa u veriacich pri počúvaní posvätných čítaní vznietila v srdci láska a živý záujem k Svätému písmu.

Lektori, aby boli dobre pripravení na službu potrebujú predovšetkým duchovnú prípravu – formáciu.

 

 

 

Rozpis služby lektorov

LEKTORSKÁ SLUŽBA V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY

 

aktualizované  november 2023

 

 

Vo farníku v stĺpci Bohoslužby je v každú nedeľu a prikázaný sviatok uvedené číslo skupiny, ktorá ma v ten deň službu. V prípade, že nemôžete na príslušnej sv. omši čítať, snažte sa zabezpečiť si miesto seba náhradu.

 

Stretnutia lektorov bývajú  podľa dohody a termím stretnutia je zverejnený vo farskom časopise FARNÍK.