Dianie vo farnosti

« Back

Pripravujeme národný týždeň manželstva

12. - 19. február 2023; ODKAZ

Aj tento rok nadväzujeme na niekoľkoročnú tradíciu a pripravujeme Národný týždeň manželstva. Inšpiráciou je celoslovenská iniciatíva, ktorá má za cieľ posilňovať manželstvá a pomáhať manželom čo najlepšie realizovať toto povolanie.

 

Na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE sú základné informácie, o ktoré sa opiera aj náš farský prípravný tím. 

 

Stáva sa už tradíciou, že počas februára sa naša farnosť zapája do národnej iniciatívy na podporu manželstva s názvom Národný týždeň manželstva (NTM). Jeho cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Tento rok sa NTM uskutoční v týždni od 13. do 19. februára. 
 
Témou tohtoročného NTM je "Odkaz...".
 
Do rôznych nádob ľudia odnepamäti vkladali odkazy, ktoré považovali za mimoriadne dôležité a dúfali, že sa dostanú k ďalším. A naopak tí, čo sa k takémuto odkazu dostali, s napätím odhaľovali správu, ktorú zanechal niekto pred nimi. A takisto my sami - hoci nie vždy vedome - vysielame "živé správy" o manželstve. Niekedy tým, čomu o manželstve veríme a ako o ňom hovoríme, inokedy tým, ako svoj manželský život žijeme.
 
V našej farnosti bude Národný týždeň manželstva prebiehať prostredníctvom pestrej škály aktivít. Počas celého týždňa sa nám budú rôzni kňazi prihovárať počas kázní zameraných na témy, ktoré trápia mnohé manželstvá. Nebudú chýbať svedectvá na naše povzbudenie ako i aktivity pripravené na prehĺbenie a oživenie lásky medzi manželmi. Jedným z vrcholov bude sobotný večer, ktorého súčasťou bude príležitosť na spoločnú manželskú večeru v reštaurácii Trend. Nakoľko je kapacita obmedzená, prosíme všetkých, ktorí majú záujem o večeru v spoločnosti ďalších manželských párov našej farnosti, prihlásiť sa u pani Kataríny Kovalčíkovej, alebo sa registrovať prostredníctvom formulára na webovej stránke farnosti.
 
Využime ponúkanú príležitosť na prehĺbenie našich manželských vzťahov, na duchovné povzbudenie od pozvaných hostí ako i posilu pri napĺňaní našich manželských sľubov. Veríme, že si v bohatom programe nájde každý to svoje.
 
Podrobný program NTM v Novoti bude zverejnený v budúcom farníku.
 
Tešíme sa na vás.

 

PONDELOK 13. FEBRUÁR
18:00 svätá omša: vdp. farár Štefan Hrbček
Téma: ODKAZ - úvod k NTM 2023
 
UTOROK 14. FEBRUÁR
18:00 svätá omša: vdp. kaplán Rastislav Hanečák
Téma: KOMUNIKÁCIA
 
STREDA 15. FEBRUÁR
18:00 svätá omša: vdp. Robert Slotka (farár v Oravskej Polhore)
Téma: RIEŠENIE PROBLÉMOV, SILA ODPUSTENIA
 
ŠTVRTOK 16. FEBRUÁR
18:00 svätá omša: vdp. Marek Gavalier ( kaplán v Trstenej)
Téma: RODIČIA A SVOKROVCI
Svedectvo
ADORÁCIA do 22:00
 
PIATOK 17. FEBRUÁR
18:00 svätá omša: vdp. Matúš Reiner (tajomník rady pre mládež a univerzity KBS)
Téma: PREDMANŽELSKÁ  ČISTOTA,  MANŽELSKÁ MORÁLKA
SVEDECTVO
 
SOBOTA 18. FEBRUÁR
Večera pre manželov
Nahlásenie u Kataríny Kovalčíkovej - 0918 953 266
(nahlasovanie cez formulár sa nerealizuje) 
 
NEDEĽA 19. FEBRUÁR
10:30 sv. omša za manželstvá a rodiny našej farnosti a za Boží ľud
 
 
 

 

POČAS TÝŽDŇA bude v kostole na stolíku vzadu škatuľa, do ktorej môžete vkladať úmysly za manželstvá. V nedeľu bude za tieto úmysly obetovaná tretia svätá omša.
 
POČAS TÝŽDŇA je pre manželov k dispozícii aktivita Dvaja blázni na mori. Ide o niekoľko pripravených aktivít na príjemný spoločný čas pre manželov. Podklady si môžete stiahnuť na stránke farnosti alebo si ich vziať zo stolíka vzadu v kostole.
 
 
 
Povzbudzujeme manželov, aby si počas tohto týždňa okrem aktivít v kostole vyhradili podľa možností aj doma viac spoločného času - na rozhovor, na spoločnú modlitbu, film, prechádzku, svadobný fotoalbum.
 
 
 
 
 
 
Comments
sign-in-to-add-comment
[...] Pripravujeme národný týždeň manželstva [...] Čítať viac
Posted on 2/22/23 1:28 AM.

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

kostolu sv. Jána Krstiteľa
(odstup medzi hlasovaním je 24 hod)
 
Spomedzi nás do večnosti odišiel 
Serafín Bulvas (63)
č. 446
Pohreb so sv. omšou bude v utorok 28.3.2023 o 14:00
 
nech odpočíva v pokoji...
 
 
 

 

 

FARNIK 14

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.