« Back

Sebareflexia viery

Sebareflexia viery

Aké miesto má Ježiš v tvojom živote?

Je „len“ jeho súčasťou, alebo jeho stredobodom?

 

Túto skúšku správnosti nie je možné urobiť na papieri s perom v ruke, ale na modlitbe a s úprimnosťou v srdci. A jej výsledok? Buď to bude Boží nepokoj alebo nefalšovaná Božia radosť.

 

Jozef

 

PS: To všeobecné podstatné meno „život“ je možné aj skonkretizovať a  rozmeniť na drobné napr. na modlitbu, deň, vzťahy, prácu, školu, službu, túžby, bolesť a utrpenie...

Comments
sign-in-to-add-comment
Hore položenú otázku by som si tu nedovolil položiť bez toho, aby som si sám na ňu neodpovedal.
Otázka vyvstala počas modlitby predovšetkým pre mňa (tu ju len posúvam ďalej) a odpoveď na ňu nie je pre mňa jedno rázovou záležitosťou.
Posted on 8/23/12 9:57 AM.