« Back

Hlásame ? ! ?

Hlásame ? ! ?

Dnes sa dosť ľudí cíti povolaných evanjelizovať. Tento blog bude skôr otázkou, ako by ste riešili situáciu vy.

Príjemný júlový podvečer....prišlo mi na um, že kamarátkinmu synovi treba zablahoželať k promócii ,predtým nebol doma a zajtra už odchádza za prácou. Je to kúsoček, a medzi našimi bytovkami sa rozprestierka príjemný parčík. Smutné vŕby, lavičky, záhony kvetov.

Vyrušil ma krik a smiech.Krik a smiech. Tri lavičky, obsadené mládencami medzi 16 až 20 rokmi. Hoci núkali miesto, postava to odmietala.

Postavou bola veľmi pekne oblečená pani v mojich rokoch, teda po šesťdesiatke . Z kontextu som už zďaleka vyrozumela, že debata- alebo len prednáška? sa týka náboženských vecí. Pekné oblečenie by bolo typické pre Svedkyňu, ale zo skúsenosti viem, že tí chodia po dvaja....

"Zahyniete! Všetci čo tu sedíte!"

Rehot. Nakoniec sa jeden z chlapcov opýtal: "Prečo?"

"Lebo ste hriešni!"

Rehot. Mladý muž povedal: "chodil som na náboženstvo, tam nám povedali, že každý človek je hriešny.....bez hriechu bola iba Panna Mária, a samozrejme Ježiš, lebo je Boh".

"Ale vy ste beznádejní a drzí hriešnici. Ste oddaní svetu. Boh je pre vás šašo. Vy v neho neveríte, sedíte si tu a brnkáte na gitare a pospevujete svetské piesne. Do pekla prídete! Všetci."

Rehot. "Ako viete, teta?"

Čítam Bibliu a tam to je. Keby ste i vy čítali, prišli by ste na to.

Rehot sa začal stupňovať, ale pani neodišla. Kričala ďalej a šermovala rukami.Na jej hlasový potenciál som bola prikrátka, aj keby som sa bývala chcela zapojiť do debaty. Išla som teda svojou cestou.

V byte oslávenca sme mali otvorené okno. Dialóg trval do úplného zotmenia. Záíverečné počuteľné zvuky boli z jednej strany neutíchajúci rehot a z druhej preklínania a vyhrážky.....

Bolo mi ľúto. Chlapcov aj tety. Pracujem s mládežou takmer 40 rokov. Na prvé stretká birmovancov mi neprídu všetci nadšení. Poviem im, aby rodičom vysvetlili, že na birmovku nemusia ísť štrnásťroční. A už vôbec nie nasilu. Niekedy mi dvaja- traja opustia skupinu. Ale väčšinou sa po mesiaci vrátia.

Ale votrieť sa medzi osoby a obsadenie v parku.....chýbali mi slová. Žeby zbabelosť? Kto mi povie, čo by urobil?

Comments
sign-in-to-add-comment
Asi by som tiež mlčala... Modlitba v srdci za všetkých zúčastnených, ale neviem, či by som našla slová a spôsob / odvahu zapojiť sa do diskusie. Ľudsky je to asi nemožné...
Posted on 7/29/12 8:09 AM.
Myslím, že by som sa do tej debaty nezapojil, ale by som sa modlil za nich. Keby som sa zapojil, asi by som dával " perly " do nesprávnych rúk. Teda ešte by to asi nebolo vhodné. Modlitba za nich sa mi zdá najvhodnejšia.
Posted on 7/29/12 10:02 AM in reply to Eva Baranovičová.
Jozef Fatura
čo by som urobil?
možno by som sa pripojil, keby ma prijali, stálo by za pokus vyhecovať ich zabrnkať a zaspievať niektorú z kresťanských, čo mám v mobile
veru, stálo by to za pokus, keď boli taká veselá kopa emoticon
Posted on 7/29/12 10:40 PM.