Entries with tag jubileum .

Požehnaných 100 rokov slovenského otca dominikána

Spomínaný otec - jubilant oživil na Slovensku rehoľu bratov kazateľov, za čo mu patrí úprimná vďaka a veľká úcta a Pánovi vďaka ze to, že mu dal toľko rokov života napriek väzeniu a iným útrapám .
Read More About Požehnaných 100 rokov slovenského otca dominikána »
Showing 1 result.