Veľmi odporúčam blogy o rodine, manželstve a výchove mojej drahej manželky.

« Back

Moja duchovná mama Ľudka je už pri Pánovi

Moja duchovná mama Ľudka je už pri Pánovi

V nedeľu ráno, pred dlho očakávanou birmovkou v Tarožnianskej farnosti sme sa dozvedeli, že moja duchovná mama, Ľudka Hagovská v sobotu večer odišla k Otcovi do jeho kráľovstva.

Táto správa nás s manželkou dosť položila. Nedalo sa nám tomu uveriť a ešte stále to s červenými očami a hrčou v hrdle pregĺgam.


Ľudku som poznal 12 rokov, bola mojou duchovnou mamou. Spoznal som ju na animátorskej škole, ktorej bola jednou zo zakladateliek. Ľudka nás svojím príkladom aj slovom učila ako slúžiť , ako mať otvorené srdce pre iných. Učil som sa od nej ako viesť stretko, ako osloviť mladých, ako viesť evanjelizáciu, zakladať spoločenstvo. Učila nás ako pripraviť víkendovky, či Oázu (dvojtýždňové duchovné cvičenia). Učil som sa od nej načúvať ľudí i Boha. Napriek tomu, že sme keď sme boli „uchá“ na animátorskej škole a ju vnímali ako autoritu, nehanbila sa nás požiadať o modlitbu, keď bolo ťažko.
Bola mi vzorom aj v jej prístupe k práci a čestnosti. Od Ľudky sme sa mnohí učili v službe vnútorného uzdravenia. Sama mala úžasné dary a Pán si ju veľmi používal.


Vďaka nej som mohol spoznať bližšie Boha aký je, jeho uzdravujúcu lásku, veľkosť obety a vedieť prijať ostatných takých, akí sú. Od Ľudky sa to učilo jednoducho, pretože to spontánne žila.


Ako veľmi nám chýba. Bola ako strom zasadený pri vode, ktorý prináša ovocie v pravý čas, jeho lístie nevädne. Vďaka jej službe boli mnohí uzdravení a veľa stratených našlo Pána. Ľudka bola našou bútľavou vŕbou, keď nám bolo ťažko a príhovorníkom kedykoľvek sme ju požiadali o modlitbu.


Píšem tento blog, lebo je mi smutno a mám neskutočne veľa otázok.

 

PREČO?


Prečo si ju Pán vzal k sebe tak skoro? Pýtam sa, či sme sa málo modlili za jej uzdravenie? Mám to vnímať ako prehratý či vyhratý boj? Koľko ľudí mohlo byť ešte uzdravených jej službou... Verili sme, že ju Pán môže uzdraviť. Ale Jeho vôľa bola asi iná.


Je mi veľmi ťažko prijať jej odchod. Ráno som čítal o sv. Pavlovi, ktorý nemusel odísť do Ríma. Mohol odísť omilostený Festusom, ale Pán preňho pripravil kríž a vyšlo to ináč. Prečo sa život všetkých svätých končí krížom? Ježišove „Kto chce ísť za mnou nech vezme svoj kríž a nasleduje ma“ je pre mňa v tejto miere stále silnou kávou, ale dúfam a verím, že všetko bude OK, lebo On porazil smrť.


Ľudke je už teraz dobre a po 9 mesiacoch zákernej choroby je už úplne zdravá a som si istý, že už je doma, že je v Otcovom náručí. Verím, že Ľudka má teraz podiel so všetkými svätými. Svoj život zasvätila Pánovi, verím, že jej odmena hodná princeznej ju neminula. Ľudka odišla do neba na vigíliu Božieho milosrdenstva, tak ako mnohí svätí. A to aj pre mňa bola a stále je. Verím, že jej príhovor za nás stále pokračuje a je to silnejší, lebo je blízko pri Pánovi.

 

Ľudka bola pre nás všetkých skutočným svetlom a soľou. Viac o jej živote nájdete na stránkach ZKSM.

Pozrite si aj blog Mariky Janusovej o Ľudke: Váž si, čo môžeš robiť pre Boha, nie je to samozrejmosť...
 

Comments
sign-in-to-add-comment
Jej duša je už v objatí Boha vo večnej blaženosti.
Posted on 4/16/12 11:25 AM.
Rozmýšľam nad tým, čo by bránilo tomu, aby bola Ľudka navrhnutá na beatifikáciu?
Nezveličujem.
Bola to naozaj svätá žena a verím, že je pri Pánovi s ďalšími svätými.
Posted on 4/16/12 12:50 PM.
Myslím, že sa mnohí cítime ako učeníci, ktorí nemohli uveriť tomu, že Ježiš skutočne zomrel. A urobili dobre ! Lebo bol vzkriesný ( s čím síce nepočítali ). Ľudka žije s nami teraz viac ako kedykoľvek predtým, usmieva sa a prihovára, bojuje s nami a za nás- ako stále. Nič sa neskončilo- práve všetko len naberá vyšší level.Sme jej vďační za mnoho a ešte len budeme !
Posted on 4/16/12 1:12 PM.
Je mi cťou, že som si mohla prečítať také krásne vyznania o tak veľmi vzácnom človeku - žene, ktorá obetovala svoj život pre Boha a pre druhých ľudí..
Obetovať sa v službe z lásky druhým, je najväčšie poznanie, ktoré má nevysloviteľnú cenu.
Milá Ľudka, nikdy som Vás nepoznala, ale prosím Vás, orodujte za nás v nebi...
Posted on 4/16/12 6:33 PM.
nepoznal som ju. ale ak mnohých priviedla k Bohu, tak ste jej ovocím - ovocím jej kríža, ktorý podľa tvojho svedectva niesla s Pánom. Martin, neostávaj pri myšlienkach...
Posted on 4/16/12 8:00 PM in reply to Martin Lojek.
Ludku som stretaval dost malo, ale veľmi si ju vazim. Viem, ze pocas svojho zivota urobila velmi vela dobra aj v skrytosti pre mnohe spolocenstva, bola veľkou oporov pre mnohych. Aj pre naše centrum nejednu noc prebdela nad papierami. Verim, Milosrdný ju príjme do svojej slávy.
Posted on 4/16/12 10:48 PM.
Martin, aj mne to napadlo... treba zacat zbierat svedectva...
Posted on 4/16/12 11:14 PM in reply to Martin Lojek.
Jarmila Semanová
Martinko,

pýtaš sa prečo ....

Teraz ešte nie sme schopní to pochopiť ...

... ešte nepoznáme všetky odpovede, ale to neznamená, že sa nemáme pýtať.

Otázka však môže znieť aj takto: " Bože, čo je toto za výzva pre mňa ? "
Posted on 4/17/12 6:05 AM.
Súcitím so smútiacou rodinou a všetkými blízkymi a známimi. O Ľudke som veľa počula a nenapadá mi nič, len že sa veľmi podobala na Tabitu zo Skutkov apoštolov, 9. kapitola, verše 36-42. Keď vidím ten smútok, pýtam sa: Možno sa nájde aj medzi nami niekto, kto by nás potešil tak ako Peter potešil Tabitiných blízkych? Čo myslíte?
Posted on 4/17/12 8:46 AM.
Prosím, modlime sa za smútiacu rodinu, aby im Pán dal silu preniesť sa cez to.
Posted on 4/17/12 11:06 AM.
Máme mnoho svätých, s menami i bez mena-t.j. ktorí žili a aj odišli akoby anonymne, že ich nespoznala široká verejnosť. Sú to naši spolubojovníci, až kým sa nestretneme u Otca v nebi. Pomáhajú nám v našom živote, dokonca aj keď už nie súmedzi nami... podobne ako ježiš, keď odišiel z viditeľného sveta. je cťou poznať a zažiť takých ľudí, ako bola Ľudka! Ich odchod je vždy bolestný, podľa nášho zmýšľania by mohli isto odchádzať iní. No Boh vie. Tí, ktorí odchádzajú už dozreli pre Božiu slávu. Veď to je náš cieľ na zemi. Chýbajú nám...Bohu vďaka, že sme mali možnosť s nimi ísť kus cesty...
Posted on 9/10/12 3:13 PM in reply to Martin Lojek.

 

Momentálne píšem adventné zamyslenia pre mužov zamerané na mužskú identitu a spiritualitu: rok 2018, rok 2017rok 2016, rok 2015, rok 2014.