« Back

Pôst a jeho nesmierna hodnota

Pôst a jeho nesmierna hodnota

Po niekoľkých ďalších mesiacoch mi obvodná lekárka opäť brala krv. Keď som prišla po výsledky, zahľadela sa do krvných testov a zostala v začudovaní na ne civieť. A tak sa jej pýtam: „Je tam nejaký problém? Je všetko v poriadku?“ Ona: „Áno, áno... len sa pozerám na cholesterol, ktorý máte. Viete, taký nízky cholesterol som videla iba v literatúre! To je obdivuhodné a neuveriteľné!“ Chvála ti, Ježiš!

Je dnes už pôst „zastaraný“? Má stále pôst zmysel v živote kresťana? To, že sa Ježiš postil – to už v dnešných časoch je prekonané? Čo sa dá dosiahnuť pôstom? Tu je svedectvo mojej milej manželky Evičky:

Pôst a jeho hodnota

Mala som obdobie, keď som vnímala, že by som si chcela prehĺbiť môj vzťah s Bohom, ale nevedela som ako. Nato som dostala pozvanie navštíviť Medjugorie. Dozvedela som sa tam, že Mária, vždy Panna, vyzýva veriacich ku pôstu o chlebe a vode. Človek má skúsiť piatky, a keď to zvláda, má pridať i stredy. Aj ja som sa rozhodla pre tento typ pôstu – cítila som, že sa tak môžem dostať bližšie k Bohu.

Aby som pôst zvládla, tak som sa predtým modlila, aby mi Boh dal milosť postiť sa správnym spôsobom a za správne veci. Aby som ho robila s láskou v srdci, nebola nervózna na okolie, ale aby som mala pokoj v srdci. Keď som cítila, že som naň pripravená, začala som sa postiť. 

Vždy som si dávala úmysel, na ktorý som sa postila. A Boh skutočne vypočúval úmysly mojich pôstov. Po určitej dobe som pridala i stredu a tak som sa postila 2x do týždňa. 
Počas pôstov som cítila, že sa prehlbuje môj intímny vzťah s Bohom. 

V tom čase som vnímala, že mám svoj pôst zamerať aj na komplikovaný prípad ohľadne dedičstva v mojej rodine. Boh mi povedal, že moja nebohá babička, ktorá bola veľmi zbožná a dobrá žena, sa nemôže dostať do neba. Ešte za jej života každý vedel, že jedno z jej detí bude robiť veľké problémy pri rozdeľovaní dedičstva. A ona to pred smrťou nechcela dať do poriadku. A stalo sa: s nikým a so žiadnou ponukou nebol spokojný. Toto trvalo viac ako dva roky. Bola to patová situácia. Preto som si povedala, že sa budem postiť za vyriešenie tejto situácie každý piatok, až kým tento človek podpíše zmluvu ohľadom predaja domu a z rodičovského domu sa vysťahuje. Myslela som si, že sa budem postiť minimálne 6 mesiacov, opakujem, bol to ťažký prípad. Ale Boh je úžasný, pretože za 3 piatky tento veľmi nestabilný človek, priam asociál, podpísal zmluvu i vysťahoval sa. Bola som Bohu veľmi vďačná.
Neskôr som sa dokonca pred každým pôstom modlila, na aký úmysel má byť pôst zameraný. Totiž keď som predložila Bohu správny pôstny úmysel, často som vnímala, ako mi Boh hovorí „dám ti to“, alebo „budeš to mať“, t. j. že vypočuje môj pôstny úmysel. Bol to nádherný čas.

Veľa ľudí povie, že sa nemôžu postiť, pretože majú zdravotné problémy. Na to odpovedám, že Panna v Medjugorii nehovorí, že „ak budeš zdravý“, tak sa posti o chlebe a vode. Ona jednoducho hovorí, že sa máme postiť o chlebe a vode.

Ešte spomeniem zaujímavé dôsledky mojich pôstov. Už som sa postila niekoľko mesiacov, keď sa v našej firme organizovala akcia - darovanie krvi. Rozhodla som sa, že tam pôjdem. Ale bála som sa, že sa „prezradím“. Modlila som sa, aby mi nepovedali, že som podvyživená. Keď nám mali odobrať vzorku krvi, tak jedna pani v čakárni mi povedala, aby som si dala zobrať len 300 ml krvi (nie 500ml, čo je obvyklé), keďže som chudá (mala som 55 kg), aby som nemala veľké problémy po odbere krvi.

Keď ma zavolali k doktorke, ktorá rozhodovala o tom, či moja krv je vhodná na darovanie, povedala som jej, že by som bola vďačná, ak by mi zobrali len 300 ml krvi. Ona sa zahľadela do výsledkov krvi a povedala mi: „Máte takú kvalitnú krv, že vám vezmeme plných 500 ml" a nechcela o tom ani debatovať. Zavrela knihu a poslala ma von. Aleluja, Ježiš!

Po niekoľkých ďalších mesiacoch mi obvodná lekárka opäť brala krv. Keď som prišla po výsledky, zahľadela sa do krvných testov a zostala v začudovaní na ne civieť. A tak sa jej pýtam: „Je tam nejaký problém? Je všetko v poriadku?“ 

Ona: „Áno, áno... len sa pozerám na cholesterol, ktorý máte. Viete, taký nízky cholesterol som videla iba v literatúre! To je obdivuhodné a neuveriteľné!“ Chvála ti, Ježiš!

Po ďalších mesiacoch som sa vydala a neskôr otehotnela. Opäť mi lekárka brala krv. Keď som sa lekárky pýtala, ako to vyzerá, povedala mi, že „mám krv ako muž, ktorý zdravo žije a športuje“ (ženy totiž údajne nemôžu nedosiahnuť výšku železa i iných látok v krvi, kvôli svojmu menštruačnému cyklu). No nie je Boh úžasný?

Ale keby ani toto ešte nepresvedčilo niektorých, tak tu spomeniem jednu „banálnu“ informáciu. Totiž pred niekoľkými mesiacmi sa mi do rúk dostala brožúrka o správnej výžive psa. Listovala som ju a okrem iného tam bolo napísané toto: „A jeden deň v týždni nedávajte psovi žiadne žrádlo, iba vodu, pomôžete jeho tráveniu.“ Keď to platí na úrovni zvierat... Prečo sa ľudia tak prejedajú? Máme za svojho boha brucho? My, ľudia, nie sme viac ako psy/zvieratá? 

Rozmýšľaj:

Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás! 18 Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. 19 Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky. 20 Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. 21 On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. (Flp 3:17-21)

Na svojej skúsenosti som zistila, že pôstom:

1/ môžeme si vytvoriť intímny vzťah s Bohom a sme schopní intenzívne vnímať Ducha Svätého a jeho rady a usmernenia,

2/ v rôznych svedectvách – a ja to môžem dosvedčiť –, ktoré som čítala, autori často písali, že ak sa niekto postil o chlebe a vode za niečo, za krátky čas nasledovalo vypočutie prosby (ak úmysel bol v súlade s Božou vôľou), – tak ako to bolo u mňa napr. s vyriešením dedičstva v priebehu troch týždňov)

3/ Boh upevní tvoje fyzické zdravie!

Prajem ti, čitateľ, hlboký zážitok s Bohom a zázraky vonkajšie i vnútorné – prostredníctvom pôstu o chlebe a vode. Ja som to skúsila a zažila! Pozývam aj teba.
Pôst je obrovská duchovná zbraň, sestra, brat! Boh ti žehnaj.

Eva Š. Kováčová, 
Spoločenstvo Živá voda, Piešťany

PS Ak ťa toto manželkino svedectvo oslovilo V TERAJŠÍ PôSTNY ČAS prípravy na Ježišovo umučenie - Z D I E Ľ A J (fb), prosím, aby sa to šírilo a aby aj iní mohli mať požehnanie, čo má BOH pre nich pripravené!!! Š. P. K.

Comments
sign-in-to-add-comment
Pokoj vám, priatelia. Akú máte vy skúsenosť s pôstom? Aká má byť motivácia na pôst? Podarilo sa vám "pohnúť" niečím v duchovnej oblasti pomocou pôstu? Alebo pôst už nie je pre dnešného kresťana aktuálny?
Posted on 3/12/13 4:08 PM.
Som veľmi vďačná, že Vy, drahí manželia, svedčíte o pôste takým krásnym svedectvom!
Boh Vás žehnaj!
Čo sa týka mňa a pôstu, dali ste mi silnú motiváciu opäť začať...
Bohu vďaka!
emoticon
Posted on 3/12/13 8:53 PM.
Ďakujeme, Evička. Ty si duša, ktorá je otvorená na milosti a preto budeš pomocou pôstu čerpať mnohé požehnania od Pána. Pôst dokáže pritiahnuť Božiu moc a pohnúť aj vecami, ktoré sa nám zdajú nemennými. Aj čo sa týkajú rodinných príslušníkov. A inými. Modlíme sa s tebou aj na tvoje úmysly. Teraz naša radosť je zväčšená, lebo už môžeme povedať: Habemus Papam. Radosť s Kristom pre všetky duše, čo to myslia s Bohom úprimne!
Posted on 3/14/13 2:06 PM in reply to Eva Vráblová.
Úžasné svedectvo. Táto téma je stále aktuálna, nadčasová emoticon Zdieľam.
Posted on 3/5/14 9:52 AM.
Áno, Martin, teraz keď nás Cirkev pozýva do pôstu - ale v prvom rade ani nie tak mentálneho alebo nejakého duchovného - ale TELESNÉHO, je to užitočná motivácia na oslavu Pána. To je základ - zvíťaziť, alebo ovládať všetko z nás, čo sa volá "telo". Je to potom aj základ ku duchovnému pôstu. Aké máte vy, priatelia, skúsenosti s pôstom?
Posted on 3/5/14 3:19 PM.