« Back

Vstúpte do učenlivej školy Panny Márie

Vstúpte do učenlivej školy Panny Márie

Na 1.sobotu v mesiaci máj sa u nás, v Rajeckej Lesnej, začala pobožnosť prvých šiestich, po sebe nasledujúcich Fatimských sobôt, na ktoré Vás srdečne pozýva otec biskup Tomáš Galis a kňazi našej farnosti. Tlmočím Vám toto pozvanie.

Otec biskup nám povedal, že ak budeme v tejto škole Panny Márie učenliví, tak nám zaručuje, že o pol roka sa zmeníme...
Tohto roku si pripomíname 95 výročie zjavení Panny Márie vo Fatime a jej odkaz je stále platný a aktuálny pre všetkých ľudí tejto planéty aj dnes, práve v tomto čase...
Matka Božia povedala malým deťom - to "malým deťom" niekoľkokrát zdôraznil, lebo vraj, keď to pochopili malé deti, musíme aj my - , a to: čí sú ochotní prinášať obety za záchranu hriešnikov...a oni odpovedali "áno".
Sme ochotní aj my, "dospeláci" prinášať tieto obety?
Hlavné posolstvo vo Fatime je, aby sme sa modlili sv. ruženec a robili pokánie.
Poslúchnime svoju Mamičku ako milujúce deti, lebo Ona nás chce doviesť ku svojmu Synovi.

Chcem Vám napísať, milí priatelia, že na tieto krásne pobožnosti 1. Fatimskej soboty som sa už veľmi tešila.
Začínajú vždy o 17.15hod. pobožnosťou svätého ruženca a pokračujú slávením svätej omše, ktorá sa slúži vo vonkajšom amfiteátri.
Otec biskup je veľký Mariánsky ctiteľ a vynikajúci kazateľ, ktorý hovorí k ľudu jednoduchým jazykom, ale čím pokornejšie sú jeho slová, tým oveľa viac dvíhajú naše duše k Pánu Bohu.

Ešte raz Vás pozývame my, obyvatelia Rajeckej Lesnej, príďte ako pútnici do Baziliky Narodenia Panny Márie, príďte do jej školy života, školy Lásky, a staňte sa učenlivými žiakmi Matky Božej. Obdržíte pre dušu plnomocné odpustky, ktoré vyplývajú z návštevy tohoto vzácneho chrámu Baziliky minor, ale aj hodnosť byť žiakmi Panny Márie, pod skúseným a láskavým vedením o. biskupa, milujúceho syna prečistého Srdca Panny Mária a Božského Srdca Ježišovho, spoločne s pastiermi našej farnosti.
Ste srdečne vítaní!

 

http://www.rajeckalesna.org/index.php/phoca/category/48-fatima1

Comments
sign-in-to-add-comment
Tak to som asi si neskoro prečítal, kedže už je potom.
Posted on 5/8/12 7:16 AM.
Chcela som si len upresniť údaje podľa linku, ale nepodarilo sa mi ho otvoriť.
Posted on 5/8/12 9:16 AM.
Ale ak som správne informovaná, to pokračuje 1. sobotu (Fatimskú sobotu) každý mesiac.
Posted on 5/8/12 9:18 AM in reply to Anna Václavová.
Áno, Mirko, môžeš stihnúť ešte ďalších 5 prvých sobôt...vynikajúca správa, nie? :-)
Začali v mesiaci máji, mesiaci Panny Márie, kedy sa konajú májové pobožnosti k Panne Márii a končia v októbri, mesiaci Ružencovej Panny Márie.
Posted on 5/8/12 10:04 AM.
Podarilo sa mi to, ale kde si sa schovávala? Hľadala som ťa, ale nenašla.
Posted on 5/8/12 11:30 AM in reply to Anna Václavová.
Rajecká Lesná pozerám, že to je dedinka medzi Martinom a Považskou Bystricou. Furt dačo niekde sa deje. Len cestovať je veľmi únavné. A najbližšie idem do Trnavy na Lumen.
Posted on 5/8/12 3:18 PM in reply to Eva Vráblová.
Mirko, takmer si uhádol, kde sme, ale ak chceš presnejšie súradnice, tak Žilina - Prievidza...No a my sme v polke tejto dráhy...)))
Viem, ako veľmi miluješ Pannu Máriu, tak možno raz si prídeš pozrieť aj tú našu "frivaldskú"...)))
Posted on 5/18/12 7:30 PM in reply to Miroslav Čonka.
Anička, tu som, tu, ale kde si Ty? :-)
Posted on 5/18/12 7:31 PM in reply to Anna Václavová.
AHOJ Evička! Tú atmosféru z púte cítim aj pri pohľade na teba.
Posted on 5/18/12 7:38 PM in reply to Eva Vráblová.
frivaldskú? emoticon Zaujímavé slovo. No samozrejme, že Panna Mária, to je skutočná Matka. Má veľa veľa lásky v sebe, je prekrásna a nádherná a človeka vie privedie k Ježišovi úplne bezpečne. Vlastne to ona prináša Ježiša emoticon Myslím si však, že na Slovensku je celkovo silná mariánska úcta a zbožnosť. Možno tu na východe však ešte viac než na západe.
Posted on 5/19/12 1:48 AM in reply to Eva Vráblová.
Mirko, niečo o nás, teda...:-)

http://frivald.host.sk/
Posted on 5/19/12 1:02 PM in reply to Miroslav Čonka.