Príspevky

Život zo Slova - Pán sa ujíma svojej vlády

Na nedeľu krstu Krista Pána ponúkame možnosť vzájomného zdieľania sa Božím Slovom a to z viacerých textov, ktoré sú na tento sviatok určené.
Read More About Život zo Slova - Pán sa ujíma svojej vlády »

Rodina - miesto kde túži prebývať Boh

Na sviatok Svätej rodiny je možnosť výberu z viacerých čítaní. Uverejňujeme tu všetky texty, ktoré na uvedený sviatok pripadajú.
Read More About Rodina - miesto kde túži prebývať Boh »

Život zo Slova - Daný nám je syn

Na slávnosť Božieho narodenia ponúkame možnosť zdieľania sa Božím slovom a to textami zo slávnosti počas noci ako i počas dňa.
Read More About Život zo Slova - Daný nám je syn »

Život zo Slova - Boh rozjasní svoju tvár nad nami

Živé a účinné je Božie slovo (Hebr 4.12). Ak vnímaš v sebe život a účinok z liturgických textov 4. adventnej nedele môžeš o tom napísať v priestore pre komentáre.
Read More About Život zo Slova - Boh rozjasní svoju tvár nad nami »

Život zo Slova - Svätý Izraela je uprostred nás

Živé a účinné je Božie slovo (Hebr 4.12). Ak vnímaš v sebe život a účinok z liturgických textov 3. adventnej nedele môžeš o tom napísať v priestore pre komentáre.
Read More About Život zo Slova - Svätý Izraela je uprostred nás »

Život zo Slova - Hľa, Božia spása prichádza!

Ďalšia možnosť cez delenie ukázať aké živé a účinné je Božie slovo.
Read More About Život zo Slova - Hľa, Božia spása prichádza! »

Život zo Slova - uvedenie

„ Vy im dajte jesť “ (Lk 14.13) – mať účasť na Božej štedrosti. Stalo sa to v okolí Betsaidy. Učeníci vidiac zástup, ktorý sa zišiel za Ježišom z rôznych miest, vo vzduchu vetrili problém - množstvo ľudí, zmrákanie sa, málo jedla, pusté miesto. Preto prichádzajú a naliehajú na neho, aby ľudí rozpustil nech si idú zaobstarať jedlo. „ Vy im dajte jesť “ (Lk 14.13) – znie...
Read More About Život zo Slova - uvedenie »
Showing 11 - 19 of 19 results.
Items per Page 10
of 2

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Description:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Activities