« Back

MANŽELSTVO PO KATOLÍCKY

Najskôr manžel, potom dieťa. Manžel by mal byť človek spravodlivý, dobrý a milujúci. Mal by milovať a ctiť si svoju manželku, milovať deti a starať sa o ne. Manželka by mala milovať a ctiť si svojho manžela, starať sa o domácnosť a deti. Obaja manželia by mali milovať Pána Boha, viesť a učiť svoje deti k láske k Pánu Bohu a k blížnemu. Katolícke manželstvo je požehnané katolíckym kňazom v katolíckom kostole a v katolíckej viere.

Najskôr manžel, potom dieťa.

Manžel by mal byť človek spravodlivý, dobrý a milujúci. Mal by milovať a ctiť si svoju manželku, milovať deti a starať sa o ne.

Manželka by mala milovať a ctiť si svojho manžela, starať sa o domácnosť a deti.

Obaja manželia by mali milovať Pána Boha, viesť a učiť svoje deti k láske k Pánu Bohu a k blížnemu.

Katolícke manželstvo je požehnané katolíckym kňazom v katolíckom kostole a v katolíckej viere.

Láska v manželstve:

1. Manželia milujú Pána Boha.

2. Manželia sa navzájom milujú.

3. Manželia milujú svoje deti.

4. Manželia milujú svoju rodinu a blížneho svojho.

Keď sa vyberá manžel či manželka (muž si vyberá ženu za manželku a žena si vyberá muža za manžela), je to na celý život a preto je potrebné vyberať si dobre.

Istý zákon je nežiť spolu telesne či sexuálne pred manželstvom, ale najlepšie je stretávať sa v spoločnosti iných ľudí. Občas môžu byť partneri aj sami, to jest spolu jeden s druhým, ale s tým úmyslom, že nechcem s tým človekom ťažko hrešiť.

Tažko hrešiť znamená porušovať Božie prikázania. Už z toho vyplýva, že LGBTI zväzky a podobné správanie sú ohavnosti pred Bohom a je potrebné ich úplne zatrhnúť či už v štáte alebo v spoločnosti.

To isté platí pre potraty, eutanáziu a ostatné hriechy či neprávosti, ktoré sa Pánu Bohu nepáčia a sú na večné odsúdenie (v pekle).

Kto však ľutuje svoje hriechy a previnenia, je mu či jej odpustené. Katolíci sa na svätej spovedi spovedajú Pánu Bohu a kňaz je len prostredník. Kto si nie je istý, či sa dobre vyspovedal a neustále ho alebo ju hriechy prenasledujú, môže si vykonať generálnu spoveď - hriechy z celého svojho života vyznať a už sa viac k nim nevracať. Keď kajúcnik dostane rozhrešenie od kňaza, hriechy sú mu aj u Pána Boha odpustené a môže začať žiť nový život v slobode Božieho dieťaťa.

Pre správny život v katolíckej viere je potrebné dodržiavať prikázania, modliť sa, chodiť na svätú omšu v nedeľu a v prikázaný sviatok. Človek sa môže zasvätiť Panne Márii a prosiť o jej ochranu a pomoc, rovnako aj svojho anjela strážcu. Je vhodné každý deň čítať Bibliu, to jest Sväté písmo.

(Je možné, že niektoré výrazy nie sú úplne správne napísané a môžu byť napadnuteľné. Ďakujem za pochopenie.)

O mne:

Dlhodobo túžim evanjelizovať, resp. ísť na misiu, ale pre mnoho prekážok v osobnom či profesionálnom živote som musela túto túžbu prekonvertovať na online evanjelizáciu.

Kresťanstvo verzus liberalizmus - článok

Sanctum Vitae - Blog

Slovenská Biblia - Sväté písmo (na stránke sa pracuje)

Kreatívna tvorba - môj oficiálny web

Misia na FB - online misia na Facebooku

Ďakujem za prečítanie.

June 28
Zuzana Dašková updated a blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:04 PM
Zuzana Dašková updated a blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:03 PM
Zuzana Dašková updated a blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:02 PM
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:01 PM
June 16
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Mobing a bossing - poznáte ich?.
12:34 PM
May 16
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, MANŽELSTVO PO KATOLÍCKY.
12:33 PM
April 10
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Nepoužívajme násilie na podporu LGBTI.
8:24 PM
April 7
Zuzana Dašková updated a blog entry, Ako ľudia neprijali, že ma Ježiš Kristus zavolal....
10:28 AM
12:05 AM
April 5
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Ako ľudia neprijali, že ma Ježiš Kristus zavolal....
5:35 PM
Subscribe to Zuzana Dašková's activities. (Opens New Window)