« Back

Nepoužívajme násilie na podporu LGBTI

Posledné roky sa stretávam so slovným násilím. Dlho som uvažovala, čo to všetko znamená. Je to ako obraz či rozbité zrkadlo, ktoré je potrebné zložiť, dať do pôvodného stavu. Zbierate úlomky a analyzujete, kde patria. Tak to bolo aj s rôznymi skúsenosťami, ktoré som si postupne zložila do obrazu, ktorý mi konečne dáva zmysel.

Posledné roky sa stretávam so slovným násilím. Dlho som uvažovala, čo to všetko znamená. Je to ako obraz či rozbité zrkadlo, ktoré je potrebné zložiť, dať do pôvodného stavu. Zbierate úlomky a analyzujete, kde patria. Tak to bolo aj s rôznymi skúsenosťami, ktoré som si postupne zložila do obrazu, ktorý mi konečne dáva zmysel.

Pred niekoľkými rokmi som začala pociťovať slovné útoky, ktoré sa stupňovali. Bolo to čoraz horšie a horšie, na dennom poriadku. Keď som sa pokúšala tieto skúsenosti dať do poriadku, niečo s celou vecou urobiť, narážala som na odmietanie. Nikto mi nechcel pomôcť, zastať sa ma alebo prijať, že takéto správanie niektorí ľudia jednoducho neschvaľujú. Bolo to čoraz intenzívnejšie. Ak však druhý človek mal "problém" so mnou, hneď sa to riešilo a vinník sa hneď našiel a "problémy" sa "vyriešili". To bola prvá vec, ktorú som dlho nevedela pochopiť. Mne nikto nemá záujem pomôcť a iný dostane pomoc hneď.

Niekto každý deň uráža iného človeka a prejde mu to a druhý len raz niečo povie, či sa bráni a hneď sa proti nemu ide so všetkými dostupnými zbraňami.  Často išlo o mužov, ktorí si dovoľovali do žien a prešlo im to. Ale boli to aj niektoré ženy, ktoré si dovoľovali a nič sa im nestalo. Keď som sa však začala viac brániť a obhajovať, sily proti mne sa zintenzívnili. Počula som narážky rôzneho druhu na moju sexuálnu orientáciu a kde mám hľadať pomoc. 

V súčasnosti opäť čítam Sväté písmo od začiatku do konca a vidím sama, ako Pán Boh nenávidí hriech. Nepáčia sa mu ani modly ani súžitie s rovnakým pohlavím.

Vždy prichádzal trest na Izraelitom, ak sa odklonili od zákona, ktorý im dal. Vždy po takých skutkoch sa Izraeliti dostali buď pod nadvládu pohanov alebo ich postihli rôzne choroby.

Viem, ako sa Pánu Bohu nepáčia tieto hriechy, že sú pre Neho ohavnosťou. A keď počúvam reči tohoto druhu, že nie je pravda, čo sa píše v Biblii, obracia sa mi žalúdok. Čítam na niektorých portáloch, že ľudia sa boja hovoriť o týchto veciach, aby nemali problémy. Mám problémy nad hlavu, som bez peňazí a v práci mám zlé podmienky. Práca ma však baví, aj keď to nie je ružové a plat nie je nadpriemerný.

V mojom vnútri je silná túžba hovoriť, že to nie je správne, aby sa propagovala nejaká LGBTI agenda a podporovala sa ako niečo dobré a správne, že musíme ísť takto zmýšľajúcim ľuďom v ústrety. Pán Boh miluje každého človeka, ale nenávidí hriech. Tieto hriechy sú pre Neho ohavnosťou. Vieme predsa, že sú to hriechy a treba s nimi aj tak naložiť. Nie ich schvaľovať alebo sa tváriť, že sú to len nejaké nevinné priestupky a že Pán Boh ich nebude trestať.

Absolútne nesúhlasím s akýmkoľvek násilím, keď boli zavraždení ľudia akéhokoľvek presvedčenia či zmýšľania. Ale takto zmýšľajúcim ľuďom máme pomáhať inak a to upovedomiť ich o tom, že sa tieto skutky Pánu Bohu nepáčia a že ak chcú žiť večne v nebi, musia urobiť všetko pre to, aby skoncovali s takým životom - žiť sexuálne s rovnakým pohlavím.

Môj názor je rovnaký ako v predošlom článku o schizofrénii. Ak človek pociťuje sexuálnu príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, je to nejaké rodové zaťaženie alebo trest za vlastné hriechy. Tiež je v tom určite zamotaný zlý duch.

Boh je Láska, nie sex.

Rovnako aj ľudia opačného pohlavia si môžu uvedomiť, že žiť pred manželstvom sexuálne nie je správne. Kňazi a rehoľníci či rehoľníčky rímskokatolíckeho vierovyznania žijú v celibáte a to celý život, takže sa dá žiť aj bez sexuálneho pomeru pred manželstvom. Je potrebné, najlepšie od detstva, viesť ľudí k takémuto zmýšľaniu.

Niektorí jedinci ani nevedeli, že nie je správne žiť sexuálne pred manželstvom.  My, ktorí sme mali to šťastie, že sme sa to mali kde naučiť,  môžeme teraz hovoriť druhým, ako to Boh vidí s tými hriechmi, že sa Mu nepáčia.

Nemôžeme pripustiť, aby kresťan katolík, ktorý verí v Ježiša Krista a vo večnosť v nebi, propagoval LGBTI zmýšľanie ako niečo dobré a správne.

Desať Božích prikázaní

1. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal.

2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4. Cti otca svojho i matku svoju.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Obraz či zrkadlo som nakoniec poskladala. Pán Boh je mojím ochrancom, nebudem sa báť zlého. Boh je moja opora a sila.

June 28
Zuzana Dašková updated a blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:04 PM
Zuzana Dašková updated a blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:03 PM
Zuzana Dašková updated a blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:02 PM
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:01 PM
June 16
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Mobing a bossing - poznáte ich?.
12:34 PM
May 16
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, MANŽELSTVO PO KATOLÍCKY.
12:33 PM
April 10
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Nepoužívajme násilie na podporu LGBTI.
8:24 PM
April 7
Zuzana Dašková updated a blog entry, Ako ľudia neprijali, že ma Ježiš Kristus zavolal....
10:28 AM
12:05 AM
April 5
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Ako ľudia neprijali, že ma Ježiš Kristus zavolal....
5:35 PM
Subscribe to Zuzana Dašková's activities. (Opens New Window)