« Back

Zašpinená sláva

Zašpinená sláva

Už dávno ma kniha, ktorú som prekladala, nezasiahla tak ako Zašpinená sláva.

Keď som dostala ponuku prekladať knihu Peta Greiga Zašpinená sláva, bola som nadšená, pretože som asi pred desiatimi rokmi čítala jeho Krvavý mesiac na obzore. Táto kniha v našom spoločenstve vzbudila túžbu po nepretržitej modlitbe. Na základe nej sme si zorganizovali niekoľko súkromných víkendových 24/3 a pre naše spoločenstvo to bol vždy úžasný čas.

Zašpinená sláva ma nesklamala; naopak, prekonala moje očakávania. Greig ma znovu nadchol úžasnými svedectvami obyčajných ľudí, ktorí počúvali Boha a rozhodli sa poslúchnuť ho vo všetkom, hoci to v očiach iných vyzeralo ako bláznovstvo. Povzbudil ma k modlitbe a viere, že Boh si pred našimi prosbami nezakrýva uši, ale počúva a odpovedá tak, aby sme ho aj my počuli. A aj v dnešnej dobe robí zázraky.

Pri čítaní som žasla nad tým, ako Boh viedol toto hnutie a ako sa myšlienka nepretržitej modlitby zrodila súčasne na viacerých miestach sveta. To dokazuje, že Boh chystá na zemi niečo dôležité a veľké. Vždy, keď plánuje čosi dôležité, najprv povolá ľud k modlitbe.

Myšlienka modlitby 24/7 sa ma dotýka o to viac, že v našej farnosti sa nepretržite modlíme už viac ako 3 roky. Uvedomujem si, že sme neobjavili koleso, ale stali sme sa súčasťou nepretržitej modlitby cirkvi v dejinách a nadväzujeme na dedičstvo tých, ktorí svojou modlitbou pripravili pôdu duchovnému oživeniu, prebudeniu svojich miest a krajín. Očakávam, že Boh aj prostredníctvom tejto modlitby prinesie do nášho mesta prebudenie, o akom spieva skupina Timothy v piesni Sen o prebudení: „Mám sen o zmenení krčiem na Božie domy... o zmierení otcov so svojimi synmi... o mohutných chválach na celej zemi...“

Zaujala ma aj jedna z posledných kapitol knihy opisujúca 15. výročie vzniku 24/7, ktorá svedčí o pôsobení Ducha vo všeobecnej cirkvi. On sa vždy usiluje o zjednotenie kresťanov. Viedenský arcibiskup Schönborn pozval zakladateľov 24/7 (ktorým, mimochodom, nikdy nešlo o založenie žiadneho hnutia), členov anglikánskej cirkvi, aby svoje výročie oslávili vo viedenskom Dóme sv. Štefana. Páčilo sa mi, ako Greig úprimne opisuje ostych a váhanie na oboch stranách (katolíckej aj protestantskej) a zároveň úžasnú radosť z objavenej jednoty. Čerešničkou na slávnostnej torte bol videopozdrav pápeža Františka, ktorý celému hnutiu 24/7 požehnal a prosil o modlitbu. Práve to, že 24/7 prináša zjednotenie medzi súperiacimi a vzájomne sa podozrievajúcimi kresťanskými denomináciami, je pre mňa znakom, že ide o dielo Ducha Svätého.

Verím, že táto kniha rozhýbe novú vlnu modlitby na Slovensku a podnieti spoločenstvá k zakladaniu modlitbových miestností, aby Boh premenil túto krajinu!

Knihu vydal Kumran.

Previous Next