Blog

« Back

4. pôstny týždeň: Pôst pokory

4. pôstny týždeň: Pôst pokory

"Láska sa nevypína,nevystatuje a nie je sebecká." Kor 13,4 Úprimná a skutočná láska je skromná, nenadutá, miluje a robí dobro nezištne. Samozrejme, každý z nás túži po uznaní, pekných slovách a hoci sme akokoľvek vyrovnaní a silní, kritika nás zamrzí.

Je to akosi v nás- túžba po prijatí, porozumení a pochopení. Dnešný svet razí heslo:"Pochváľ sa sám, nikto iný to za teba neurobí!", no Božie Slovo nám pravdivo hovorí:"Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu." Prís 29,23 Ježiš vyslovene povedal: "Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: »On je náš Boh,«" Jn 8,54
 
Napriek tomu, že kritiky je tak mnoho okolo nás, nemusíme sa báť, že naše skutky a dobré slová budú úplne nepovšimnuté, ak sa o nich nezmienime sami. Sväté Písmo nám prisľubuje, že "sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro." Rim 2,10 Na druhej strane potrebujeme robiť niečo podstatné- chváliť Boha a tiež dobré diela iných. Podporovať a povzbudzovať ich. Predstavte si, že by za Vami prišla kolegyňa a pochválila by Vašu prácu pred inými:) alebo by Vám prišiel list, mail, či SMS s poďakovaním za niečo dobré, čo ste urobili a tiež by ste možno našli Vašu dobrú prácu prezentovanú na sociálnych sieťach, na porade a pod. Toto presne potrebujeme robiť- nezabúdať na Boha, ďakovať Mu aj pred inými a tým Ho chváliť. Zároveň skúsme povzbudzovať a podporovať v dobrom ľudí okolo seba. Mnohí ľudia majú pochybnosti o úžasných dobrých dielach, ktoré robia len kvôli tomu, že ich nik nepovzbudí a nepotvrdí v správnosti a dôležitosti toho, čo robia.
 
Tento týždeň môžeme pracovať na svojej skromnosti a pokore a schopnosti chváliť Boha a iných. Každý deň sa môžeme pomodliť modlitbu k Duchu Svätému o pomoc v raste v pokore.
 
Modlitba k Duchu Svätému za rast v pokore
 
Drahý Duchu Svätý, prichádzam k Tebe a dávam Ti svoje srdce. Odmietam všetku pýchu a nadutosť a túžim po čistom pokornom srdci. Prosím ťa, pomôž mi oslavovať Teba svojím životom. Odpúšťam tým, ktorí ma kritizovali a zranili ma. Uzrdav moje srdce a pomôž mi, aby som ja takto nezraňoval/a iných. Túžim byť schopným/nou povzbudzovať iných, pochváliť a podporiť v dobrom. Pomôž mi, aby som tak robil/a slovom i skutkom. Amen
 
Praktická aplikácia:
 
Slovami: nehanbiť sa hovoriť o Božej pomoci a požehnaní v našich konkrétnych situáciách, povzbudiť, pochváliť oblečenie, prácu, jedlo, službu, poďakovať, zdržať sa zbytočnej kritiky.
 
Skutkami: napísať povzbudzujúci e-mail, list, sms, zdieľať dobré diela iných na soc. sieťach, popdporiť finančne dobré projekty, poďakovať kvetmi, čokoládou, odprosiť za neustálu kritiku...