Ahojte, na tejto stránke nájdete rôzne prezentácie, ktoré som postupom času vytvárala pre rôzne stretká. 
Spokojne ich používajte pre rast vašich spoločenstiev.

Documents and Media

show-liferay-sync-tip
Identita ženy.ppt
Duchovný boj.ppt
Desiatky.ppt
Duch Svätý.ppt
AnnaBlascakovaLojekova.jpg
Marek
Advent.doc
Duch svätý.ppt
nepokradneš, nepreriekneš krivého svedectva.ppt
Desiatky.ppt
FOTKY-MOBIL 015
vízia spoločenstva.ppt
Viera.ppt
Utrpenie.ppt
sviatosť birmovania.ppt
spoločná modlitba.ppt
spoločenstvo.ppt
Prezentácia- ženskosť.ppt
Prečo a ako sa modliť.ppt
Prečo a ako mám čítať Bibliu.ppt