« Back

Slovo o modlitbe

Slovo o modlitbe

od ľudí „na slovo vzatých“.

Dočítal som útlu knižočku Slová z hory Athos v ktorej sa súčasní obyvatelia tejto gréckej hory - pravoslávny mnísi vyjadrujú k témam duchovného života ako sú Duch Svätý, láska, pokora, ticho, modlitba, práci, ..... . Počas jej čítania si ma manželka potmehúdsky doberala: „Ale ty nie si mních!“ Odpovedal som jej: „Nie som, ale slová týchto mníchov môžu a sú povzbudením aj pre laikov“. Mňa povzbudili a zvlášť kapitola o modlitbe z ktorej som aj na Vaše pookriatie a povzbudenie vybral niekoľko myšlienok.

***

   „Aby si sa mohol modliť k Bohu, nič nepotrebuješ: nech si kdekoľvek, nech Ho kdekoľvek vzývaš, On ťa počuje.“

(Toto je časť citátu sv. Jána Zlatoústeho, ktorým kapitola začína a ďalej sú to slová spomínaných mníchov).

***

     Prvé prikázanie je: Počúvaj Izrael. Pán, tvoj Boh, je jediný Pán! Počúvaj! Boh nás teda žiada, aby sme počúvali.

     Modlitbe, skôr ako sa stane slovom, ktoré vychádza od nás, musí predchádzať počúvanie.

***

     Od chvíle, keď sa človek rozhodne modliť, démoni všemožne hľadajú spôsob, ako mu v tom zabrániť, vedia totiž, že nemajú horšieho nepriateľa, ako je modlitba. Veď ako môžu preniknúť s lakomstvom a márnivosťou do srdca, ktoré sa modlí? Nenávisť nemá viac možnosť vstúpiť do sveta a siať vojny a nesvornosť.

***

  Spomeň si na Ježiša Krista prítomného v tvojom srdci, spomeň si na Jeho Ducha i na to, že láska ťa učí modliť sa s pravdou Abba, Otče.

     Ak by si poznal Boží dar, že je to On, čo sa chce v tebe modliť...

***

     Kvalita modlitby nezávisí od nás. Je to Božie dielo. Množstvo závisí od nás. Neúnavne môžeme opakovať Ježišovo meno. Ako dotieravá vdova. Bez prestania treba hovoriť zmiluj sa a Boh nám dá tisíce milostí.

***

    Čomu osožia dlhé rozhovory o modlitbe, ak sa nedáš do práce už teraz? Modlitbu možno pochopiť iba modlením.

    „Modliť sa znamená dať krv vlastného srdca“, vravieval starec Silván.

     Určite sa nestaneš dobrým flautistom klepaním na písacom stroji.

***

     Modlitba srdca: Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym znamená: udeľ mne a všetkým ľuďom svoje milosrdenstvo. Pane Ježišu, zošli na mňa svojho Svätého Ducha. To takisto znamená: Ty si tu. Hľa tu som, nech sa stane Tvoja vôľa. Tebe sa zverujem.

     Opakovanie Ježišovho mena nie je podobné nepretržitému recitovaniu indickej mantry. Pre teba nie je cieľom iba zrušenie každej myšlienky, ale stretnutie s Niekým.

***

    Otcovia často používajú obraz železnej čepele vloženej do ohňa. Môže sa vtedy povedať, že železo páli a oheň je ostrý. Tvoria jedno, a predsa sa nezlejú ich prirodzenosti. To isté sa stane v spojení človeka s Bohom.    

***

     Dnes sa veľa hovorí o rôznych spôsoboch modlitby. Určite existujú spôsoby na to, ako niekoho zovrieť vo svojom srdci, ale najlepšie je zabudnúť na akúkoľvek techniku a skutočne milovať.

     Nie sme čistými duchmi, a už samo hľadanie prostriedku na zjednotenie sa s Bohom je dielom Jeho milosrdenstva. Aby si si podal jedlo k ústam, môžeš si poslúžiť vidličkou alebo prstami, ale prsty si neješ. Aj ony sú nástrojom ako vidlička.

     Podľa úsudku svojho duchovného otca môžeš používať akúkoľvek techniku modlitby na privedenie Kristovho mena až do hĺbky tvojho srdca, ale chráň sa, aby si neuctieval túto techniku ako Boha a neveril, že je účinná sama od seba. Štetec v rukách umelca je celkom mäkký a jemný, ale sám štetec nemá žiadnu schopnosť nakresliť tvoju tvár.