« Back

Habemus papam: František

Habemus papam: František

Tak už je to tu!

Na druhý deň pápežského konkláve máme nového pápeža: Jorge Mario Bergoglio, SJ , pôvodne argentínskeho kardinála, ktorý prijal meno František I. a 17. decembra oslávi 77 rokov.

Muž veľkej pokory , spontaneity a služby. Nová hlava Kristovej Cirkvi bude istotne kráčať v šľapajách sv.Františka a veríme, že tak ako onen svätec, i náš novozvolený nástupca sv. Petra prinesie prehĺbenie nasledovania Krista a Jeho princípov do celej Cirkvi.  Už jeho pôvod napovedá, že sociálne cítenie a srdce pre ľudí budú jeho významnou charakteristikou.

Radosť a jednoduchosť, ktorú dnes manifestoval na námestí sv. Petra je úžasne oslovujúca a hovorí o veľkom požehnaní pre celý Boží ľud. Nielen dnes, keď nás samotný sv.otec požiadal o modlitbu a požehnanie, ale každý deň vyprosujme silu, radosť a  vedenie Duchom Svätým pre tohto Božieho muža, pred ktorým zaiste stoja náročné úlohy.

Nech ho Pán mocne požehnáva v službe!

Životopisné údaje

Pôvod a štúdiá

-Jorge Bergolio sa narodil v rodine železničiara v Buenos Aires 17. decembera, 1936.

-Vyštudoval  v seminári Villa Devoto a následne sa v r. 1958 rozhodol viesť zasvätený život v reholi a pripojil sa k Spoločnosti Ježišovej (jezuiti).

-Získal licenciát z psychológie, ktorú neskôr spolu s literatúrou  vyučoval na kolégiách v Santa Fe a Buenos Aires.

-13.decembra 1969 bol vysvätený za kňaza .

-Po ďalších štúdiách filozofie a teológie sa stal rektorom seminára a profesorom teológie v San Miquel.

-Vďaka jeho výborným schopnostiam sa stal od roku 1973 do roku 1979  argentínskymo provinciálom Spoločnosti Ježišovej.

Jorge Bergolio ako kardinál

-28.februára 1998 nahradil kardinála Quarracina a Ján Pavol II. ho r.2001 vymenoval za kardinála- kňaza.

-V Rímskej kúrii zastával viacero úradov- v kongregácii pre klérus, v kongregácii pre zasvätený život , bol členom koncilu pre rodinu a komisie pre latinskú Ameriku.

-Ako kardinál bol známy svojou pokorou, konzervatizmom vo vieroučných otázkach a zaangažovanosťou vo veciach sociálnej spravodlivosti,

-Jeho životný štýl mu získal výbornú reputáciu nielen kvôli jeho pokore, ale taktiež kvôli praktickému vyyhýbaniu sa prepychu- žil v malom apartmáne namiesto biskupskej rezidencie, používal verejnú dopravu namiesto limuzíny s vlastným šoférom a údajne si sám varil.

Aký je nový sv. otec

 

-V konkláve 2005, kde bol zvolený Benedikt XVI, bol Bergolio kandidátom s druhým najväčším počtom hlasov.

- Nový sv. otec je zásadne proti potratom, eutanázii a adopcii detí homosexuálnymi pármi. Je hlboko zaangažovaný do sociálnych otázok, kde podporuje ľudí dožadujúcich sa práce a kritizuje boháčov, ktorí nespravodlivo nadobúdajú svoj majetok a jednoducho unikajú pre spravodlivosťou.

-Je prvým jezuitom a neeurópanom, ktorý bol zvolený za pápeža.

Zdroj: wikipedia

Odporúčam úvahu Tomáša Kuníka o gestách nového sv. otca.

Comments
sign-in-to-add-comment
keď som počula to meno... hlavou mi prebleslo: „František, nevidíš, že sa môj dom rozpadá? Oprav ho!“ (zo života sv. Františka z Assisi)
Posted on 3/13/13 8:45 PM.
Bohu vďaka :-)
Posted on 3/13/13 9:05 PM.
Ako sa vyjadril, so štipkou humoru, "takmer z konca sveta" je povolaný byť biskupom Ríma, spoločenstva, ktoré má "predsedať v láske" ostatným. Nech mu Pán dá milosť a múdrosť obrodiť Európu latinskoamerickým duchom radosti z viery, pochádzajúcom z lásky k tým, čo sú v núdzi...
Posted on 3/13/13 10:41 PM.
Som šťastný, že Duch Svätý riadil voľbu a máme takého skromného človeka na takom významnom poste v Cirkvi. A má už vek, kedy sa už "určite nebude chcieť nechať" pokaziť. Je to človek, čo povedal, že najväčšími problémami v Cirkvi sú márnosť, sebachvála a kariérizmus - postoje duchovnej svetskosti. To je človek s dobrými predpokladmi na vedenie Petrovej lode. Chvála ti, Duchu Svätý. Žehnám mu pevnosť a rozhodnosť. Vieru a lásku. Zachovanie radosti z Krista. +
Posted on 3/14/13 2:13 PM.
Pred chvíľou som to dostál - rád sa s tým podelím.

spanielsky.;-)- oplatí sa nahliadnut detská sv.omsa v Buenos Aires...

http://www.youtube.com/watch?v=RwS9umpEkvs
Posted on 3/14/13 4:00 PM in reply to Stefan Patrik Kovac.
Posted on 3/14/13 5:34 PM in reply to Miloslav Peniaštek.
Som veľmi šťastný a nesmierne spokojný. Dokonca i moji priatelia a spolužiaci, ktorí samých seba nepriraďujú k veriacim, majú radosť nad touto voľbou. Musíme sa vytrvalo modliť za pápeža Františka a byť silní počúvať jeho slová nielen ušami, ale aj srdcom. Konajme pokorne emoticon
Posted on 3/14/13 7:53 PM.

 

Momentálne píšem adventné zamyslenia pre mužov zamerané na mužskú identitu a spiritualitu: rok 2018, rok 2017rok 2016, rok 2015, rok 2014.