Blogs

Entries with tag človek .

Dieťa Ježiš

ako byť dieťaťom...
Read More About Dieťa Ježiš »

Negatíva v našom živote

Život človeka je cesta k dokonalosti. Prichádzame bližšie k cieľu každý deň.
Read More About Negatíva v našom živote »

Keď rast bolí

Boh dáva rast. Nie každý rast spôsobuje bolesť. Bolesť je znamením života a zdravia zmyslov... Bolesť je predzvesť uzdravenia...
Read More About Keď rast bolí »

Kde je pravda?

Otázku kládol Pilát Ježišovi... Tú istú otázku si mnohokrát kladieme aj my. Zaujala ma táto myšlienka...
Read More About Kde je pravda? »

Boh stvoril človeka

Píše o tom Kniha Genezis, 1, 26-27; Život človeka a život jeho duše.
Read More About Boh stvoril človeka »

Spoveď

úžasná, dokonalá, svätá.
Read More About Spoveď »

Neboj sa, ver

Boh už plní, čo prisľúbil.
Read More About Neboj sa, ver »

Srdce človeka

Srdce človeka je dom Boha.
Read More About Srdce človeka »

Prečo je na svete nespravodlivosť?

Je tak aj preto, lebo mnohí z nás nepoužívajú svoje schopnosti správnym spôsobom.
Read More About Prečo je na svete nespravodlivosť? »

Ďakujem za rozmanitosť

stvorenia. V Písme sa neuvádza, akú rozmanitosť stvoril Boh. Hovorí sa o živých bytostiach všetkého druhu, hovorí o zveri, vtáctve, plazoch a rybách.
Read More About Ďakujem za rozmanitosť »

Pre radosť

Niečo o vtákoch a zvieratkách:o) pre potešenie srdca človeka. Sú krásnymi darmi od Boha. Ďakujem za ne!
Read More About Pre radosť »

Žena

Boh stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu ich stvoril. Genezis1,27; Boh stvoril ženu,
Read More About Žena »

Prečo

sme stratili dar rozumieť liturgii...
Read More About Prečo »
Showing 14 results.
Items per Page 50
of 1