Blogs

« Back

Modlime sa za Severnú Kóreu v deň 75. výročia založenia strany

Modlime sa za Severnú Kóreu v deň 75. výročia založenia strany

Pre mnohých ľudí je 10. október iba bežným dňom. Ale pre Severokórejčanov je to Deň založenia strany - každoročný štátny sviatok z dôvodu oslavy založenia Kórejskej strany pracujúcich. Tento rok je to už 75. výročie. Ak vás zaujíma, ako vznikla vláda Kim Čong-una a čo si na ňom cení, nižšie sme odpovedali na niektoré hlavné otázky

Čo je Kórejská robotnícka strana? 

Kórejská robotnícka strana je vládnucou politickou stranou v Severnej Kórei, ktorú v súčasnosti vedie Kim Čong-un.  Predtým ju viedol jeho otec Kim Čong-il a jeho starý otec Kim Ir-sung. 

V čo verí Kórejská robotnícka strana? 

V listine strany sa uvádza, že strana bude vedená myšlienkami vládnucej rodiny Kimovcov, ktoré možno vidieť v „Desiatich zásadách pre vytvorenie monolitického ideologického systému“. Týmto sa stanovujú pravidlá, ktoré má strana dodržiavať, napríklad: 

  • Musíme si so všetkou lojalitou uctievať súdruha Veľkého vodcu Kim Ir-sena. 
  • Musíme urobiť z revolučnej ideológie súdruha Veľkého vodcu Kim Ir-sena našu vieru a urobiť z jeho pokynov naše vyznanie. 
  • Pri vykonávaní pokynov spolubojovníka Veľkého vodcu Kim Ir-sena musíme striktne dodržiavať zásadu bezpodmienečnej poslušnosti. 
  • Musíme šíriť veľký úspech revolúcie, ktorú priniesol súdruh Veľký vodca Kim Ir-sen z generácie na generáciu, zdedil ju a dotiahol do konca. 

Na základe týchto pravidiel, v ktorých sa uvádza, že rodina Kimovcov je najvyššou autoritou, je ľahké pochopiť, prečo sú kresťania, ktorí veria, že Boh je najvyššou autoritou, označovaní za nepriateľov štátu. Kontrolu rodiny Kimovcov a ich snahy utláčať tých, ktorí uprednostňujú Boha pred ich vernosťou vláde, nemožno podceňovať. Najbezpečnejším spôsobom, ako nasledovať Ježiša v Severnej Kórei, je utajiť svoju vieru. Odhalení veriaci môžu byť mučení, uväznení alebo dokonca zabití.  

Charta strany kedysi hovorila o tom, že strana sa zaviazala „budovať komunistickú spoločnosť“, ale už to tak nie je. Teraz sa hovorí o záväzku voči Songunu, politike „armády na prvom mieste“. 

Je smutné, že kvôli politike ako je táto, zomreli milióny severokórejských občanov v dôsledku hladu a nedostatku zdrojov. Počas „namáhavého pochodu“ zomreli 2 až 3 milióny ľudí, pri veľkom hladomore v 90. rokoch.  

Avšak tajní pracovníci Open Doors vďaka vašim modlitbám a podpore udržiavajú pri živote 90 000 severokórejských veriacich so životne dôležitým jedlom pomocou svojich sietí v Číne. 

Ako strana začínala? 

Strana bola založená v októbri 1945, aj keď v tom čase mala iný názov, a bola združená do Kórejskej strany spoločenstva. Strana prešla rôznymi zmenami, kým sa v roku 1949 stala známa ako Kórejská robotnícka strana. 

V roku 1945 boli v Severnej Kórei ďalšie dve demokratické strany, Kresťanskodemokratická strana Kórey a Kresťansko-liberálna strana Kórey, založené kňazmi a kresťanskými aktivistami. Keď vznikla prvá verzia Kórejskej strany pracujúcich, išlo iba o ďalšiu politickú skupinu. 

Ale potom, čo sa Kim Ir-sen v roku 1948 stal vodcom Severnej Kórey, využil svoje právomoci na zatknutie vodcov a členov demokratických kresťanských politických skupín. Boli im ponúknuté dve možnosti: buď podpora komunizmu, alebo odchod z krajiny. Viac ako milión severokórejských aktivistov a kresťanov utieklo do Južnej Kórey - a odvtedy neboli povolené žiadne iné legitímne politické skupiny. 

Ako ovplyvňuje Kórejská robotnícka strana život v Severnej Kórei? 

Keďže je strana jedinou politickou stranou v Severnej Kórei, je ňou riadená celá spoločnosť. Národný systém je postavený na krviprelievaní a prenasledovaní každého, kto sa odváži spochybniť autoritu rodiny Kimovcov. Milióny obyvateľov Severnej Kórey prišli o život pod vládou tejto strany - buď priamo trestom za neposlušnosť, alebo nepriamo vyhladovaním kvôli zlému spravovaniu zdrojov krajiny. 

Dnes Open Doors odhaduje, že v Severnej Kórei je okolo 300 000 tajných kresťanov, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša a nie rodinu Kimovcov.  

Skrátené

Preklad z Open Doors

Foto: geograph.org.uk