Blogs

« Back

Ako vidí zmeny Sahar z Iránu

Ako vidí zmeny Sahar z Iránu

Sahar z Iránu vyhodili z domu za to, že nasledovala Ježiša. Neskôr išla do väzenia. Dnes – vďaka ľuďom ako ste vy – pomáha iným ženám, aby zažili zmenu.

 „Kto sa postará o môjho syna? Kto ho ochráni v noci?" Toto sú otázky, ktoré si Sahar kládla v tú noc, keď ju muž žiadal, aby opustila ich dom.  K rodičom šla taxíkom. Nevedela, či ešte niekedy uvidí svoje malé deti. „Pýtala som sa: ‚Bože, prečo to dovoľuješ? Prečo pripúšťaš takú bolesť a ťažkosti v mojom živote?'“

Ako žena v Iráne nemala právo vidieť svoje deti, ak to jej manžel odmietol. V tej chvíli bol mimoriadne nahnevaný, že Sahar sa rozhodla opustiť islam a nasledovať Ježiša. Milióny kresťanských žien a dievčat majú skúsenosti ako mala Sahar – to je dôvod, prečo Open Doors pokračuje v kampani pre nichKampaň naďalej poukazuje na príbehy našich kresťanských sestier na celom svete, ktoré sú prenasledované pre svoju vieru a pohlavie.

Saharin boj

Sahar sa mnoho rokov usilovne snažila byť dobrou moslimkou. Hoci rodina, v ktorej vyrastala, nebola veľmi nábožná, Sahar vážne hľadala niečo, čo by zaplnilo prázdnotu, ktorú v sebe cítila. „Dobrovoľne som sa pripojila k ramadánu, často som sa modlila a obliekala som sa veľmi konzervatívne,“ spomína. "Urobila som, čo som mohla, ale cítila som, že tam nenachádzam odpovede pre svoj život."

Viac ako 20 rokov sa snažila nájsť pravdu v moslimskej viere. Jedného dňa sa všetko zmenilo. Jej švagriná videla zúfalstvo, ktoré Sahar cítila, a dala jej Bibliu.

„Vedela, že nemám v sebe pokoj,“ hovorí Sahar. "Povedala mi - 'Sahar, Ježiš Kristus môže úplne zmeniť tvoj život." Naozaj som to teda chcela zažiť."

Božie milosrdenstvo a láska

Keď Sahar čítala Bibliu, začala nachádzať odpovede, ktoré hľadala po celý život: „Keď som zatvorila knihu, prvé, čo som povedala, bolo: ‚Je to skutočne živé Božie Slovo – tento Boh je spravodlivý a svätý. Videla som Jeho milosrdenstvo, spravodlivosť, svätosť a lásku v tejto knihe. To je to, čo ma priťahovalo od začiatku."

Na Sahar zapôsobil najmä Žalm 45:10–11: „Počúvaj, dcéra, a dávaj pozor: Zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. Nech kráľa uchváti tvoja krása; cti ho, lebo je tvojím pánom." Vysvetľuje: „V tejto pasáži mi Boh skutočne prehovoril k srdcu a cítila som pokyn od Boha, že mám žiť naplno svoju vieru a nasledovať Ho s úplnou oddanosťou. Cítila som, že On má plán aj pre môjho manžela."

Ťažkosti pre ženy

Pre Sahar bolo spočiatku ťažké prijať tento plán, pretože vedela, akému prenasledovaniu čelia iránske ženy, ak sa rozhodli opustiť islam. Videla, čo sa stalo iným. „Stať sa kresťankou môže priniesť pre moslimku veľa nebezpečenstiev. Ak ste slobodná, vaša rodina vás môže vylúčiť zo spoločnosti. Vnímala som, že keď môj manžel  pochopil, že som sa stala kresťankou, naozaj sa nahneval. Bola tu reálna možnosť rozvodu a určite by mi boli odobraté deti kvôli tomu, že som bývalá moslimka. Nedovolili by mi ich ani vidieť, pretože by mi boli ako konvertitke odobraté všetky práva.“

Sahar mala viac šťastia ako niektoré dievčatá vyrastajúce v Iráne. Jej rodina si nemyslela, že ženy sú menej cenné ako muži – ale tento názor je v ich spoločnosti dosť zriedkavý. „Sama som nezažila degradáciu úlohy ženy v osobnom živote,“ hovorí Sahar, „ale jasne som to videla na osudoch iných žien. Vnímala som, že neboli ocenené tak, ako by mali byť. Dôstojnosť a práva ženy ako ľudskej bytosti sú ignorované a porušované.“ 

„Všetko, čoho som bola od detstva svedkom, vo svojom vlastnom živote, v živote môjho priateľa alebo akéhokoľvek dievčaťa či ženy žijúcej v islamsko-iránskej spoločnosti, vyvolávalo v mojom živote určitý strach. Najprv som si to neuvedomovala, ale neskôr som si uvedomila, aký mám strach. Ako som sklamaná. Ako podhodnotená."

Boží zámer so Sahar

Ale tak Boh Sahar nevidí. Hovoril s ňou o jej pravej, Bohom danej identite.

„Počula som niečo naozaj zvláštne od Ducha Svätého v mojom srdci,“ hovorí. „Počula som Ho hovoriť: Si moja dcéra, vyvolil som si ťa. Budeš slúžiť medzi ženami a dokonca medzi národmi.“ Sahar bola užasnutá – „Nahlas som sa Boha spýtala: ‚Ako sa to môže stať?‘“ – ale tieto slová jej pomohli pri ďalšom rozhodovaní.

„Bola som taká dychtivá a smädná po Bohu, že som sa rozhodla. Bola som pripravená dať všetko pre Boha a oddať sa Mu.“

Sahar sa rozhodla povedať manželovi o svojej viere. A to, čoho sa obávala, sa naplnilo. Rozzúril sa a poslal ju preč: tak sa ocitla plačúc vzadu v taxíku. Poslali ju preč z domu, od svojich detí. Jej utrpenie si okolitý svet nevšimol – bola jednou z mnohých skrytých obetí prenasledovania. „Moja hrdosť bola zlomená. Cítila som, že mi všetko berú. Neurobila som nič zlé, nebola som zločinec. Vedela som, že všetko je pod Božím vedením – no nedokázala som ovládať svoje pocity. Mala som takú bolesť."

Horšia ako hanba bola úzkosť o jej deti. „Ako konvertitke mi boli  odobraté práva. Moje srdce bolo zlomené – ako človeku, ako žene, ale hlavne ako matke.“ Sahar poznala pravdu z Matúša 19:29: „Každý, kto pre mňa opustil domy, bratov, sestry, otca, matku, manželku, deti alebo polia, dostane stokrát toľko a získa večný život“. Bolo to hrozné, ale Ježiš stál za to.

Zmierenie – a zatknutie

Sahar sa stále modlila, aby srdce jej manžela zmäklo – a Boh ju vypočul. Trvalo to, ale nakoniec ju manžel pozval späť do domu a obaja začali pomaly budovať láskyplný vzťah, aký mali predtým. Problémy, ktorým čelila, však ani zďaleka neskončili. Kresťania v Iráne nie sú vystavení len prenasledovaniu zo strany svojej rodiny a komunity. Existuje tiež značné nebezpečenstvo prenasledovania zo strany úradov – ako zistila Sahar, keď bola zatknutá a odvedená do väzenia.

 „Jedného rána prišli agenti islamskej rozviedky a ma zatkli. To som vôbec nečakala. Vzali ma do väznice Evin." Väznica Evin je otrasná, väzni tam žijú v hrozných podmienkach. „Dvakrát ma postavili pred súd – môj predbežný trest bol 91 dní, ale na odvolacom súde mi dali päť rokov väzenia. Dôvodom bolo „ohrozenie národnej bezpečnosti“. Toto je obvinenie, ktoré je často vznesené proti iránskym kresťanom, ktorí konvertovali z islamu, najmä ak sú aktívni a rozprávajú iným ľuďom o Ježišovi.

Mnoho manželov v Iráne by po takejto „hanbe“ odmietlo svoje manželky. Ak by sa to Saharin manžel rozhodol urobiť, zostala by bez akýchkoľvek práv – nemohla by s tým nič urobiť kvôli svojmu pohlaviu. Našťastie sa to nestalo. „Môj manžel sa o mňa bál,“ hovorí Sahar. „Keď ma prepustili, jeho prístup k mojej viere sa zmenil. Prijal ma takú, aká som."

Ale kvôli hrozbe dlhodobého väzenia Sahar a jej rodina čoskoro po jej prepustení opustili krajinu. Teraz žijú v Turecku, a ona spoznáva, čo znamená Boží prísľub, že bude „slúžiť medzi ženami a dokonca medzi národmi“.

Saharina služba

Sahar teraz podporuje ďalšie prenasledované kresťanské ženy duchovným vzdelávaním aj praktickým výcvikom. Vďaka svojim vlastným skúsenostiam je obzvlášť schopná pomôcť týmto odvážnym veriacim pochopiť ich identitu v Kristovi.

„Všetok strach a trauma, ktoré som mala ako žena, mi umožnili lepšie pochopiť ich situáciu,“ hovorí. „Hovorím im: ‚Boh ťa miluje – kryje ti chrbát a podporuje ťa. On ťa uzdraví, vyslobodí a požehná.“

 „S ostatnými ženami, ktoré boli moslimkami a teraz sú kresťanky, sa môžem podeliť o to, čo Boh urobil v mojom živote. Ženy tam majú podobné problémy ako ja. Môžem sa s nimi podeliť o svoje skúsenosti, učiť ich, byť pri nich, modliť sa za nich a viesť ich.“

Toľko kresťanských žien a dievčat je ako Sahar – prenasledovaných pre svoju vieru a zraniteľných kvôli svojmu pohlaviu. Toto prenasledovanie je často skryté a nepovšimnuté širším svetom. Víziou Open Doors je zabezpečiť, aby každá z týchto žien bola videná, vypočutá. Práve toto je práca, ktorej sa Sahar statočne venuje, rovnako ako mnoho partnerov Open Doors po celom svete.

Dnes môžete byť toho súčasťou. Vaše dary a modlitby pomôžu každej odvážnej žene alebo dievčaťu prežiť zmenu: vyliečiť sa z traumy, rásť vo viere a vedieť, že je milovaná.

Skrátené

Preklad z Open Doors

Foto: Picryl