Blogs

« Back

Návrat do Junty - prečo vojenský puč v Mjanmarsku spôsobuje strach kresťanom

Návrat do Junty - prečo vojenský puč v Mjanmarsku spôsobuje strach kresťanom

Vojenský puč v Mjanmarsku z 1. februára, ktorý viedol k rozsiahlym protestom a hnevu v celej krajine, prináša mnohým ľuďom žijúcim pod žezlom vojenskej vlády v rokoch 1962 až 2011 strašné spomienky. Brat Lwin je partnerom Open Doors, ktorý slúžil cirkvi v Mjanmarsku po celé desaťročia. Približuje tu tie temné dni a to, prečo návrat k vojenskej vláde vyvoláva strach pre kresťanov. Všetky mená v tomto článku, vrátane brata Lwina, boli zmenené kvôli ochrane totožnosti

Hrozný život pod vojenskou vládou

"Vojenská junta bola moc, nad ktorou ľudia nemohli zvíťaziť," hovorí brat Lwin. („Junta“ znamená vojenskú alebo politickú skupinu, ktorá vládne po násilnom prevzatí moci.) „Život bol ťažký na všetkých úrovniach, najmä medzi rokmi 1962 a 2011. V tých časoch mohla armáda vojsť do kostola kedykoľvek a prinútiť mužov, aby odniesli veci pre vojsko. Oni [veriaci] boli nútenými robotníkmi. Armáda mohla robiť, čo chcela. “ 

"Bol som nútený byť vrátnikom šesťkrát počas junty," hovorí Peter, ďalší miestny partner Open Doors. „V roku 1998, keď sme boli v kostole, prišli vojaci, ktorí nás [jeho aj jeho otca] vytiahli z kostola aj proti našej vôli, a prinútili nás prevážať náklad na vzdialenosť 34 míľ. Kopali nás, nedávali nám jedlo a neváhali strieľať, ak by niekto z nosičov ušiel. Nútili nás nosiť hlavice raketometov. “ 

Brat Lwin aj Peter pochádzajú z mjanmarského kmeňa Chin - prenasledovanej kresťanskej kmeňovej menšiny. Vyrastali v bojoch všade okolo seba a videli a zažili tyraniu od armády. 

Brat Lwin si spomína na príbehy, keď veriaci dostali pokuty z absurdných dôvodov. „Pamätám si, že v prvých rokoch v jednej dedine z nejakého dôvodu začal horieť dom veriacich kresťanov. Namiesto toho, aby im armáda pomohla, dostali pokutu. Miestne úrady povedali: „Pretože váš dom začal horieť a dedine spôsobil toľko problémov, všetkým musíte zaplatiť pokutu.“ “     

Prenasledovanie sa nezastavilo. "Keď stavali železničnú trať, vyžadovali od verejnosti prácu bez zaplatenia - museli si priniesť vlastné jedlo a dokonca prispieť na materiál na stavbu." Ak neboli mladí ľudia k dispozícii, starší ľudia boli nútení robiť priekopnícke práce. "Bolo to ako otroctvo Izraelitov v Egypte."

"Je to naozaj hrozné," hovorí brat Lwin. "Stále cítim nervozitu, aj keď o tom hovorím. Je to taká bolestivá spomienka. “

„Cirkev bola veľmi obmedzovaná,“ dodáva. „Cirkevné spoločenstvá si nedokázali zabezpečiť povolenie ani na vymaľovanie kostola alebo opravu budovy. Domové kostoly boli často zatvárané alebo odstavené hlavnými predstaviteľmi obce v okamihu, keď sa zistilo, že sú kresťanské. “

Armáda umožňuje a podporuje nacionalizmus budhistov

Okrem strašných príbehov  Chin kresťanov v styku s armádou je budhistický nacionalizmus ďalšou záležitosťou, ktorá spôsobuje cirkvi úzkosť: Armáda ho podporuje.

Mjanmarská armáda je úzko spojená s budhistickými skupinami, ako je Ma Ba Tha , asociácia vedená mníchmi zodpovedná za prenasledovanie nielen kresťanov, ale aj moslimskej menšiny Rohingov. 

„Existuje veľmi silný budhistický nacionalizmus [hnutie v Mjanmarsku],“ hovorí brat Lwin. "Armáda je jeho súčasťou." Sú tam na to, aby chránili budhizmus v každej oblasti. “ Z pohľadu veriaceho to znamená upevnenie moci. "Sú zajedno," hovorí. "Armáda vykonáva všetko, čom jej povedia, čo v podstate chráni budhistickú kultúrnu identitu."

V tejto súvislosti sa na kresťanov pozerá nevraživo. „Cirkev v Mjanmarsku sa považuje za„ stúpencov belochov “a s členmi cirkvi sa zaobchádza ako so zradcami.“ 

Výzva k modlitbe

"Keď si spomeniem na tieto udalosti, sú stále čerstvé," spomína Peter. "Keď vidím vojakov v uniformách, stále sa bojím." Keď armáda tento rok oznámila prevrat, nahnevalo ma to. Nejedol som, ale trávil som čas modlitbou. Modlil som sa k Bohu, aby zmenil srdcia vojenských vládcov. “ 

Brat Lwin hovorí, že mnoho kresťanov smúti. „Mnohí sa boja čo i len hovoriť o súčasnej situácii. V modlitbách sa prihovárajú za svoju krajinu. Duchovní vyzvali svojich členov cirkvi k modlitbe. Niektorí kresťania majú silné politické názory. Niektorí ľutujú Aung San Suu Kyi predovšetkým z ľudských dôvodov, z toho že starne a že je opäť vo väzbe. “ 

Od prevratu vyšli do ulíc na protesty desaťtisíce ľudí. Brat Lwin hovorí, že od vodcov cirkvi nevyvstala žiadna výzva na protest - akékoľvek rozhodnutie protestovať je osobným rozhodnutím veriaceho - ale boli tu výzvy k modlitbe od hlavných denominácií a miestnych farárov.

Vaša podpora vedie veriacich k modlitbám za armádu

Odkedy armáda v roku 2011 pristúpila k čiastočnej demokratickej správe, organizuje Open Doors po celom Mjanmarsku školenie ako prežiť prenasledovanie . 

"Toto školenie zmenilo môj život a môj pohľad na armádu," avizuje Peter. "Predtým som bol taký nahnevaný a chcel som bojovať proti armáde." Snažil som sa pridať k povstaleckej skupine. Potom, čo som sa zúčastnil školenia prežitia prenasledovania, zmenilo to môj život a môj pohľad na armádu. Teraz sa za nich modlím. “

 „Máme školiteľov druhej a tretej generácie, ktorí boli pôvodne vyškolení zahraničnými školiteľmi,“ dodáva brat Lwin. "Teraz títo miestni učitelia rozšírili informácie až do odľahlých kmeňových oblastí na severe a do budhistických častí krajiny."

Od uskutočnenia puču prebehli dve školenia. "Účastníci sa modlia, namiesto toho, aby protestovali," povedal jeden zo školiteľov bratovi Lwinovi. "Pozývajú svojich ľudí do kostola, aby namiesto aktivít v uliciach usporiadali modlitebné stretnutie." 

Jedna osoba zo školenia nám povedala: „Nikdy som sa nemodlila za vojenskú vládu, pretože nás prenasledovala, ale uvedomujeme si, že je našou povinnosťou sa za ňu modliť.“

„Sme pokojní, aj keď sa krajina opäť uzavrie, naši ľudia sú pripravení čeliť prenasledovaniu a budú na ne biblicky reagovať,“ hovorí jeden z vodcov cirkvi farár Masing. "Ani teraz ľudia nereagujú emocionálne." Namiesto toho odpovedajú modlitbou. Toto bolo nemysliteľné pred desiatimi rokmi, keď bolo toľko nenávisti voči vojenskej junte.“

Skrátené

Preklad z Open Doors

Foto: pixabay