Krížová cesta

Veľká zbierka na Mojej Komunite

« Späť

Krížová cesta matiek na úmysel ich detí

Krížová cesta matiek na úmysel ich detí

Pre matky telesné i duchovné modliace sa za svoje deti

1. zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Môj Ježišu, z lásky k nám si sa dal odsúdiť na smrť… Prišla som prosiť za moje deti. Zmiluj sa nad nimi, daj im milostivo kráčať po Tvojich svätých stopách, aby ich životná púť nebola raz príčinou ich odsúdenia na večnú smrť.

2. zastavenie: Ježiš berie kríž

Ježišu, viem, že aj mojim deťom posielaš denne kríže. Vďaka Ti za ne, lebo bez nich by neboli spasené. Prosím Ťa, pridaj k nim aj odvahu a silu, aby s ochotou a bez strachu niesli svoje kríže za Tebou.

3. zastavenie: Ježiš padá prvý krát pod krížom

Môj Ježišu, keď vstávam s myšlienkou na Teba, myslím aj na moje deti… Každý deň prináša množstvo pádov. Viem, je väčšie vstať ako padnúť. Už vopred Ťa prosím, zachyť pád mojich detí, aby nebol smrteľným pre ich duše, ale aby bol odrazovým mostíkom k väčšej sile do boja s hriechom.

4. zastavenie: Ježiš sa stretáva so svojou matkou

Bolestná Matka, chápem Tvoju dvojnásobnú bolesť – zo stretnutia s utýraným Synom, Spasiteľom, a bolesť, že aj moje deti boli príčinou Jeho i Tvojich bolestí. Ježišu, daj, aby Tvoja Matka umožnila mojim deťom stretnutie s Tebou v dobrej svätej spovedi a prijímaní Tvojho najsvätejšieho tela, aby poznali radosť z odpustenia.

5. zastavenie: Šimon pomáha niesť kríž

Ježišu, iste si už nevládal niesť kríž, keď si s takou pokorou prijal Šimonovu pomoc. Aj moje deti sú súčasťou Tvojho mystického tela… Trpezlivým nesením svojich krížov pomáhajú niesť ten Tvoj najťažší. Prosím Ťa, keď nebudú vládať, pošli im na pomoc takých priateľov, ktorí by ich ešte viac pripútali k Tebe.

6. zastavenie: Veronika podáva šatku

Akú smelosť a odvahu si dal Veronike, aby sa prekliesnila zástupom bezcitných vojakov a podala Ti šatku na utretie presvätej tváre. Ježišu, prosím, daj podobnú milosť mojim deťom, aby sa k Tebe dostali cez všetky prekážky, pohŕdanie, zlobu, ba aj výsmech. Ako odmenu im vtlač do duše Tvoj obraz, aby si boli vedomé, že celé a celkom patria Tebe.

7. zastavenie: Ježiš padá druhý krát pod krížom

Môj Ježišu, už druhý raz padáš pod krížom. Už zase chybili moje deti? Opustili Ťa? Si zarmútený? Aj ja. Bojím sa, či im ešte odpustíš. Ty vstávaš. Ach, vďaka Ti, cítim, že si im odpustil.

8. zastavenie: Ježiš sa stretáva so ženami

Ježišu, vidíš, tiež plačem – jedna z tých matiek, s ktorými si sa stretol… Aj pre mňa platí Tvoje láskavé napomenutie: Neplačte nado mnou, ale samy nad sebou a nad svojimi deťmi. Plačem nad tým, čo som zmeškala vo výchove svojich detí. Odpusť mi… a daj mi milosť vytrvalej modlitby, pôstov a sebazaprení, aby som mohla napraviť, čo som sama zavinila.

9. zastavenie: Ježiš padá tretí krát pod krížom

Najbolestnejší pád môjho Ježiša. Predtucha ťažkého pádu mojich detí… Pane, cesta na Golgotu je ťažká, namáhavá. Budú sa jej moje deti báť, začnú byť malomyseľné? Ak im nepodáš ruku, nevrátia sa späť k Otcovi a stratia Ťa naveky. Ježišu, v každom okamihu zvyšku môjho života Ťa chcem prosiť, aby si ich zachránil pri najťažšom páde.

1O. zastavenie: Ježiš je vyzlečený zo šiat

Omilostená Katarína Emmerichová vo videní Tvojho umučenia vraví, že pri obnažení Tvojho najsvätejšieho tela si pohľadom upozornil svoju najčistejšiu Matku, aby odvrátila zrak. Tak veľmi si si ctil a miloval jej nepoškvrnenosť. Čo hovoríš na dnešnú morálku? Ježišu, ušetri moje deti, mládež, od straty svätej čistoty, proti ktorej je dnes taký diabolský útok na každom kroku.

11. zastavenie: Ježiša pribíjajú na kríž

Môj Ježišu, chvel si sa bolesťou, keď Ti klincami pribíjali sväté ruky a nohy. Pre tú strašnú bolesť, zmiluj sa nad mojimi deťmi, aby svoje ruky skladali len k modlitbe a k poctivej každodennej práci. Ich nohy nech kráčajú za Tebou, po cestách Tvojich prikázaní.

12. zastavenie: Ježiš na kríži umiera

Dokonal si, môj Ježišu. Vykúpil si všetkých, aj moje deti. Premohol si zlobu pekla. Myslím na Tvoj výrok: Keď budem povýšený, pritiahnem všetkých k sebe. Vrúcne Ťa prosím, pritiahni moje deti k sebe tým najsilnejším putom milosrdnej lásky, aby umreli všetkému, čo nie si Ty.

13. zastavenie: Ježiša kladú do rúk matky

Ježišu, ako nežne odpočívaš v náručí bolestnej Matky. Aj jej sa uľavilo, keď Ťa už nevidí trpieť. Prosím Ťa, daj mi silu, aby som radšej videla svoje deti mŕtve, akoby mali svojím životom dozrievať pre večné zatratenie.

14. zastavenie: Ježiša ukladajú do hrobu

Ticho… Smútok… Strach… Čakanie. Aj môj život tak plynie, lebo som matka. Prešli však tri dni a najväčší žiaľ sa premenil na najväčšiu radosť a nádej. Ježišu, nech je stále so mnou Tvoje milosrdenstvo, lebo sa zmráka a zvečerieva nad mojím životom. Moja duša je prichystaná na Tvoje zavolanie, kde ma čaká vyúčtovanie: za seba aj za moje deti. Daj, aby som mohla povedať: Vďaka Ti, Ježišu, nestratila som ani jedno, ktoré si mi dal. Modlitba na úmysel Svätého otca:

Otče náš. Zdravas´, Mária. Sláva Otcu. Pane Ježišu, ty si určil nášho Svätého otca Benedikta XVI., aby ťa ako tvoj námestník zastupoval v tvojej Cirkvi. Prosíme ťa, naplň ho svojou láskou, aby bol dobrým otcom a pastierom celej tvojej Cirkvi. Daj mu múdrosť a prezieravosť, pokoru a nádej, trpezlivosť a zdravie, aby podporovaný úprimnými radcami, vernými biskupmi a kňazmi viedol tvoj ľud ku spáse.

 

Zdroj: velkanoc.tuomatu.com

Zdroj obrázka: http://www.irishcatholic.ie/article/confirmation-challenge-your-child