« Späť

Pohreb zosnulého kardinála Korca bude v sobotu 31. októbra v Nitre

Pohreb zosnulého kardinála Korca bude v sobotu 31. októbra v Nitre

Slovensko 26. októbra - S kardinálom Jánom Chryzostom Korcom sa rozlúčime v sobotu 31. októbra 2015 o 11.00 v Katedrálnej Bazilike svätého Emeráma v Nitre. Svätej omši bude predsedať krakovský arcibiskup, kardinál Stanisław Dziwisz. Následne telesné pozostatky pochovajú v dolnej lodi katedrálneho chrámu, kde ich deň predtým a v deň pohrebu aj verejne vystavia. Tlačová kancelária KBS priniesla nasledujúce oznámenie Nitrianskeho biskupstva:
Biskupstvo v Nitre s veľkou bolesťou, avšak v nádeji na vzkriesenie, oznamuje, že v 92. roku života, v 77. roku rehoľného života, v 66. roku kňazstva, v 65. roku biskupskej služby, zaopatrený sviatosťami chorých, dňa 24. októbra 2015 zbožne usnul v Pánovi.
Klérus a ľud Nitrianskej diecézy sa rozlúči so svojím drahým pastierom vystaveným v Katedrálnej Bazilike svätého Emeráma dňa 30. októbra 2015 v čase od 13.00 do 18.00 hod. a nasledujúceho dňa 31. októbra v čase od 8.00 do 10.30 hod.
Následne pri svätej omši, ktorej sláveniu bude o 11.00 hod. predsedať Stanisław kardinál Dziwisz, arcibiskup krakovský, poručíme dušu nášho emeritného pastiera do rúk Večného Pastiera. Následne pochováme jeho telesné pozostatky v dolnej lodi Katedrály-Baziliky svätého Emeráma.
„Aby všetci jedno boli“ (Jn 17,11)
+ Viliam Judák, biskup nitriansky

zdroj:TK KBS