« Späť

Charizmatická duchovná obnova s P. Manjackalom sa plní. Akciu bude hudobne sprevádzať chválové spoločenstvo Marana Tha.

Charizmatická duchovná obnova s P. Manjackalom sa plní. Akciu bude hudobne sprevádzať chválové spoločenstvo Marana Tha.

Nadačný fond Credo organizuje v dňoch 8. – 10. júla duchovnú obnovu s misionárom Božieho milosrdenstva. P. James bol vyslaný pápežom Františkom do sveta, aby v tomto Svätom roku hlásal radosť z odpustenia a ukazoval cestu k zmiereniu s Bohom. Duchovné cvičenia prebehnú v Steel Aréne v Košiciach. „Sme radi, že je o účasť na akciu taký veľký záujem,“ hovorí Michaela Straková z organizačného nadačného fondu Credo s tým, že hlavná plocha pred pódiom je už celá zaplnená. Na tribúnach, ktoré poskytujú tiež dobrý výhľad na pódium i premietacie plátno, zatiaľ zostáva dostatok voľných miest. Neustále sa však prihlasujú noví účastníci, do konca mája znížené vstupné. „Je nám veľkým potešením, že prijalo naše pozvanie chválové spoločenstvo Marana Tha z Prešova, ktoré bude duchovnú obnovu hudobne sprevádzať,“ pokračuje Michaela Straková.

Nadačný fond Credo organizuje obnovu vzhľadom k pozitívnym ohlasom z júlovej akcie v roku 2015 v Nitre. Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 2600 veriacich, priniesla veľa dobrého. „Ľudia nám písali svoje poďakovania a svedectvá. To nás presvedčilo, že tieto evanjelizačné akcie majú veľký zmysel,“ povedala Michaela Straková. Duchovná obnova v Košiciach bude trojdňová, súčasťou každého dňa bude svätá omša, adorácia, chvály, príhovory otca Jamesa a modlitby za uzdravenie. Bude tiež možnosť sviatosti zmierenia a súkromnej adorácie v pripravenej adoračnej kaplnke. Stráženie detí bude zabezpečené. Registrácia prebieha na http://www.duchovniobnova.cz. 

Obnova prebehne so súhlasom košického arcibiskupa a metropolitu Východoslovenskej provincie Mons. Bernarda Bobera. Pastoračnú záštitu nad akciou prevzala rehoľa minoritov na Slovensku.

Nadačný fond Credo sa svojou činnosťou snaží o šírenie kresťanských hodnôt v spoločnosti. Pravidelne pripravuje evanjelizačné akcie, semináre pre manželov a verejné zbierky.

Moja Komunita v spolupráci s Nadačným fondom Credo vyhlasuje súťaž o vstupenky na túto duchovnú obnovu. 

Viac info o súťaži

Program Duchovnej obnovy

Piatok 8. júla

8.30 – 12.00    modlitba ruženca, chvály, 9.30 kázanie otca Jamesa
12.00 – 13.30    prestávka na obed
13.30 – 15.30    popoludný program (chvály, 13.30 kázanie otca Jamesa)
16.00    svätá omša s modlitbou otca Jamesa za uzdravenia
18.00    predpokladaný záver

Sobota 9. júla

8.30 – 12.00    modlitba ruženca, chvály, 9.30 kázanie otca Jamesa
12.00 – 13.30    prestávka na obed
13.30 – 15.30    popoludný program (chvály, 13.30 kázanie otca Jamesa)
16.00     svätá omša s modlitbou otca Jamesa za uzdravenia
19.30    predpokladaný záver

Nedeľa 10. júla

8.30 – 9.30    modlitba ruženca, chvály, svedectvo R. Lapčík? (Brigity)
9.30    nedeľná svätá omša s kázňou otca Jamesa
12.00 – 13.30    prestávka na obed
13.30 – 15.30    kázanie otca Jamesa, svedectvá ľudí
16.00    predpokladaný záver

Zmena programu vyhradená.

zdroj:http://www.credonadacnifond.cz 

Pre MK Rastislav Mečiar