« Späť

6. ročník súťaže Rodina a základné ľudské právo na život

6. ročník súťaže Rodina a základné ľudské právo na život

Prečo je rodina dôležitá? Prečo treba chrániť každého, aj toho najmenšieho človeka? Ukáž, ako vnímaš jednu alebo obe tieto témy – pošli nám výtvarné dielo alebo video do 30.5.2022 a vyhraj SKVELÉ CENY (vrátane notebookov, rodinných víkendových pobytov, fotoaparátu a ďalších).

Že nie si zrovna Picasso? Ani nemáš profi kameru? 

Nevadí! Sprav koláž, načmáraj to ako vieš ;), zober mobil a natoč 2-minútové video. A je to! Šanca na skvelých cientu vždy je :o) Detailné pokyny k súťaži nájdeš TU.

TRVANIE SÚŤAŽE: do 30.5.2022

CENY: atraktívne ceny nájdeš TU

  • Cieľová skupina: žiaci a študenti základných a stredných škôl

  • kategórie výtvarných prác:

    1. kategória: ZŠ ročníky 1. – 4.

    2. kategória: ZŠ ročníky 5. – 9. a zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

    3. kategória: gymnáziá, stredné školy a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

  • katogória videá je spoločná pre všetky ročníky ZŠ a SŠ

Výtvarná technika: plošné výtvarné formy: odporúčaná maľba, kresba a ich kombinácia, nie sú vylúčené iné techniky.

Formát výtvarných prác: A4 alebo A3, bez pasparty. Ide o práce plošné, ktoré maľuje jednotlivec, nie kolektív. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Pri odosielaní víťazných prác po výzve organizátora stierateľný materiál zafixujte, práce neznehodnocujte prelomením. Neodporúča sa obyčajný papier (práce sa môžu ľahko zničiť), ale výkres alebo iné pevné materiály. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa nebudú vracať naspäť. Práce musia byť označené menom a ďalšími identifikačnými údajmi.

Formát videí: videá sa týkajú jednej alebo oboch tém súťaže; dĺžka max 2 minúty, kvalita zvuku a obrazu, ktorá umožní z videa rozumieť jeho obsahu; forma videa je na kreativite súťažiaceho – video natočené či vytvorené z prezentácie atď.; videá súťažiaci doručia organizátorovi do termínu uzatvorenia súťaže cez na to určené registračné formuláre vo forme adresy priamo prehrateľného videa (napr. služba facebook video, youtube, vimeo apod). Neposielajte videá, ktoré je nutné sťahovať do počítača. ĎALŠIE DôLEŽITÉ PARAMETRE  VIDEÍ nájdete v dokumente pravidla-videa.pdf

 

Hodnotenie: hodnotenie vykoná komisia ustanovená organizátorom podľa počtu prác tak, aby bolo vyhodnotenie efektívne z časového hľadiska. Komisia prihliada na umeleckú, kreatívnu, kvalitatívnu i obsahovú stránku výtvarných diel a videí. Zistené reprodukcie existujúcich diel budú vyradené zo súťaže. Autori nesú zodpovednosť za obsah prác a neporušenie autorských práv, zákonov SR a dobrých mravov.