« Späť

Aj deti môžu pomôcť Sýrii

Aj deti môžu pomôcť Sýrii


Takmer každé dieťa na svete trávi časť svojho detstva s farbičkami v ruke. Kreslí svet taký, aký ho vidí okolo seba, alebo vo svojej fantázii. Pri príležitosti Dňa detí pozýva pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi slovenské deti, aby sa zapojili do výtvarnej súťaže DETI PRE SÝRIU. Dostanú tak príležitosť priniesť úprimnú detskú radosť aj súcit svojim rovesníkom v Sýrii, ktorým vojna ukradla bezstarostné roky detstva.
Vyhlasovateľom a organizátorom výtvarnej súťaže je slovenská národná kancelária pápežskej nadácie ACN (Aid to the Church in Need), na Slovensku známa aj ako Kirche in Not, poslaním ktorej je poskytovať materiálnu aj duchovnú pomoc kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Poskytnutá pomoc môže mať mnoho podôb. Jednou z nich je vyjadrenie solidarity a úcty tým, ktorí trpia. Súťaž DETI PRE SÝRIU má byť symbolickým gestom podpory Sýrii. „Jedným z  cieľov súťaže je zapojiť aj tých najmenších. Hoci je situácia v Sýrii veľmi náročná, deti rozumejú aj bez veľkých slov a svojim jednoduchým, detským a pritom hlbokým spôsobom vedia vyjadriť súcit a zároveň pomôcť,“  hovorí o súťaži riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko Martina Hatoková.
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci a žiačky všetkých základných škôl a základných umeleckých škôl na Slovensku. Aj touto cestou sa v nich môže prehĺbiť citlivosť na vnímanie utrpenia, ale aj nádejí a túžob ich rovesníkov v blízkovýchodnej Sýrii aj inde na svete, na vnímanie bolestnej skúsenosti, ktorú nikto zo sýrskych detí nechcel, nespôsobil a ktorú nedokáže kontrolovať. Súťaž DETI PRE SÝRIU je sprievodnou aktivitou Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom, ktorý sa bude konať v rôznych mestách a obciach Slovenska v čase 18. – 25. novembra 2018. Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom následne oficiálne otvorí vianočnú kampaň pápežskej nadácie ACN Slovensko. Jej cieľom je priama finančná podpora obetí konfliktu v Sýrii.

Súťažné práce je potrebné poslať na adresu kancelárie ACN Slovensko do  25. septembra 2018. Hodnotiť ich bude odborná porota, ktorú tvoria štyria slovenskí výtvarní pedagógovia ZŠ a ZUŠ s mnohoročnou praxou a zástupca nadácie ACN Slovensko. Garantkou súťaže je akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne počas Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom.

Všetky ďalšie informácie o presných pravidlá zapojenia sa do súťaže a cenách nájdete na webovej stránke ACN Slovensko.http://acn-slovensko.org/aj-deti-mozu-pomoct-syrii/ Ďakujeme, že sa chcete podieľať na zmiernení utrpenia v životoch mnohých detí a ich rodín, ktorým ACN poskytuje núdzovú pomoc už od vypuknutia občianskej vojny v roku 2011. Doteraz smerovalo do Sýrie takmer 21 miliónov eur z príspevkov individuálnych darcov a podporovateľov ACN.

Autor: ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

Pre MK Rastislav Mečiar