« Späť

Bratislava bude dejiskom misií, ku ktorým vyzval pápež František

Bratislava bude dejiskom misií, ku ktorým vyzval pápež František

V Bratislave sa budú konať misie milosrdenstva, ku ktorým vyzval biskupov z celého sveta pápež František. Uskutočnia sa o necelý mesiac v Katedrále sv. Martina (od 22. do 28. mája 2016). Povedú ich misionári z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi), ktorí si práve dnes pripomínajú 150 rokov od obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci. Misijný tím zložený z viacerých kňazov a laikov bude viesť redemptorista Michal Zamkovský, ktorý v súčasnosti pôsobí v Podolínci. Je jedným z vyše tisícky misionárov milosrdenstva, ktorých pápež vyslal v rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva.
"Svätý Otec František nás pozval k tomu, aby sme boli hlásateľmi milosrdenstva. Čo to znamená? Byť svedkom milosrdenstva aj cez sviatosť zmierenia, priniesť do sŕdc ľudí viac pokoja, viac Božej lásky a nádeje. Bratislavské Misie milosrdenstva sa uskutočnia na pápežovu prosbu pozývať a prijať misionárov milosrdenstva. Začnú sa v nedeľu 22. mája a vyvrcholia v sobotu 28. mája 2016 požehnaním misijného kríža pri záverečnej svätej omši. Tešíme sa na všetkých," hovorí koordinátor misií, redemptorista Rastislav Dluhý.

Program zahŕňa sériu viacerých liturgických slávení v katedrále. Pridajú sa k nim viaceré sprievodné udalosti duchovného a kultúrneho charakteru pre rôzne vekové skupiny, akými sú katechézy a stretnutia pred katedrálou. Počas misií budú môcť všetci prejsť jubilejnou bránou milosrdenstva. Putovanie a prechod bránou je spätý so získaním jubilejných odpustkov, teda odpustením časných trestov, ktoré sú následkami hriechov. K dispozícii bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia v štyroch jazykoch (slovensky, anglicky, poľsky a taliansky). 
"Znamením "vychádzajúcej Cirkvi" má byť aj pozývanie ľudí z námestia a ulíc prejsť jubilejnou bránou a priblížiť sa Bohu. Misijné príhovory sa budú zameriavať na Božiu dobrotu, ktorá sa prejavuje tým, že nás neúnavne hľadá, sprevádza nás a ostáva s nami. Preto je motto misií eucharistické: "Pane, zostaň s nami." Otvorenosť dverí na dome Cirkvi bude vyjadrená nielen otvorenou bránou milosrdenstva, ale aj možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia, prísť na rozhovor, modlitbu požehnania či modlitbu príhovoru," informoval Rastislav Dluhý. 

Misie milosrdenstva nadväzujú na misie, ktoré sa naposledy konali v Bratislave v roku 2010. Hlavným prvkom nadchádzajúcich, bude téma milosrdenstva. "Pápež František nás v dokumente Misericordie Vultus (Tvár milosrdenstva) vyzýva, aby sme využili svätý a milostivý čas a  prešli "bránou milosrdenstva", lebo "ktokoľvek ňou prejde, zakúsi Božiu lásku, ktorá utešuje, odpúšťa a dáva nádej." Preto túžime  ukázať tvár milosrdenstva všetkým, ktorí oň prejavia záujem. Každý kto sa chce zapojiť do príprav, sa môže ozvať na adresu: misiemilosrdenstva@gmail.com,," dodáva Dluhý.

Slovo misia znamená poslanie. Označuje základný zmysel existencie Cirkvi - ohlasovať radostnú zvesť Ježiša Krista.  Sú akýmisi duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. "Toto poslanie je odpoveďou na Ježišov mandát, ktorý dal Cirkvi: „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium“. Cirkev evanjelizuje sama seba, ale aj ľudí, ktorí ešte nepoznajú Ježiša Krista. Cieľom misií je spoznať ho a vstúpiť do osobného vzťahu s ním," vysvetľuje Dluhý. Redemptoristi podľa neho tento mandát uskutočňujú vykonávaním ľudových misií, ktoré spočívajú v tom, že ľuďom nanovo ohlasujú základné pravdy kresťanstva.
Bližšie informácie o misiách je možné nájsť na event profile Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa "Misie milosrdenstva" na Facebooku https://www.facebook.com/Redemptoristi/
 

Komunikačný tím Misií milosrdenstva 

Pre MK Rastislav Mečiar

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým