« Späť

Odštartoval nový projekt KBS Pôst so Svätým Otcom Františkom

Odštartoval nový projekt KBS Pôst so Svätým Otcom Františkom

Všetci ľudia dobrej vôle na Slovensku i v zahraničí majú možnosť získať do svojho e-mailu krátke zamyslenie Svätého Otca Františka. Ide o úryvok z jeho pôstnych posolstiev, homílii a listov. Povedal ich v čase, keď pôsobil arcibiskup v argentínskom Buenos Aires a po jeho zvolení za pápeža. Jedinečnú novinku pripravila Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Jeho cieľom je spoločne sa duchovne pripraviť na Veľkú noc, najstarší a najvýznamnejší sviatok kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Záujemcovia môžu získať myšlienky na svoj e-mail, v slovenskej a maďarskej verzii sa dajú prečítať aktualizovane každý deň na stránke post.kbs.sk, šíriť sa budú aj prostredníctvom Rádia LUMEN a Televízie LUX, na sociálnych sieťach Facebook a Twitter a na stránke 40dni.sk. Grafickú realizáciu projektu na sociálnych sieťach zastrešuje Vyveska.sk, ktorá bude tiež šíriť všetky myšlienky.

"Ide o myšlienky Svätého Otca Františka, ktoré sú pripravené takým spôsobom, aby nás každý deň počas pôstneho obdobia oslovili, povzbudili, potešili, prehĺbili, priviedli k zamysleniu. Aby nám poslúžili na vnútorné oslobodenie, na očistenie, na povzbudenie, na poznanie nových skutočností," hovorí predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. "Svätý Otec František je pre nás v súčasnosti osobou, ktorá je všeobecne veľmi známa a obľúbená. Máme presvedčenie, že chce priniesť pozitívne zmeny do života Cirkvi, a preto sa tešíme, že budeme môcť počúvať jeho myšlienky," dodáva arcibiskup Zvolenský, ktorý sa pred dvomi týždňami ako prvý úspešne prihlásil do projektu. Po pozvaní do projektu, ktoré prišlo presne pred dvomi týždňami, tento krok zopakovalo ďalších vyše 7 500 ľudí. Títo registrovaní záujemcovia už dnes ráno dostali do svojich emailov prvé zamyslenie Svätého Otca Františka.

Projekt pripravila KBS. Prihlásiť sa doň je možné aj počas jeho trvania. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na stránke post.kbs.sk (pôst.kbs.sk), ktorú vytvorili mladí koordinátori projektu. V časti menu - Registrácia - stačí uviesť meno, e-mail, informáciu, odkiaľ získali o projekte informáciu a verifikačný kód. Po odoslaní im príde do e-mailu autorizačná správa, ktorú je nutné potvrdiť. Po jej potvrdení už budú prihláseným po spustení projektu do e-mailu automaticky prichádzať myšlienky Svätého Otca. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Projekt nadväzuje na vlaňajšie interaktívne putovanie relikvie svätého vierozvestcu Konštantína - Cyrila po viacerých slovenských komunitách v USA a Kanade, ktoré bolo možné tiež on-line podporiť, a zamyslenia biskupov na adventné a vianočné témy. Hlavným partnerom projektu je Vyveska.sk. Mediálnymi partnermi projektu sú TK KBS, Televízia LUX, Rádio LUMEN a SLOVO.