« Späť

Projekty konkrétnej pomoci Fóra života riešili v roku 2018 viac ako 250 prípadov. Rozširujú aj spoluprácu s inými organizáciami

Projekty konkrétnej pomoci Fóra života riešili v roku 2018 viac ako 250 prípadov. Rozširujú aj spoluprácu s inými organizáciami

(Bratislava, 4. december 2018) - Ďalší rok naplnenej činnosti majú za sebou dva projekty konkrétnej pomoci občianskeho združenia Fórum života – projekt Zachráňme životy (pomáha 11 rokov) a poradňa Alexis (funguje už 9 rokov). V roku 2018 v nich riešili viac ako 250 prípadov žien v ťažkom období. Ich vznik aj činnosť úzko súvisí: projekt Zachráňme životy poskytuje finančnú a hmotnú pomoc tehotným ženám, ktoré sa ocitli v krajnej životnej situácii a zaskočilo ich tehotenstvo. Cieľom je zachrániť dieťa a matke umožniť slobodne sa rozhodnúť. Samotný fakt, že mnohé z týchto žien sa na koordinátorku projektu obracali s tým, že nevedia, ako ďalej, bol inšpiráciou pre vznik poradne Alexis. Tá poskytuje sociálne poradenstvo a inú pomoc ženám s nečakaným tehotenstvom, ktoré sa trápia. Pomoc tu nájdu aj ženy, ktoré trpia popotratovým syndrómom (či už po umelom alebo spontánnom potrate).

„V tomto roku bola výnimočná vzájomná spolupráca viacerých organizácií,“ hovorí
koordinátorka projektu Zachráňme životy Mária Demeterová. „Verejnosť
prostredníctvom facebookového statusu oslovil práve prípad, kedy sa spojili štyri
organizácie na pomoc dvojici bezdomovcov s očakávanými dvojičkami. Pri
pravidelnom výdaji polievky pod mostom Lafranconi ich spoznali dobrovoľníci
z organizácie Kresťania v meste. Z rozhovoru s nimi vyplynulo, že by radi svoju
situáciu zmenili. K pomoci sme sa pridali aj my zaradením do projektu Zachráňme
životy, začali dostávať pravidelnú potravinovú pomoc z neziskovej organizácie Doma
u kapucínov, a podarilo sa im získať strechu nad hlavou v Centre pre obnovu rodiny
Úsmevu ako dar. Tam s nimi ďalej pracuje sociálny pracovník. Dnes sú z nich rodičia
dvoch detí, ktorí slušne bývajú a otec rodiny pracuje.“
 
Projekt Zachráňme životy spolupracuje s poradňou Alexis. Mnohokrát sa klientky z
poradne stanú klientkami projektu. „Ozvala sa nám pani, ktorá čakala dieťa a nemala
financie na to, aby si zaplatila interrupciu,“ hovorí psychologička z Poradne Alexis
Petra Badániová. „Je rozvedená, býva v zariadení núdzového ubytovania so svojimi
tromi deťmi, príjem má minimálny. Na ďalšie dieťa si netrúfala. Potrat síce nevnímala
ako dobré riešenie, ale v tej situácii sa jej zdalo jediným možným. Stretli sme sa
s ňou a zhovárali sme sa o ďalších možnostiach. Po určitom čase sa klientke zdalo
ako najvhodnejšie riešenie byť zaradená do projektu Zachráňme životy, aby sa dieťa
mohlo narodiť (hoci medzitým už zohnala peniaze na interrupciu). Z projektu boli jej
a deťom hradené náklady na ubytovanie a stravu, keďže kvôli fyzicky náročnej práci
musela už niekoľko mesiacov pred pôrodom prácu obmedziť na minimum a prišla
o takmer celý príjem. Kvôli náročnosti situácie sa však mamička predsa len rozhodla
dieťatko odovzdať na adopciu. V súčasnosti už má po pôrode a dieťatko je v procese
osvojenia.“
V poradni Alexis i v projekte Zachráňme životy riešili rôzne prípady – ženy v ťažkej
sociálnej situácii, tehotné, bez strechy nad hlavou, bez podpory rodiny, partnera, pre
ktoré bola interrupcia neakceptovateľná alebo z časových dôvodov nemožná.
„Z 18 bábätiek, ktoré sa v roku 2018 v projekte narodili, dali mamičky na adopciu 2
deti, ostatné žijú s matkami a niekedy aj viacerými súrodencami. Sme s nimi
v kontakte aj po skončení v projekte, nikdy ich nenecháme bez riešenia, hoci hmotná
a finančná pomoc by sa im zišla aspoň do troch rokov veku dieťatka,“ poukazuje na
ďalšie možnosti pomoci Mária Demeterová.
 
Projekt Zachráňme životy v číslach za rok 2018:
 Počet narodených bábätiek – 18
 Priemerný mesačný počet žien zaradených v projekte –16
 Celkový počet darcov cez systém - 478
 Suma darovaných prostriedkov za rok 2018 (do 22.11) – 51 280,85
 Priemerná mesačná suma darovaných prostriedkov - 4661 eur
 Počet spolupracujúcich organizácií - 37
 
Činnosť poradne Alexis za rok 2018 v číslach:
 Počet prípadov – 191 (údaj k 30.11.2018)
 Neplánované tehotenstvo – 91 prípadov
 Zvažovanie interrupcie vo vyššom štádiu tehotenstva zo zdravotných dôvodov
– 7 prípadov
 Trápenie po umelom potrate – 11 prípadov
 Trápenie po spontánnom potrate – 14 prípadov
 Mimo zamerania poradne (domáce násilie, finančné problémy) – 22
 Sprostredkované prípady, kedy sa neozvala priamo postihnutá žena, ale
niekto, kto jej chcel pomôcť .
 
 
Projekt Zachráňme životy je systémom pravidelnej finančnej a materiálnej pomoci
určenej na záchranu dieťaťa a pomoc jeho matke. Príjemkyniam pomoci sa dostane
100 % všetkých vyzbieraných prostriedkov. Náklady na riadenie a správu projektu
hradí Fórum života z iných zdrojov. Darcovia si môžu skontrolovať, ktorému
životnému príbehu ženy a dieťaťa sa ich peniaze dostali a aké konkrétne potreby sa
nimi naplnili. Umožňuje to digitálny systém pre darcov, ktorý je súčasťou webu
Poradňa Alexis pomáha ženám a dievčatám, ktoré uvažujú o potrate, trápi ich
nečakané tehotenstvo, majú nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve, ich vzťahová
situácia sa tehotenstvom zmenila, ale tiež ženám, ktoré majú za sebou umelý alebo spontánny potrat a touto skúsenosťou trpia.