« Späť

Spustili prihlasovanie do modlitbovej a pôstnej reťaze za Národný pochod za život

Spustili prihlasovanie do modlitbovej a pôstnej reťaze za Národný pochod za život

2.1. 2019 Bratislava/ Organizátori Národného pochodu za život spustili dnes možnosť zapísať sa do duchovnej prípravy na Národný pochod za život. Príprava bude prebiehať formou modlitbovej a pôstnej reťaze a bude trvať od 6. januára 2019 až do termínu Národného pochodu za život v Bratislave, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2019. Záujemci o modlitbu a pôst sa zapisujú cez online prihlasovací formulár na stránke https://modlitby.pochodzazivot.sk/, kde si môžu vybrať čas modlitby v minimálne polhodinových intervaloch a termín pôstu v dňových intervaloch.

“Pozývame do modlitby jednotlivcov, rodiny, farnosti, spoločenstvá či komunity. Chceme sa tak v čo najväčšom počte zjednotiť v modlitbách a pôste na úmysel požehnania Národného pochodu za život a za posilnenie kultúry života v našej krajine, v našich rodinách a v srdci každého človeka,” vysvetlil vdp. Dušan Škurla, zodpovedný za duchovnú sekciu tímu Národného pochodu za život a poverený Apoštolátom ochrany života v košickej arcidiecéze.  

Na prvú hodinu v reťazi modlitieb za Národný pochod za život sa zapísal predseda KBS, bratislavský sídelný biskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Po ňom nasledujú členovia duchovnej sekcie organizačného tímu pochodu z jednotlivých slovenských diecéz. 

Na stránke http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/ sú k dispozícii rôzne formy modlitieb  na úmysel ochrany života, ktoré môžu modlitebníci v rámci svojho modlitbového času využiť. 

K dispozícii je aj online aplikácia, kde sa môžu ľudia zapísať do formuláru a vybrať si konkrétny termín, kedy sa chcú do modlitbovej reťaze zapojiť. https://modlitby.pochodzazivot.sk/

“Modlitba a pôst sú najmocnejšími darmi, ktoré nám dal Pán na premáhanie protivenstiev, ktoré sú nad naše sily. Takým je aj kultúra smrti, ktorá dovoľuje ničiť životy najbezbrannejších a nejnevinnejších ľudských bytostí - nenarodených detí a v niektorých krajinách už aj starých a chorých. Chceme povzbudiť všetkých ľudí dobrej vôle, jednotlivcov i skupiny, aby sa k tejto duchovnej aktivite pripojili, aby sme tak zvolávali hojnosť požehnanie Pána života na našu krajinu,” dodal Dušan Škurla.

Vznik online prihlasovacieho formuláru podporilo Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (www.zksm.sk).