Ahojte, na tejto stránke nájdete rôzne prezentácie, ktoré som postupom času vytvárala pre rôzne stretká. 
Spokojne ich používajte pre rast vašich spoločenstiev.

Documents and Media

show-liferay-sync-tip
FOTKY-MOBIL 015
Duch Svätý.ppt
Desiatky.ppt
Duch svätý.ppt
Desiatky.ppt
Identita ženy.ppt
Marek
nepokradneš, nepreriekneš krivého svedectva.ppt
Duchovný boj.ppt
Advent.doc
AnnaBlascakovaLojekova.jpg
Evanjelizácia.ppt
Duchovný boj.ppt
Duch Svätý.ppt
modlitba príhovoru.ppt
identita ženy belá.ppt
Základy vyucovania.ppt
vízia spoločenstva.ppt
Viera.ppt
Utrpenie.ppt