« Назад

Okultný ruženec?!

Okultný ruženec?!

Prihlásim sa teraz na mojukomunitu a do očí mi priam bije článok, že páter Jablonský sa vyjadril k tzv. okultným ružencom. Pravda, nepočul som o tom ešte, prečítal som si vyjadrenie, potom pohľadal na internete. Natrafil som len na krátky článok na stránke modlitba.sk.

Po internete nachádzam takéto videa.

Ide o okultné ružence, so skrytými satanistickými znakmi….v tomto videu opisujú dokonca ruženec, ktorý mám doma… kým som nevidela toto video, náš ruženec som vôbec nepokladala za nebezpečný. Aj sestra mi povedala, že Boh hladí na úmysel, (čiže za čo sa s ružencom modlíme) a ku komu sa modlíme. Nikdy som sa nemodlila k satanovi…..

Ďakujem za odpoveď.

 

 

 

ODPOVEĎ:

Ak sa evidentne zistí, že na ruženci sú satanistické symboly, treba ho spáliť, nie vyhodiť do koša. Samozrejme, že Boh hľadí na úmysel. Ale, keď získame nové poznanie, sme už zodpovední, či podľa neho konáme. Pokiaľ sme nezavinene v nevedomosti, Boh nás chráni, aj keď by sme mohli mať väčšie útoky alebo nepokoj pri vlastnení takého ruženca. Ak bol vyrobený ruženec s takým zlým úmyslom-rúhať sa Bohu a Panne Márii primiešaním satanistických symbolov – je v podstate prekliatou vecou. Pri kupovaní takýchto falošných ružencov ide aj o to, aby sme nepodporovali tých, ktorí ich vyrabajú. Ja som sa zatiaľ ešte nestretol s takým ružencom.

Pavol Hucík

Krátko ešte z toho videa:  Zvyknú sa dávať aj pútnikom pri rôznych pútiach, dajú sa kúpiť v online New Age obchodoch. Na dlhom ramene kríža je obtočený had, ktorý má pri Kristovej hlave otvorenú tlamu, ako by ho chcel uhryznúť. Na okrajoch ramien kríža sú štyri slnká v päťuholníkoch, tie môžu tiež reprezentovať stred pentagramu, ale nebudem zachádzať do fantázií, pentagram tam nie je a už vôbec nie obrátený. Na väčšine z nich sú slnká, ale sú aj také, ktoré majú diablové hlavy na ramenách v tých päťuholníkoch, teda hlava s rohmi. Jedna hardrocková skupina rozdáva svojim fanúšikom tiež ružence, so štítkom na ktorom je obrátený pentagram, teda satanistický symbol symbolizujúci baphometa. Vraj je na nich vytlačený nápis Italy, teda Taliansko, ale väčšina z nich sa vyrába v Číne. Vo videu sa aj uvádza, že tieto ružence sú nejako znesvätené diablom, teda opak požehnania a ľudia sa ich nemajú ani dotýkať, ale vziať ich na palicu a niekde zahrabať do zeme. Vôbec sa nemajú používať. Kňazi a exorcisti radia, aby tieto ružence ľudia vyhodili, a kúpili si normálny, ktorý si dajú požehnať kňazom.

A teraz na samý koniec chcem pripojiť aj vyjadrenie pátra Jablonského.

Vyjadrenie pátra Leopolda JABLONSKÉHO k tzv. okultným ružencom

Mnohí priatelia sa ma pýtali na názor k tejto problematike.
Po preštudovaní, inkriminovaných symbolov, ktoré sú označované ako okultné napr. had obtočený okolo križa a 4 slnká. Z ohľadom na biblickú a liturgickú symboliku Cirkvi sa v krátkosti vyjadrím takto:

Symbol hada v kresťanstve: Ohnivý had Nm 21,7 je symbolom záchrany a predobrazom ukrižovaného Krista (Jn 3,14). Had je iste ambivalentný symbol, keďže stále pripomína aj povestného hada z raja, ktorý je symbolom diabla. Sv. Amróz, milánsky biskup, hovorí o ukrižovanom Kristovi ako o hadovi zavesenom na drevo ("serpens in ligno suspensus.") Odvolávajúc sa práve na vyššie uvedený text Nm 21,7. Biskupi východnej Cirkvi, zvlášť byzanskí a koptskí, nosili na svojej berle dva hady, ako symbol múdrosti s ktorou mali spravovať svoje spoločenstvo. 

Symbol slnka: Kristus sám používal slnko ako obraz Božej lásky, ktorá obopína dobrých aj zlých (Mt 5,45). "Spravodlivý, ktorí nasledujú Krista, budú ako slnko v kráľovstve svojho Otca." (Mt 13,43)Pri Ježišovej smrti sa zatmelo slnko ako symbol smrti pravého Slnka, ktorým je on. Prvotná Cirkev prepožičala antickému dňu slnka nový obah tým, že ho dala do súvislosti so vzkriesením. Nedeľa sa tak stala dňom Pána. Kresťania sa od najstarších dôb modlili obrátení k výchádzajúcemu slnku a kostoly boli až do novoveku orientované na východ. Odkiaľ výchadza Svetlo sveta symnolizované slnkom. Pamiatka Ježišovho narodenia bola niekedy v polovici 4. st. presunutá na 25.12, aby tak boli potlačené kultické slávnosti rímskeho boha slnka Sol invictus, ktoré pripadali na tento deň. Na karolínskych miniatúrach, sa vedľa symbolov kríža objavuje postava boha Sol, ktorý si zakrýva hlavu od hanby pred ukrižovaním pravého Slnka. Nikto tieto kríže neoznačil za okultné

Mnohé kresťanské symboly sú ambivaletné a samotná Biblia ako aj tradicia starobylých Cirkví ich používa s veľkou slobodou, dávajúc im nový význam. 
Preto sa prikláňam k názoru, nevidiať diabla za každým rohom. Pánova je totoiž zem aj všetko čo ju napĺňa.

 

Ružence New Age?

V ostatom čase rozvírilo hladinu duchovného života u mnohých katolíkov vo svete video, ktoré varuje pred údajnými „ružencami new age“. Mnohí veriaci po jeho zhliadnutí zahodili alebo spálili svoje plastové ružence. Niektorí kňazi zorganizovali dokonca hromadné zbierky takýchto ružencov. Ale je táto hystéria okolo ružencov oprávnená?

Pri jednej prednáške o okultizme som si vypýtal od veriacich dva plastové ružence, ktoré zapadali do opisu z videa, uverejneného na internete. Boli podobné ale mali niekoľko odlišností.

Prečo ich niektorí považujú za okultné? Zástanci tejto mienky udávajú že: 1. Na krížikoch chýba nápis INRI. 2. Okolo kríža je ovinutý had. 3. Na konci ramien kríža sú štyri slnká. 4. Tieto slnká sú umiestnené v štyroch pentagramoch.

Ak by na ružencoch boli evidentné znaky new age alebo satanizmu, ako na ostatnej kňazskej rekolekcii spišskej diecézy potvrdil pomocný biskup Andrej Imrich, mali by sme ich spáliť. Ale sú na plastových ružencoch skutočne okultné symboly?

Na tých, ktoré som mal možnosť vidieť, boli tieto znaky, ktoré ale nie sú výslovne satanistickými znakkmi alebo symbolmi new age: 1. Nedostatok nápisu INRI. Tento fakt určite neznamená, že kríž je okultný. Takýchto krížov je v kostoloch alebo na ružencoch dosť. 2. Ovinutý had okolo kríža. Je symbol z knihy Numeri, kde Mojžiš na Boží príkaz vyzdvihol na žrdi medeného hada a každý pohryzený hadom, kto sa naň pozrel, bol uzdravený (porov. Nm 21, 8-9). Had na kríži znamená novozákonné vyplnenie tohto starozákonného predobrazu. Je symbolom hriechov a porážky „starého hada“ (Zjv 12, 9), ktorému Ježiš ako syn Novej Evy – Panny Márie, rošliapal hlavu (porov. Gn 3, 15). V skutočnosti na ružencoch, ktoré som mal možnosť vidieť, nebol had, ale tŕňový ker, ovinutý okolo kríža. Na krížikoch bolo vidieť tŕne, vyrastajúce z kra, ale nebola tam hlava hada.

3. Pri prehliadke som zistil, že sú dva typy spochybňovaných ružencov – tie, ktoré v ramenách kríža mali ruže a tie, ktoré tam mali slnká. O tom, že ruža na ruženci nie je okultný symbol, nemusím asi nikoho presviedčať. A podobne je to aj so slnkom. Veď Ježiš je „slnko spravodlivosti“ (Mal 3, 20) a „svetlo sveta“ (Jn 8, 12). O ňom sa v Apokalapse píše, že obyvatelia Nového Jeruzalema „nebudú potrebovať svetlo lmpy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán, Boh…“ (Zjv 22, 5). Takže ani slnko samo osebe nie je symbolom satanizmu alebo new age.

4. Údajné pentagramy v ramenách v skutočnosti nie sú pentagramy. Autori spomínaného videa umelo pretínajú ramená kríža, aby im vznikli tieto satanistické symboly, ale v podstate tým vznikajú jednoduché päťuholníky, ktoré určite nie sú satanistickými symbolmi. Bez umelo vytvorenej pretínajúcej čiary majú konce ramien týchto krížov iba tri cípy, čo už vôbec nemá s pentagramom nič spoločné.

O čo vlastne ide pri celom tom rozruchu okolo ružencov? Jedno múdre poľské príslovie hovorí: „Kiedy niewiadomo o co chodżi, no to chodżi o pieniądze“ – Keď nevedno o čo ide, ide o peniaze. Skúsme uvažovať ako konkurenčná firma, ktorá vyrába ružence z dreva, kovu alebo kamienkov, ktoré sú podstatne drahšie ako tie plastové. Ako by mohli vytlačiť konkurenciu? Sú rôzne nákladné spôsoby reklám, distribúcie, podplácania alebo súdov. To trvá pomerne dlhý čas a úspech nie je zaručený. Alebo je tu jeden spôsob, ktorý prakticky nič nestojí a stačí na to jedno poobedie. Vytvoriť film z fotiek a niekoľkých videí, stiahnutých z internetu, v ktorom vysvetlím niektoré symboly na ružencoch z konkurenčnej firmy ako symboly new age. Dá sa to na internet a za pár hodín je to na celom svete. A to úplne zadarmo. Zbožní veriaci zahadzujú ružence, obchodníci rušia objednávky, pretože im takéto ružence už nik nechce kupovať a firma, ktorá ich vyrábala, to môže zabaliť.

Podľa informáciií, ktoré mám, spochybňované plastové ružence vyrábala istá talianska firma, ktorá v dôsledku tejto protireklamy skutočne skrachovala. Táto firma sa pritom nehlásila k okultnému významu použitých symbolov na krížoch, ale k ich kresťanskému významu.

Či za tým boli satanisti alebo new age, to neviem potvrdiť, ale jedni i druhí, ak by to chceli urobiť, určite by využili možnosť rýchlej a lacnej konšpiračnej teórie namiesto nákladnej výroby a distribúcie okultných ružencov, čo je pomerne drahý a zdĺhavý proces.

Keby boli na kríži tri šestky, ozajstné pentagramy, znak jin-jang, hákové kríže a podobne, určite ich spáľte, ale nie pokiaľ tam sú horeuvedené symboly, ktoré majú kresťanskú symboliku.

Videl som satanistické ružence, lenže tie mali kríž dole hlavou, bol na nich jednoznačný pentagram a namiesto desiatkov ich tvorilo súvislé množstvo guličiek. To je ale úplne niečo iné.

Nakoniec, čo by dosiahli predstavitelia new age alebo satanizmu, keby spomínané plastové ružence vyrábali a šírili do celého sveta? Veď ak sa veriaci úprimne modlí ruženec a nevie o pochybných znakoch, ktoré na prvý pohľad ani nevidno, jeho modlitba ide k Bohu a Boh ju prijíma, lebo „On hľadí na srdce“, na úmysel človeka. Aký osoh by mal z toho diabol?!

Odstránenie množstva ružencov vďaka konšpiračnej teórii a následného strachu veriacich z ruženca, je pre nepriateľov tejto modlitby omnoho účinnejší. Nenaleťme na túto kampaň proti modlitbe ruženca!

Pavol Hucík

Čo je teda ruženec? Je to nejaký predmet, alebo modlitba. Kto sa zaoberal históriou ruženca vie, ako táto pomôcka k modlitbe vznikla. Nie je to modlitba, je to pomôcka. Rovnakú majú aj budhistickí mnísi. Ale u nich to je len na opakovanie akýchsi mantier. A ruženec neberme len ako akési dookola sa opakujúce recitovanie tých istých modlitieb, pretože je to meditatívna, rozjímavá modlitba o samotnom Kristovi, našom Spasiteľovi.

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Jesus Generation (Ježišova generácia)
Žiaľ, diabol je natoľko prefíkaný, že "útočí" aj takýmto spôsobom... http://modlitba.sk/?p=5833
"Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. 14 Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. 16 Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. 17 Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie." (Ef 6, 13-17)
Kráčajme teda týmto svetom oblečení v Božej výzbroji, ochotní bojovať v Jeho mene!
Отправлено в 14.09.13 15:23.
Gól! Nám priniesla takéto ružence spolusestra, kúpila ich v Ríme a sú posvätené sv.Otcom. Nemohli sme o tom vedieť , moja mamka ho mala veľmi rada a pýtala si ho aj do truhly....
Ja mám tiež, ale nepoužívam,neviem prečo- mne je najmilšie drevo, kúpila som si vo Sv.Zemi a posvätil mi vodou z Jordánu o. arcibiskup.
?????????????????????????????
Отправлено в 14.09.13 19:24.
Ja som ešte o tomto nepočula, až teraz, keď to spomínate. Tak som trošku hľadala a našla som aj iné zahraničné odpovede podobné tej od pátra Leopolda Jablonského.
Skrátka, ruženec, ak je posvätený a modlíme sa na ňom úprimne k Bohu, tak nemôže škodiť. Boh je predsa mocnejší ako ktokoľvek, kto by mohol mať nejaké nekalé úmysly (New age symboly). Nemusíme sa obávať. To diabol chce, aby sme sa prestali modliť ruženec a viac sa zaoberali podozrievaním a obavami. Má v zásade dve taktiky - aby ľudia neverili v existenciu diabla, alebo aby sa ním priveľmi zaoberali a všade videli jeho stopy...

Dokonca som našla svedectvo (údajne) niekoho známeho rodiny, ktorá tieto ružence vyrába. Vysvetľuje všetky "sporné" symboly v kontexte talianskej kultúry (je to Rímska rodina, nie čínska). Napr. stuha okolo kríža, ruže na koncoch ramien (nie pohanské slnko), päťuholník - 5 kristovych rán, 5 tamojstiev ruženca.... A po rozšírení tejto fámy táto rodina vraj zbankrotovala a narobilo to veľa škody.
Отправлено в 15.09.13 22:07.
Ak neviete po anglicky, google-translator pomôže.
Tu sú linky:
http://www.drgareth.info/na_rosary.shtml

http://www.josephsciambra.com/2011/12/ne­w-age-rosary-hoax.html?showComment=1336301189188#c2487050765819476428

http://crow­nofstars.blogspot.sk/2006/01/dont-be-misled-says-fr-jozo.html

http://www.cbcpnews­.com/cbcpnews/?p=1147
Отправлено в 15.09.13 22:13 в ответ на Eva Baranovičová.
Nijééééééééé, google translator? Ale Evka, však to ľudia budú mať ešte väčší guláš potom. To radšej nech ani nečítajú.
Отправлено в 15.09.13 22:26 в ответ на Eva Baranovičová.
No, ja anglické texty len cez google translator. emoticon
Ale máš pravdu - Google prekladač má problém s prekladom napr. záporov. Zásadne ich prekladá naopak. Ale to už mi z kontextu vždy vyskočí, že to nesedí a pozriem originálny text.
Отправлено в 15.09.13 23:10 в ответ на Miroslav Čonka.
Ešte niečo: tie 5 symboly akože pentakost sú skutočne podobné, netreba sa plašiť, aj to aj v znaku oka a trojuholníka, ktorým v minulosti zobrazovali najsv. trojicu, je dobre možné, že sú naopak zneužívané protivníkmi:o) pre nich platné, ako majú oni a pre nás, ako máme my:o)
Отправлено в 15.09.13 23:32.
Samozrejme, ako uviedol páter Jablonský, a asi mnohí vieme, že je to bývalý exorcista, takže on sa v tom skutočne vyzná, tieto symboly sú ambivalentné. Chcel som tu dať tento blog, pretože som tiež o tom nič nevedel a tu to ľudia u mňa nájdu. Kedže som prepojený s tou mariánskou spiritualitou, tak som to chcel tu dať. Ako aj to, čo je v tom videu, lebo i keď mnohí ľudia dnes povedia, že vedia anglicky, tak nerozumejú a iní nevedia a nikto im nepreloží. Tu som dal aj v popise teda obsah toho videa.
Отправлено в 15.09.13 23:37 в ответ на Mária Künzl.
Aj tu je pekná odpoveď (po slovensky):
http://modlitba.sk/?p=5904&fb_action_ids=10201013346710955&fb_action_types=og.li­kes&fb_source=other_multiline&action_object_map={%2210201013346710955%22%3A18101­4005416110}&action_type_map={%2210201013346710955%22%3A%22og.likes%22}&action_re­f_map=[]
Отправлено в 18.09.13 16:09.
Ďakujem Eva, pridal som ju tiež do blogu. Nech to bude čo najúplnejšie, ak by ľudia hľadali, budú to tu mať všetko pokope.
Отправлено в 18.09.13 21:52 в ответ на Eva Baranovičová.
Mám presne ten pravý, "ambivalentný" ruženec. Made in Ecuador - prakticky silno katolícka krajina, ruženec kúpený v Ríme a darovaný od kňaza. Ja na tom nevidím nič zlého. A ako už bolo napísané, dôležitý je zmysel modlitby. Dodám aj citát:,,Keď Boh rozkáže, aj diabol musí poslúchnuť!"
Отправлено в 18.09.13 22:04.
Názor vysokopostaveného kňaza v diecéze: Ak by bol ten ruženec provokáciou satanistov, musel by sa pri požehnaní kňazom rozsypať na prach......
Отправлено в 19.09.13 0:03.
Súhlasím s konštatovaním pátra Jablonského, že mnohé kresťanské symboly (had, slnko, dokonca aj päťuholník = pentagram) sú ambivaletné t.j. majú kresťanský symbol alebo význam, ale aj pohanský alebo okultný, a teda je ťažko sa v tom orientovať. Vieme však, že niektoré veci vyžarujú pozitívnu energiu a chránia nás pred zlými silami (napr. posvätené predmety, predmety z kostola, od svätých ľudí, ... ale existujú aj predmety s negatívnou energiou, ktoré nám môžu škodiť na tele - podkopávajú nám zdravie, alebo škodia aj duchovne, lebo nám môžu postupne znechutiť modlitbu, sviatosti, môžu začať pochybnosti o viere, existencii Boha, môžu narušiť vzťahy v rodine, atď. Sú to hlavne okultné alebo magické predmety (amulety, talizmany, liečivé kamene, okultné náramky a prívesky alebo aj tie spojené s poverčivosťou (červená šnúrka na zápästí proti urieknutiu), znaky diabla, znamenia zvieratníka, päťcípa hviezda s dvomi cípmi nahor, kríž dolu hlavou, znak jing-jang, egyptský kríž, sošky démonov alebo kultové sošky, orientálne tepané taniere s výjavmi zmiešaných zvieracích bytosti predstavujúcich démonov, liečivé pyramídy, rušiče patogénnych zón, vonne tyčinky...
Preto sa pýtam, prečo máme riskovať, keď je veľa ružencov, ktoré sú v poriadku a bez takýchto rozporných symbolov? Alebo nám je ľúto pár EUR za lacnými plastovými ružencami?
Otázka na exorcistu: Anulujeme zlo tým, že taký predmet posvätíme? Stačí to?
Tiež sa pýtam: Aký dôvod bol na to, aby sa na ruženci objavili takéto ambivaletné symboly, keď to nie je už zvykom a ľudia to nepoznajú a nerozumejú tomu?
Prečo to vyvolalo takú silnú odozvu a reakciu na katolíckych internetových stránkach? Bez vánku sa ani lístok nepohne, aj keď v súčasnosti sa takýmto spôsobom dá veľmi ovplyvňovať veľa ľudí. Ako nám môžu vyrábať ružence Číňania, ktorý nie sú kresťania? Malo byť cieľom takejto histérie uškodiť výrobcom, alebo je to spôsobené opatrnosťou ľudí na Západe, ktorý sú už skúsenosťami poučení, že nie všetko čo vyzerá ako dobré, je aj v skutočnosti dobré. Diabol je ľstivý had a stále hľadá nové formy, ako nás oklamať. Buďme opatrní, "Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach." Ef 6, 10.
Moja úvaha je takáto: Ak si ľudia zvyknú na tieto ambivalentné (reagujúce v protichodných citových alebo vôľových postojoch vzhľadom na určitú osobu alebo predmet; orientovaný na dve strany; nerozhodný - podľa slovníka cudzích slov) symboly na takýchto ružencoch a budú ich považovať za kresťanské, tak potom ak im podsunieme neskôr aj pohanské alebo okultné predmety, tak to nespoznajú a príjmu ich bez výhrad. Je to nebezpečné najmä z toho dôvodu, že stratíme ostražitosť aj preto, že mnohí kňazi v tom nevidia potenciálne nebezpečenstvo.
Treba sa zamyslieť aj nad týmto otázkami. Myslím, že by sa mali k tomu vyjadriť kapucíni, ktorí majú sv. ruženec ako dedičstvo od sv. Dominika.
Отправлено в 24.09.13 23:24.
No ako viem, kapucíni su odnož františkánského rádu, a páter Jablonský je tiež františkán sa mi tak zdá. A na Slovensku máme dokonca aj dominikánov. Veľa reholí má silnú mariánsku spiritualitu a to, že sv. Dominik dostal modlitbu ruženca od Panny Márie, je skôr legenda, než pravda. I keď pekná legenda. Samozrejme, že ruženec má za sebou určitý vývoj, a rehola dominikánov si túto modlitbu osobitne vzala k sebe, že ju bude šíriť a zakladať ružencové bratstvá.
Отправлено в 25.09.13 1:04 в ответ на Jozef Bendel.
ešte k pojmu AMBIVALENTNÝ - znamená mať dva významy, pre mňa však nie je ambivalentný význam niečoho znakom nerozhodnosti, lebo ja verím v Boha, tak napr. pôvod nejakej veci, môže byť ambivalentný, ja som sa už rozhodla (dávno predtým), prijímam to vo viere v Boha a v tom význame, preto to neznamená v mojom pohľade, že som nerozhodná:o)
Отправлено в 26.09.13 16:44 в ответ на Jozef Bendel.
Nikto zarecituje absolútne s problémom nesúvisiace citáty zo Sv. Písma a vec je vybavená? Ani náhodou! Ide jednoznačne o okultné symboly, ktoré tam navyše nemajú čo hľadať. Ak je niečo vyrobené s diabolským úmyslom, nie je možné to používať ako posvätnú vec. A názor, že "veď keby dačo Boh ma ochráni" je hriechom nedbanlivosti a spoliehania sa na božou pomoc a odpustenie (veď čo, aj keď je to ďabolské, Boh mi odpustí a zachráni ma). Nebuďme ľahostajní. Ide o vážne veci. Ide o dušu.
Отправлено в 22.12.13 17:22.