« Назад

Adorácia VI. : Poďakovanie za cirkevný rok

Adorácia VI. : Poďakovanie za cirkevný rok

A je to tu... cirkevný rok sa končí... a niečo nové začína... Je dôležité ostať s Pánom... tak mu aj cez adoráciu môžeme odovzdať naše srdce...

 

ADORÁCIA PRED SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

(poďakovanie za cirkevný rok)

 

Klaniame sa Ti najsvätejšie Srdce Ježišovo, vo Sviatosti oltárnej

 

Pieseň: .........................................................

 

Pane Ježišu, v dnešný večer sme tu spolu s tebou. Ďakujeme ti za všetky milosti, požehnania i dary, ktoré sme od teba dostali počas tohto cirkevného roka.  Znova prichádza advent, obdobie, kedy sa znova budeme tešiť na tvoj príchod.

Preto ti odovzdávame naše srdcia a prosíme ťa, aby si ich naplnil svojou láskou, pokorou a túžbou, čoraz viac sa priblížiť k tebe. Daj nám aj teraz nahliadnuť do tajomstva našich životov. Daj, nech si uvedomíme, že ty sám si s nami a sprevádzaš nás každý deň. Naplň nás vďačnosťou a otvor oči nášho srdca, aby sme uvideli tvoju lásku.

Hoci sa teraz cirkevný rok  končí, ty pre nás pripravuješ niečo nové. No chceš, aby sme sa poučili z toho, čo sme prežili a aby sme sa stali pred tebou múdrymi a pokornými.

Pane Ježišu, ty sám nás, aj v dnešný večer, uč svojej múdrosti a daruj nám všetky milosti, aby sme nepremárnili ani jeden deň svojho života. Amen.

 

Čítanie z listu Rimanom

Rim 12,9 – 21

 

9Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo,  lipnite k dobru. 10 Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, 11 v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. 12 V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. 13 Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. 14 Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte! 15 Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!  16 Navzájom rovnako zmýšľajte;  a nezmýšľajte  vysoko,  ale prikláňajte  sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.

            17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. 18 Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. 19 Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu; veď je napísané: „Mne patri pomsta, ja sa odplatím,“ hovorí Pán. 20 Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. 21 Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.

 

 

Pieseň:Kyrie eleison alebo Prosíme ťa Bože....

 

 Prosby

 

1. Pane Ježišu, ty sa k nám prihováraš cez svoje slovo a chceš nám darovať lásku. Aj dnes nám hovoríš, že láska má byť bez pretvárky. Vyznávame ti, že sme nemilovali druhých ani seba tak, ako si to praješ. Často sme na nich hľadali chyby, ohovárali sme ich, klamali im do očí a tak sme im spôsobovali bolesť. Preto ťa dnes na konci cirkevného roka prosíme: Odpusť nám a daruj nám väčšiu lásku.

 

2. Pane Ježišu, ty sám nás voláš, aby sme ťa čoraz viac poznávali. Túžiš po tom, aby sme sa s tebou stretali v modlitbe, v ľuďoch, ale i v tichu dnešného večera. Chceš sa pre nás stať živým Bohom, niekým, kto nás má skutočne rád a komu môžeme veriť. Prosíme ťa, otvor naše srdcia pre novú lásku a zapáľ v nás živú vieru, aby sme ti uverili a dovolili ti meniť aj naše životy.

 

3. Pane Ježišu, vyznávame, že sme často netrpezliví a chceme mať všetko hneď a teraz. Pýtame sa: „Kde si?“, keď trpíme, alebo si nevieme dať rady s nejakým problémom. Ty nás však učíš aj cez svoje mlčanie. Preto ťa prosíme o dar trpezlivosti a láskavosti, ktorú máme mať sami so sebou, ale aj s tými, s ktorými sa stretávame.

 

4. Pane Ježišu, jedno porekadlo vraví: „Hosť do domu, Boh do domu“. Ty nám aj dnes v svojom slove pripomínaš, aby sme boli pohostinní voči tým, ktorí ku nám prichádzajú. Prosíme ťa, nauč nás deliť sa s tým čo máme. Nech sme veľkodušní a vieme sa podeliť aj s myšlienkami, slovami, dobrými skutkami a urobiť niečo preto, aby aj naša farnosť rástla v Božej láske.

 

5. Pane Ježišu, ty vieš, ako často sa nám nechce modliť. Alebo je naša modlitba iba rapkaním pred tebou. Nepremýšľame nad tým, čo vyslovujeme. Preto ťa prosíme tak ako tvoji učeníci: „Pane, nauč nás modliť sa.“, daj aby sme sa s tebou rozprávali, ako so svojim Priateľom a aby sme ti dôverovali.

 

6. Pane Ježišu, ty nám dnes vo svojom slove hovoríš: „Žehnajte tých, čo vás prenasledujú. Žehnajte a nepreklínajte.“ Tak málo sme tento rok žehnali. Málo sme ťa prosili o silu, radosť a lásku pre tých, s ktorými si nerozumieme, pre tých, s ktorými sme sa pohádali ale aj pre tých, ktorí ťa nepoznajú. Mnoho krát sme počuli aj od našich rodičov, že nič nedokážeme a nič nevieme. Pane prosíme ťa, daj nám milosť, aby sme iných viac chválili a hovorili im to, čo ich poteší. Vzdiaľ od nás každé prekliatie a vlej do našich životov svoje požehnanie.

 

7. Pane Ježišu, prosíme ťa, daruj nám pokorné srdcia, aby sme nezmýšľali o sebe vysoko. Nech si nenamýšľame, že sme viac ako ostatní. Ale nech sme otvorení pre pomoc tým, ktorí nás potrebujú. Otvor naše oči, aby sme vedeli pomáhať ľuďom, ktorí už nemajú silu volať o pomoc a daj, aby sme sa viac modlili ako kritizovali iných.

 

8. Pane Ježišu, ty si prišiel, aby si nám daroval radosť. Prosíme ťa, nauč nás radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi. Daj nám vnímavé srdcia, ktoré sa nebudú vysmievať z problémov iných, ale budú im pomáhať na ceste k tebe. Daj nám priateľov, ktorí budú pre nás oporou a aj z nás urob svedkov, ktorí poznajú moc svojho povolania pomáhať iným.

 

Pane Ježišu, ty  vidíš do našich sŕdc. Vieš čím sme ich naplnili. Teraz sa spolu s tebou v tichu chceme zahľadieť na udalosti uplynulých dní cirkevného roka. Odovzdať ti to, čo bolo pekné a prinieslo do nášho života požehnanie a odprosiť ťa, ak sme sa správali inak, ako si to chcel od nás ty. Odovzdávame ti všetky hriechy, prekliatia a ponižujúce slová, ktoré sme vypovedali na adresu svojich blížnych: detí, rodičov, príbuzných, známych, ale aj politikov, či iných verejných činiteľov.

Vlož do našich sŕdc svojho svätého Ducha, aby sme sa teraz mohli s tebou stretnúť v hĺbke našich sŕdc.

 

Pieseň: .......................................

 

Pane Ježišu, ty sám si nás tu povolal, aby sme boli spolu s tebou. Dávaš nám silu, aby sme  nezišli z cesty dobra. Hovoríš nám vo svojom slove a povzbudzuješ nás, aby sme sa nebáli vykročiť za tebou.

Pane Ježišu, niekedy si veľmi ťažko vyberáme cestu dobra, pretože je náročnejšia. Preto ťa prosíme, daruj nám svoje požehnanie, aby sme sa nedali premôcť zlu, ale aby ho vždy a všade premohli dobrom. Amen.

 

 

Pieseň

Комментарии