blog - slovensky

« Назад

Svätý Ignác (o referende?)

Svätý Ignác (o referende?)

Neviem. Ale o rodine určite. A tak... v týchto dňoch... áno, aj o referende. Aspoň mi to tak príde... Aha, úryvok z jeho Listu Efezanom, ktorého časť v týchto dňoch nachádzame v Liturgii hodín:

„Nemýľte sa“, bratia moji. Tí, čo rozvracajú rodiny, „nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“. A keď tí, čo konajú podľa tela, budú potrestaní smrťou, o čo viac ten, kto prevráteným učením kazí vieru v Boha, za ktorú bol ukrižovaný Ježiš Kristus! Kto sa takto poškvrní, pôjde do neuhasiteľného ohňa, a ten, kto ho počúva, takisto.

Pán si dal na hlavu vyliať voňavý olej, aby Cirkvi vdýchol neporušenosť. Nedajte sa pomazať odporným zápachom učenia kniežaťa tohto sveta, aby vás neodviedol ako zajatcov od života, ktorý je pred vami. Prečo nie sme múdri všetci, čo sme dostali poznanie Boha, čiže Ježiša Krista?! Prečo hlúpo hynieme, pohŕdajúc darom, ktorý nám Pán naozaj poslal?!

(In: Liturgia hodín, posvätné čítanie, pondelok II. týždňa v období "Cez rok")

No comment. posúďte sami, kto z toho Ignácovho boja vyšiel víťazne...

foto: internet

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Отправлено в 19.01.15 15:37.
Veľká vďaka za povzbudenie vo viere a vytrvaní v pravde.
Отправлено в 19.01.15 17:28.