« Назад

Lepšie, než kedykoľvek predtým

Lepšie, než kedykoľvek predtým

... máme veľkú výsadu žiť práve teraz!

Porozumieť, že to, čo dosiahol vo vzťahu s Bohom starozákonný ľud, je tá menej "kvalitná" zmluva, musí uvoľniť našu túžbu mať s Bohom viac. 

Žijeme v období dokonalej zmluvy - v období po ktorom túžili králi aj proroci a nemohli zakúsiť, čo my máme denne k dispozícii. To, kde v stretnutiach tvárou v tvár s Bohom končil Mojžiš, je našou štartovacou plochou. Nesnívajme o tom, akoby to bolo nedosiahnuteľné. Ak smel Mojžiš skôr, než Ježiš zomrel a chrámová opona sa roztrhla, o čo viac ty, vykúpený predrahou krvou Krista?

Stále viac si uvedomujem, že je nesmierne dôležité, aby sme rozbalili každý dar, ktorý sme dostali. Žiť v abstraktnom pocite "vykúpenia" nestačí. Poznať Boha z počutia a z príbehov nestačí. Nestačí ani vedieť naspamäť vysypať zoznamy prisľúbení, ktorá nám dal. Nestačí vedieť o tom, čo pre nás spravil. Nesmieme ostať za hranicou kráľovstva, obdivne pozerajúc, aké to tam dnu je asi fajn. Musíme vstúpiť. Bez váhania, čakania. Dnes.

Žijeme riadnu virtuálnu dobu. Bol čas, kedy platilo "čo si nezažil, to si nevedel." Bolo prirodzené, že ak si chcel niečo naozaj "mať prežité", musel si to skúsiť, ochutnať, dotknúť sa, zažiť, zakúsiť. Dnes nám stačí si o tom prečítať, pozrieť si video, alebo si vypočuť prednášku. A hneď máme pocit skúsenosti. Ale pochopenie ani poznanie ešte nemusí priniesť premenu nášho života. Ja sama mám tisíc vecí, ktoré už som pochopila a napriek tomu príliš nezmenili môj život. Porozumenie nemá moc premeniť, Duch Boží áno. Skúsenosť s Bohom a Jeho oživujúci dotyk je teda ešte niečo viac.

Desím sa toho, stať sa súčasťou generácie, ktorá sa uspokojí s virtuálnym Bohom z kázní, kníh a videoklipov. Nechcem byť človekom, ktorý vzťah vymení za splnenie minimálneho zoznamu požiadaviek. Nechcem žiť s pocitom obdivu voči iným ľuďom, ku ktorým Boh hovorí, cez ktorých koná, ktorým mení životy.

Som človek Novej zmluvy. Stále silnejšie prežívam, že veci, ktoré čítam v knihách, spôsobujú v mojej duši skutočný smäd po Ňom, rovnako ako svedectvá, príbehy a zázraky v životoch iných. Nechcem sa uspokojiť s vedomosťami o Ňom, sprostredkované inými ľuďmi. Chcem poznať Jeho, pretože to pre mňa urobil možným.

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Pridávam sa, Janka. I ja chcem poznať Jeho, pretože naozaj je tu pre každého, kto chce. Vďaka ti za každe svetlo z tvojich slov..
Отправлено в 15.11.12 8:19.
Ahoj, Janka, pridávam sa tiež, pretože si uvedomujem, e veľa ľudí v mojom okolí nepozná Boha, aj keď niektorí z nich Ho poznajú. Dôležité je vydávať svedectvo svojím životom aj ústnym svedectvom, ktoré musia byť v jednote. Včera som sa dozvedela o jednej panej, ktorá používa bibliu na to, aby vyvrátila vieru v posmrtný život, pričom pochádza zo strany jej otca z luteránskej (evanjelickej) rodiny. Dnes ráno som sa pýtala Pána, ako je to možné, že v rodine evanjelických biskupov je ateistka a ukázal mi verš v Exoduse,t.j.2.knihe Mojžišovej, 12.kapitole 13.verš, ktorý hovorí o tom, že nezáleží na náboženstve ani na zbožnosti ľudí v domoch, ale na krvi Pána Ježiša Krista, ktorá vyčleňuje Boží ľud z tohto sveta, tých ľudí, ktorí prijali Ježiša za svojho osobného Pána a Spasiteľa, oddeľuje ich od ľudí, ktorí patria diablovi, cize satanovi. Aby som to povedala jednou vetou: záleží iba na tom, či človek je Boží, alebo nie je. Ak nie je, tak má smolu, pretože život človeka pokračuje po smrti ďalej. V nebi, tam budú spravodliví znovuzrodení ľudia, ako som písala vyššie, v pekle budú ľudia, ktorí odmietli evanjelium. Čiže takto.
Отправлено в 06.02.13 15:13.