Дневники

« Назад

Pravda zvíťazí

Pravda zvíťazí

Budeme potrebovať usilovných ľudí. Práca a ešte raz práca... treba opraviť a ochrániť to, čo už "stihli urobiť" naši oponenti pre našu nečinnosť. A veľa modlitieb...

Je mi jasné, že treba niečo konať. Boh nie je nečinný a On odmení hľadanie nájdením...

Niečo z toho

Môžeme si vybrať. Pritakať, nič nerobiť alebo čím skôr niečo robiť, aby sme sa raz veľmi neprekvapili, čo z "neškodného" aktivizmu priaznivcov LGTB môže vyjsť. Ba už aj vyšlo. Dnes som "zabila" môj čas študovaním dokumentov a prišla som na pár vecí. Možno vás bude zaujímať, že:

- na mnohých Fakultách VŠ SR je už mnohé pohlúpnuté teóriou Gender, vyučuje sa už roky, od 2002 v Bratislave na UK, UK Nitra a iné;

- že hnutie LBGT sa rozvetvuje a jeho zástupcovia pracujú na plné obrátky, aby pretlačili pre nich dôležité zmeny zákonov;

- v ČR sa vypracúvajú Genderské dokumenty pre novely zákonov...

- ak nejde zo ZŠ tak ide na VŠ - učenie o "tolerancii" LBGT. projekty pre mládež a študentov, ktoré šíria a propagujú právo na nediskrimináciu pre všetkých ľudí  - samozrejme že sa nemá nikto diskriminovať, len LBGT aktivisti to prekrútia naopak, že nakoniec tí, čo nesúhlasia s ich teóriou, diskriminujú ich...;

- divadlá a učenie hrou, výstavy a rôzne podujatia, ktoré veľmi príjemnou cestou, nenásilne ovplyvnia myslenie ľudí, aby "tolerovali" tie aktivity a nemali výhrady proti tomu "učeniu" (Gender teória), až ho napokon prijmú za svoje;

- v politike je Gender teóriou ovplyvňovaná úprava rôznych smerníc, aby sa presadzovali záujmy LBGT, a tak smerovali k úprave smerníc a zákonov pre požiadavky menovanej skupiny ľudí a ich priaznivcov, ktorí pod tým "nevidia" nič zlé;

- médiá vykonajú zvyšnú prácu - filmy už sú...príde ešte reklama (aj na to je špeciálny  študijný odbor) a je to;

 

Našťastie existuje spravodlivosť, lebo som niekedy už myslela, že jej niet...

Našla som stránku:

http://c-fam.org/en/

Niečo o nej

C- Fam je Katolícky inštitút pre rodinu a právo v Kalifornii, ktorý skúma a overuje správnosť rôznych nariadení a venuje sa otázkam a veciam  rodiny.

Stefano Gennarino S.J. je právnik, je riaditeľom Centra pre štúdium práva v katolíckej rodine a inštitútu pre ľudské práva. Stefano tiež dohliada na C-Fam Edmund Burke Fellowship program.
+

C-FAM bola založená v lete roku 1997, aby bolo možné sledovať sociálnu politiku, diskutovanú na pôde Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných inštitúcií.

C-FAM je nezisková organizácia, neziskový výskumný inštitút oddaný obnove správneho chápanie medzinárodného práva, ochrany národnej zvrchovanosti a dôstojnosti ľudskej osoby.

C-FAM pracovníci sa podieľali na všetkých hlavných konferenciách národov sociálnej politickej debaty od roku 1997, vrátane Ríma stanov Medzinárodného trestného práva, Dohovoroch o ľuďoch so zdravotným postihnutím, Káhira 5, Peking +5 a desiatky ďalších.

C-FAM propaguje dokumenty a podporuje činnosť vzťahujúcu sa k argumentom, že OSN a ďalšie medzinárodné inštitúcie škodia skutočnému pochopeniu medzinárodného práva a v tomto procese môžu ohroziť rodinu a ďalšie inštitúcie, potrebné pre spravodlivý, slobodný a spokojný život.

C-FAM pravidelne poskytuje štipendiá na prácu v projektoch, v zastúpení diplomatov, politikov, akademikov, aktivistov a funkcionárov z celého sveta.

http://c-fam.org/en/aboutus

 

 

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Ja sa ťa tak spýtam, čím diskriminujeme my týchto ľudí? Neviem o ničom, čím by sme ich diskriminovali. Nie je to rovnosť práv, sú to výhody pre tieto skupiny ľudí.
Отправлено в 16.09.13 16:49.
ak nie si za to, aby inak orientovaní ľudia mali právo na založenie "rodiny" a mali tie isté práva a slobody ako máme my ... alebo ak nesúhlasíš s tým, že ich vec (LBGT) je úplne normálna... a že majú právo voliť si identitu (muž, žena, z muža žena a naopak, obe identity, trans...) že majú právo na adopciu, právo na to, zakladať rodiny, právo na DETI, lebo život v LBGT rodine je ok...!
Čím by si ich nediskriminoval - že súhlasíš so všetkým, čo hlása LBGT!
Veď to je ten oblbovák, že rovnosť...aby každý naletel, samozrejme že to je presadzovanie výhod pre LBGT! nie sú na tej veci zainteresovaní sami...skôr je to použité ako vhodný prostriedok... a ľudia nemajú ani šajnu, ako že" je neškodné", tolerovať to, a zrazu bác...
Отправлено в 16.09.13 19:11 в ответ на Miroslav Čonka.