PROGRAM

Každé Národné stretnutie mládeže má svoj originálny program, ktorý je úzko spojený so Svetovými dňami mládeže.

Program Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove ešte zatiaľ nebol zverejnený.

AKÝ BOL PROGRAM PREDOŠLÝCH NÁRODNÝCH STRETNUTÍ MLÁDEŽE?

Zažili sme :)

Súhrn

Mons. Damian Muskus OFM

Hymna P15

P15 Promo

Logo P15

viac na našom kanáli