TÉMA 

Národné stretnutie mládeže priamo nadväzuje na Svetové dni mládeže (SDM). Tie majú vždy svoju tému, ktorú určí pápež. Súčasný Petrov nástupca určil témy najbližších troch ročníkov SDM.  Poukazujú na Pannu Máriu a mládeži predkladajú cestu viery, lásky a nádeje spájajúcu minulosť, prítomnosť a budúcnosť.

Tridsiatydruhý svetový deň mládeže (2017) mal tému Máriinych slov z Magnifikatu: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný" (Lk 1,49). V roku 2018 sa 33. svetový deň mládeže sústredí na slová anjela adresované Panne „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha" (Lk 1,30). Táto téma bude ústrednou témou P18 v Prešove. Napokon pre 34. svetový deň mládeže, ktorého hostiteľom bude v roku 2019 Panama, bude témou Máriina odpoveď: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova" ( Lk 1,38).

AKÉ BOLI TÉMY PREDOŠLÝCH NÁRODNÝCH STRETNUTÍ MLÁDEŽE?

Témou Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade (v roku 2015) bola myšlienka, ktorú pre mladých vybral Svätý Otec František. Ide o citát z Matúšovho Evanjelia "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." Práve ním bola inšpirovaná aj ročná duchovná príprava na P15 "Čistý rok" (rok plný milostí a nových inšpirácií pre mladých ľudí na tému čistoty), ako aj samotný program P15. Bola to zároveň téma posolstva k 30. SDM.

Témou Národného stretnutia mládeže R13 v ružomberku (v roku 2013) bola myšlienka, ktorá bola zaroveň mottom SDM 2013 "Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov" (porov. Mt 28,19). Súčasťou bola aj duchovná príprava. Bola postavená na koncepte, ktorý vďaka námetom predstavil zákulisie najbližších i minulých SDM, ich patrónov i myšlienky pápeža, ktorý pozýva práve mladých na SDM. Originálne názvy DNU, DOLE, OKOLO, VON a HORE pozvali mladých, aby sa vydali na cestu hlbšie k sebe samému, k blížnemu a k Bohu.

Zažili sme :)

Súhrn

Mons. Damian Muskus OFM

Hymna P15

P15 Promo

Logo P15

viac na našom kanáli