ODVÁŽNY ROK

Národné stretnutie mládeže je predovšetkým púťou pre mladých ľudí z celého Slovenska (a zahraničia). Predstavuje vyvrcholenie niekoľkomesačnej duchovnej prípravy. Tím Rady pre mládež a univerzity KBS pri tejto príležitosti pozýva do série viacerých aktivít.

V septembri 2017 spustíme špeciálnu duchovnú prípravu s názvom Odvážny rok. Viac informácií o nej nájdete na tomto mieste.

ĎALŠIE KROKY

Príprava a propagácia Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove bola spojená aj s ďalšími projektami.

Jednou z kampaní bol špeciálny projekt zaujímavostí o meste najbližšieho Národného stretnutia mládeže - o meste Prešov na Facebooku.
Cieľom tejto kampane bola túžba predstaviť zákulisie mesta, do ktorého prídu tisícky mladých ľudí z celého Slovenska.