Blog

« Назад

Boh premieňa srdcia a tvorí jeden ľud

Takto by som nazval ovocie festivalu, ktorý sa uskutočnil 4. júna v Rómskom duchovno - spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi. Motto festivalu bolo: "Všetko čo dýcha nech chváli Pána!" Každá pieseň bola na jeho oslavu. Ľudia zažívali Božiu prítomnosť, prijímali Božie slovo. Kňaz Ján Piatak, Glória Gray - katolícka laická misionárka z Bostonu (USA) a Igor Čikoš - rómsky kňaz zvestovali prítomným evanjelium. Kapely Effata, F6 .juniori, Jekh drom a Chváliaci tím z Čičavy svojimi piesňami slúžili ľuďom, aby radostne chválili Pána, ktorý každému dáva svoju milosť.

Môžete si vypočuť vyučovanie Glórie a pozrieť fotky.

Sevdectvá a piesne z festivalu si môžete vypočuť na stránkach Rómskeho duchovno - spoločenského strediska.

 

Aby dospelí mohli s duchovným úžitkom prežiť tento festival, pre deti boli pripravené rôzne aktivity: trampolína, kalčeto, body painting (maľovanie na telo) a iné.

Nech je zvelebený Boh, nech je zvelebené jeho sväté meno.

 

Podtatranské noviny zverejnili o tejto akcií správu tohto znenia:

Sila dobrovoľníctva odskúšaná v praxi

VAŽEC - Vo Važci sa stretli mladí dobrovoľníci zapojení do projektu Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže s názvom Sila dobrovoľníctva.

Približne 30 mladých ľudí dobrovoľne a bez nároku na odmenu svojou prácou pomáha tam, kde je to potrebné. Niektorí pília drevo a uskladňujú ho na zimu, kosia trávnik, upratujú sklady v prospech Diecézneho centra voľného času vo Važci a iní pomáhajú s likvidáciou čiernej skládky, ktorá vznikla v lokalite Píla v obci Važec. Tieto konkrétne dobrovoľnícke aktivity boli identifikované po vzájomnej komunikácii koordinátora dobrovoľníkov pre obec Važec a starostom obce. Súčasťou dobrovoľníckych aktivít je aj rozdávanie letákov a bulletinov propagujúcich projekt, združenie i Európsky rok dobrovoľníctva. „Vítame takúto iniciatívu mladých ľudí,“ uviedol Mgr. Ľubomír Lorenčík, riaditeľ Diecézneho centra voľného času vo Važci a dodal, že sú vďační za každú pomoc. Dobrovoľnícke aktivity projektu v obci Krížová Ves sa konali už v júni. Mladí Rómovia, návštevníci Rómskeho duchovno-spoločenského strediska, ako dobrovoľnícku aktivitu v prospech obyvateľov obce zrealizovali hudobný festival s názvom Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. Na festivale vystúpilo viacero rómskych kapiel a pripravený bol aj sprievodný program pre deti. Práve počas plánovania, prípravy a realizácie festivalu si mladí Rómovia odskúšali svoje organizačné schopnosti a venovali svoj čas a talent v prospech komunity bez nároku na odmenu.                

Комментарии