« Назад

Život je prípravou na smrť, ako smrť je prípravou na väčší Život.

Život je prípravou na smrť, ako smrť je prípravou na väčší Život.

Pokoj vám všetkým! Bohatí a mladí ľudia určite nezomierajú radi, keď sú bohatí len na peniaze a mladí len vekom. Ale tých, ktorí sú bohatí na čnosti a mladí čistým životom, netrápi smrť. Skutočne múdry človek sa odvtedy, ako začne používať rozum, správa tak, aby zomrel pokojne. Život je prípravou na smrť, ako smrť je prípravou na väčší Život.

Skutočne múdry človek, odkedy pochopí pravdu života a umierania, a umierania preto, aby vstal z mŕtvych, všemožne sa usiluje zaviť sa všetkého neužitočného a obohatiť sa všetkým prospešným, čiže čnosťami a dobrými skutkami, aby mal výbavu dobra u toho, ktorý ho povolá, aby ho súdil, aby ho dokonale spravodlivo odmenil, alebo potrestal. Skutočne múdry človek vedie život, ktorý ho robí dospelým v múdrosti viac než starca a robí ho mladším, než dospievajúci mladík, pretože, keď žije čnostne a spravodlivo, uchová si v srdci sviežosť citov, ktorú niekedy nemajú ani mladí ľudia. Ako je potom príjemné zomrieť! Položiť si unavenú hlavu na Otcovu hruď, uvoľniť sa v jeho objatí a povedať uprostred hmlistého unikajúceho života: "Milujem ťa, dúfam v teba, verím v teba." Povedať to poslednýkrát na zemi, aby to jasavé "milujem ťa" mohol spievať po celú večnosť v žiarivom raji.

Je myšlienka na smrť tvrdá? Nie. Je to spravodlivé rozhodnutie pre všetkých smrteľníkov. No starosťami a trápením zaťažuje iba tých, ktorí neveria a majú veľa hriechov. Márne človek, keď vysvetľuje úzkosť umierajúceho, ktorý počas svojho života nebol dobrý, povie: "To preto, že by ešte nechcel zomrieť, lebo nekonal nič dobrého, alebo ho urobil len málo, a chcel by ešte žiť, aby to napravil".
Zbytočne povie: "Keby bol žil dlhšie, bol by mohol dostať väčšiu odmenu, pretože by vykonal viac."
Duša vie, aspoň nejasne, koľko času dostala.
Je to NIJAKÝ čas v porovnaní s večnosťou. A duša poháňa celé JA ku konaniu. Ale úbohá duša! Ako často je

premožená,

pošliapaná,

umlčaná, aby nebolo počuť jej slová!

To býva u tých, ktorým chýba dobrá vôľa.
Kým spravodliví ľudia počúvajú svoju dušu od raného detstva, poslúchajú jej rady, a podľa nich konajú. Takže mladý vekom, ale bohatý na zásluhy zomiera ako svätec niekedy ešte len na úsvite života, a ani keby mu bolo pridaných sto, či tisíc rokov, nebol by svätejší, ako už je, pretože láska k Bohu a k blížnym, ktorú veľkodušne uskutočňoval v každej podobe, ho urobili dokonalým.

V nebi sa nehľadí na to, koľko rokov človek žil, ale ako ich prežil.

Ľudia smútia a plačú nad mŕtvymi. Ale mŕtvola neplače.Ľudia sa chvejú, že musia zomrieť. Ale nestarajú sa o to, aby žili tak, aby sa nechveli v hodine smrti.

A prečo ľudia neplačú a nesmútia nad žijúcimi mŕtvolami, nad tými naozajstnejšími mŕtvolami, ktoré nosia v sebe ako v hrobe mŕtvu dušu?

A prečo tí, čo plačú pri pomyslení na to, že ich telo musí zomrieť, neplačú nad mŕtvolou, ktorú majú vo svojom vnútri?

Koľko mŕtvol vidím, ktoré sa smejú žartujú a neplačú nad sebou!

Koľko vidím otcov, matiek, manželov, súrodencov, detí, priateľov, kňazov a učiteľov, ktorí hlúpo plačú za synom, manželom, bratom, rodičom, priateľom, veriacim, učeníkom, ktorí zomreli v zrejmom priateľstve s Bohom po živote, ktorý je korunou dokonalosti, a ktorí neplačú nad mŕtvolami duší syna, manžela, súrodenca, otca, priateľa, veriaceho, učeníka, ktorý je mŕtvy pre neresti, pre hriechy a mŕtvy naveky, navždy zatratený, ak sa nebude kajať!

Prečo sa neusiloval oživiť ich? To je láska, rozumiete? To je najväčšia láska. ó, hlúpe slzy nad prachom, ktorý sa opäť stal prachom! Modloslužba citov! Pokrytectvo citov! Plačte, ale nad mŕtvymi dušami svojich najdrahších. Usilujte sa ich priviesť k Životu. A hovorím to zvlášť vám, ženy, lebo vy môžete vykonať tak veľa pre tých, ktorých milujete.

 

(Evanjelium, ako mi bolo odhalené, Mária Valtorta, úryvok, krátené: Ježišova reč pri brode na Jordáne)

 

obrázok: Google

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Vy ženy môžete toľko toho urobiť. Tak rob Evka emoticon Dúfam ma máš aj rada. A ten plač mi pripomenul sv. Dominika Guzmana. Často plakal kvôli hriešnikom. Ale mi to pripomenulo aj príbeh z evanjelia. Lk 16:1 Učeníkom povedal: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok.Zavolal si ho a povedal mu: »Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.« Správca si povedal: »Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.« Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: »Koľko dlhuješ môjmu pánovi?«On povedal: »Sto kadí oleja.« Vravel mu: »Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat. Potom povedal inému: »A ty koľko dlhuješ?« On vravel: »Sto meríc pšenice.« Vravel mu: »Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.« A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. V skutku, mali by sme byť aj čo sa týka Kráľovstva Nebeského byť predvídaví a myslieť na svoju budúcnosť. Neratovať v poslednej chvíli sa. Ale vedieť, čo nás čaká za nespravodlivý život. Pretože keď sme na zemi, spravíme všetko preto, aby sme si zachránili kožuch a postarali sa o svoju budúcnosť. Nemyslíme však na nebo a budúcnosť tam.
Отправлено в 20.08.12 19:44.
Márii Valtorte musím dať tisíc hviezdičiek. Nemám slov... tak je, ako píše... Vďaka za príspevok, Evka! MV je moja favoritka! Veľmi ma povzbudili a pozdvihli jej riadky!
Отправлено в 10.09.12 19:12.
Ahoj, Mirko! Už som bola zopár ráz na tvojej stranke a nemôžem tam nikde požiadať o priateľstvo. Neviem, čo som prehliadla, alebo prečo to nejde. Tak skúsim touto cestou požiadať o priateľstvo. Tvoje príspevky sú zaujímavé a povzbudivé. Ak súhlasíš, pošli mi ponuku priateľstva alebo tip, ako ju mám poslať ja tebe. Ď.
Отправлено в 10.09.12 19:14 в ответ на Miroslav Čonka.
Отправлено в 10.09.12 20:55 в ответ на Mária Künzl.
Milá Majka, aj to máme spoločné emoticon Mária Valtorta a Evanjelium, ako mi bolo odhalené, je skvost pre nás, je to tak. V sobotu, na Sviatok Narodenia Panny Márie, kedy sme mali púť k Matke Božej, tak na slávnostnej sv. omši duchovný otec Holbička, veľký mariánsky ctiteľ a vynikajúci kňaz, mal homíliu práve z diela tejto veľkej mystičky. Povedal, že je tam podrobnejšie napísané všetko zo života Panny Mária a Ježiša Krista, lebo veď ani v Evanjeliách svätých sa predsa všetko neuvádza, a preto aj on nahliadol do jej prvej časti, kde sa píše o tom, ako sa mala narodiť práve svätá Panna Mária. Práve tento diel je najkrajší, aj mňa veľmi uchvátil, lebo tam bolo pre mňa veľa nepoznaného...Povedal, že toto Dielo je už cirkevne schválené, čomu som sa veľmi potešila emoticon
Отправлено в 11.09.12 10:02 в ответ на Mária Künzl.
Cirkevne schválené? Cirkev ešte schvaľuje nejaké knihy? Myslel som, že už také niečo sa nerobí. Ale najskôr nejaký biskup tomu udelil imprimatur.
Отправлено в 11.09.12 11:29 в ответ на Eva Vráblová.

whole-profile
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva belongs-to:

Друзья

Štefan Hrbček
Ján Pankovčin
Martin Lojek
Robert Krett
Anna Lojeková
Martin Majda
Marcela Bagínová
Eva Baranovičová
июня 19
Daniel Ruščák оставил(а) комментарий к записи Bohu vďaka!... в дневник Eva Vráblová .
12:22
октября 21
Eva Vráblová добавил(а) новую запись, Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?, в дневник.
15:19
мая 4
Eva Vráblová добавил(а) новую запись, Deti - ako plod manželskej lásky, в дневник.
11:53
апреля 16
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová добавил(а) новую запись, Súcitíme, в дневник.
12:13
апреля 12
Eva Vráblová updated a blog entry, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová добавил(а) новую запись, Priatelia sú hviezdy na nebi, в дневник.
17:39
апреля 10
Eva Vráblová добавил(а) новую запись, Milujem, milujem svoj život, в дневник.
17:22
апреля 8
Eva Vráblová добавил(а) новую запись, Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších..., в дневник.
16:42
Подписаться на деятельность Eva Vráblová. (Открывает новое окно)