Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Súd patrí Pánovi

Súd patrí Pánovi

On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha. Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život úbožiakom. (Ž 72,12 - Žalm z dnešného lit. čítania)

Už sa stalo zabehnutým zvykom, že to lepšie stále dostanú tí mocnejší a bohatí. A ide nás z toho rozrthúť. Človek by pred týmto mohol rezignovať v akomkoľvek snažení o vyššie ciele, lenže my vieme, že našim zástancom je Pán.
Ježiš, výhonok z kmeňa Jesseho prináša právo a spravodlivosť aj pre bezmocných a chudobných. On je ten, kto má finálne slovo a v tom je aj nádej evanjelia, že spravodlivosti sa učiní zadosť.

My muži, radi berieme spravodlivosť do svojich rúk a kridvu chceme okamžite odplatiť. Niekedy sú tie naše pomstychtivé plány naozaj kreatívne. Vo svojich predstavách plánujeme každý detail odplaty a sem-tam niečo aj z tých predstáv výjde.
Toto však žiaľ nie je cesta, ktorou nás vedie Kristus. Ježiš má inú predstavu o súdení a odplate. My máme odpúšťať, modliť sa za nepriateľov a zvyšok máme prenechať Bohu. Písmo nás povzbudzuje, že On je našou spravodlivosťou a že On nás vyslobodí, keď budeme k nemu volať.

Pokúsme sa dnešný deň nesúdiť a to ani v myšlienkách. Odovzdajme človeka, ktorý nás "žerie" Pánovi a žehnajme mu. Myslím, že prinajmenšom sa budeme cítíť slobodnejší.

Ilustračný obrázok: Ježiš ako sudca, mozaika na strope národnej bazilike nepoškvrneného počatia, Washington DC