Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Premena trstiny na skalu

Premena trstiny na skalu

Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem! Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,“ hovorí Pán a tvoj vykupiteľ Svätý Izraela. Urobím z teba mláťačku, novú a ostrú, s mnohými zubami. Rozmlátiš a rozdrvíš vrchy, pahorky na plevy obrátiš. (Iz 41, 13-15)

Náš nebeský Otec má záľubu v premenách, lebo je Bohom života. Izraelovi, ktorý bol ako národ drobnučký, sľubuje že z neho urobí obávaného bojovníka. Peter, ktorý bol Šimon (Trstina), dostal nové meno Kéfas (Skala) a s novým menom prijal aj novú úlohu.

Božou túžbou je, aby sme rástli v zrelosti, aby sme sa upevňovali v Pánovi a v sile jeho moci (Ef 6, 10), aby sme sa z trstnín stávali pevnými mužmi, ktorých áno je áno a nie je nie (Jak 5,12). Apoštol Pavol keď píše o službe kresťanov, spomína že máme pracovať na sebe, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia. (Ef 4,13-14)

Boh Otec nás túži premieňať a vytvárať z nás pevných mužov, podobne, ako bol Ján Krstiteľ. Ježiš o ňom povedal „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! (Mt 11, 7-9) Ján Krstiteľ bol skutočný tvrďas, ktorý nám môže byť inšpiráciou na našej mužskej ceste k Pánovi.

Buďme pripravení na to, že Boh chce na nás ešte pracovať a premieňať. Je jedno, či máš 16 alebo máš na kolenách vnukov. Boh nás chce premieňať v každom veku a ako nás učí Božie Slovo, každé Jeho volanie má v sebe dávku adrenalínu. Dôležité je byť pokorným, dovoliť Otcovi osloviť ma “červíčkom” a držať sa za jeho ruku, ako malý synček drží veľkú Otcovú dlaň.

Úloha na dnes:
Pokor sa pred Bohom, polož jednu svoju dlaň do druhejs predstavou, že Boh otcovsky jemne drží tvoju ruku vo svojej dlani. Povedz mu, že sa na neho spoliehaš a že mu dôveruješ. Nebeský Otec ťa chce viesť k hlbšej zrelosti muža.