Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužova poslušnosť Bohu

Mužova poslušnosť Bohu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.

A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“ (Mt 7,21-27)

Ježiš vyzdvihuje poslušnoť Bohu až do takej miery, že je kritériom pre získanie večného života. Kristus nás učí, že poslušnosť Bohu je kvalitným stavebným kameňom pre dom nášho života.

Pre nás mužov je poslušnosť tvrdým orieškom. My predsa dobre vieme, ako veci majú fungovať, máme aj svoje dobré logické úsudky a nepotrbujeme, aby nám do vecí niekto "kecal". Určite nemáme radi, ak nám niekto iným má diktovať život.

Načo je tá poslušnosť dobrá?
Vďaka poslušnosti môžeme mať kvalitný život, požehnanie prítomného Boha (tzn. bude sa ti dariť), pokoj, večnú spásu a duchovnú autoritu. Čím viac sme poslušní Pánovi, tým viac duchovnej moci nám dáva. Je to priama úmera. Viac o tejto téme je v článku "Duchovná autorita muža".

Preto, aby sme vedeli, čomu máme byť poslušní,  musíme v prvom rade poznať Božie slovo, musí sa stať naším každodenných chlebom. Nedá sa byť poslušným princípom, o ktorých nemáme ani páru, alebo počuli sme o tom len sprostredkovane. Byť poslušným Slovu znamená uvádzať do praxe biblické princípy a nerobiť v nich kompromisy. Okrem toho, máme byť poslušný hlasu Duchu Svätému  a autoritám vo sférach, kde im Boh dal zodpovednosť. Či už ide o Cirkev alebo štát. A to je už trochu náročnejšie. Otázka poslušnosti VS "non serviam" je stále búrlivo diskutovanou témou.

Mužnosť sa azda najviac prejavuje vo vytrvalosti srdca. Trénujme sa vo vytrvalosti poslušnosti Bohu, aby, keď prídu búrky a strhne sa víchrica, dokázali sme pevne stáť a naše rodiny, ktorým robíme zázemie a prístrešie boli v suchu a bezpečí.