Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Premáhanie seba

Premáhanie seba

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.  Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. ( Mt 1, 18-24)

Sv. Jozef, ženích Panny Márie to vôbec nemal jednoduché. Píše sa o ňom, že to bol muž spravodlivý a teda mal dobrú povesť. Od Jozefa sa určite očakávalo, že bude mať počestnú manželku. Lenže akonáhle sa Mária vracia od Alžbety, jej príbuznej, ukazuje sa, že čaká dieťa. Jozef bol teda v spoločnosti kompromitovaný. Veru, neviem, či môže byť pre budúceho ženícha väčši dôvod pre rozchod ako toto. Zákon kázal neverné ženy ukameňovať alebo ich prepustiť. Jozef má dobré srdce, nie je nemilosrdný a tak chce prepustenie Márie zinscenovať diskrétne. V tomto momente dostáva Božie inštrukcie a karty sa ešte viac zamiešajú. Jozef nepodľahol tlaku spoločnosti, ale zostáva poslušný Bohu, ktorý si tohto spravodlivého muža použll na ochranu Márie a malého Ježiša.

Od sv. Jozefa nemáme vo Svätom Písme zachytené jediné jeho slovo. Väčšinou o ňom čítame, že Boh povedal, Jozef poslúchol a urobil. Aká pokora a vytrvalosť! Sv. Jozef nás mužov inšpiruje k veľkému sebazapreniu. Je to muž, ktorý zomrel svojim predstavám a dobrému menu. Mohol sa cítiť byť diskreditovaným a opovrhnutý priateľmi. Páči sa mi scéna, výraz Jozefa a ľudí z filmu The Nativity Story (Príbeh narodenia), keď sa Mária vracia od Alžbety. Ak by Jozefova identita stála na mienke ľudí, jeho svet by sa rozsypal. Jozef premohol samého seba a koná podľa inštrukcií Pánovho anjela. Jeho postoj jasne vyjadrujú jeho činy namiesto slov. Sv. Jozef nám môže ísť za príklad poslušnosti, vytrvalosti a otvorenosti na Boží hlas.

Na príbehu Jozefa a Márie si môžeme všimnúť ešte jeden detail. Napriek tomu, že sa k Panne Márii modlíme ako k Panne najmúdrejšej, najčistejšej a považujeme ju za najsvätejšiu, teda bez dedičného hriechu počatú, Boh dáva inštrukcie ohľadom ďalších životných krokov Jozefovi. Boh uznáva muža ako hlavu rodiny aj vtedy, ak má manželka akoby väčšie obdarovania. Ale ako sme sa už zamýšľali skôrautorita muža vychádza z jeho poslušnosti Bohu.

Úloha na dnes
Popros nebeského Otca, aby ťa upevňoval vo svojich kresťanských postojoch aj napriek výsmechu spoločnosti, kolegov, spolužiakov a neboj sa svoje postoje vyjdrovať skutkami. Tvoje slová a hlásanie Krista budú tak naberať na váhe.