Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Príjemné bremená

Príjemné bremená

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ Mt 11, 28-30

Dnes sa už stáva takmer normou, že pri otázke  “Ako sa máš” dostávame konštantné odpovede typu “mám toho strašne veľa” alebo “nestíham”. Je otázne či sú to výhovorky, alebo tých požiadaviek na nás je naozaj tak veľa. Božia vôľa asi nie je, aby chodili so zohnutým chrbátom a vyplazeným jazykom. Niečo bude zrejme zle. Ježiš chce, aby sme si na seba zobrali jarmo od neho a budeme zažívať pohodu. Problém je, že my, alebo niekto iný nakladá na nás bremená, ktoré nie sú Božie. …a som si istý, že toto je nová taktika nepriateľa: udržiavať nás v neustálom zhone, len aby sme nemali čas na Boha a rodinu.
Jedným z klamstiev zlého je, že naša hodnota závisí od mienky iných. Potom nevieme povedať nie, alebo rázne áno. Snažíme sa vyhovieť všetkým ľuďom, úlohy sa nakladajú a my prirodzene nestíhame. Chlapi, príjmajme svoju hodnotu iba od nebeského Otca a berme jarmo, ktoré je od neho. Ježiš nám sľubuje odpočinok, po ktorom tak túžime a z jeho jarma budeme mať radosť.

Úloha na dnes:
Poprosme nebeského Otca, aby nám ukázal, ktoré bremená nie sú podľa jebo vôle. Ak je možné, odstrihnime ich. Ak prídu ďalšie požiadavky, pýtajme sa Ducha Svätého, či je to cesta, na ktorú nás vedie On.

Najnovšie pre mužov

Muž pripravuje cestu Pánovi

Muž pripravuje cestu Pánovi

Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása. Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných...
Muž sa spolieha na Božie bicepsy

Muž sa spolieha na Božie bicepsy

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo...
Kroky viery

Kroky viery

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa...