Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent: Krása pravdy

Ženský advent: Krása pravdy
Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán, Boh, a povedal mu: „Kde si?“
On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, naľakal som sa, pretože som nahý, a skryl som sa.“
Opýtal sa ho: „Kto ťa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?“
Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo stromu a jedol som.“
Pán, Boh, povedal žene: „Čo si to urobila?“
Žena odpovedala: „Had ma naviedol a jedla som.“
Tu povedal Pán, Boh, hadovi: „Pretože si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkými krotkými a divými zvieratami. Po bruchu sa budeš plaziť a prach hltať po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“
A nazval Adam svoju ženu Evou, pretože bola matkou všetkých žijúcich. Gn 3, 9-15. 20
 
 
Priznať si chybu...nehľadiac na to, či tá druhá stránka- manžel, vyučujúci, rodič, priateľka... si prizná tú svoju časť viny."Poznajte pravdu a tá vás oslobodí." Áno, aj vtedy, keď pripustíme, že to či ono z našej strany bola chyba, naša slabosť, nevedomosť, nepozornosť, nedostatok lásky. Oslobodí nás o predstierania a tlaku vždy byť neomylnou, perfektnou a zorientovanou - oslobodí to ostatných, ktorí sa stále pri nás môžu cítiť nedostatočne dobrí, neschopní a zamrazení našou ľadovou dokonalosťou. Nemusíme byť dokonalé - ale buďme milujúce - aj s našimi nedostatkami - to stačí. 
 
 
Krása v praxi: Dlžíš niekomu ospravedlnenie ? Možno už dlho... Dnes máš možnosť niečo s tým urobiť.