« Späť

12. Adventné zamyslenie pre rodiny

12. Adventné zamyslenie pre rodiny

Čítanie zo Sv. písma

Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a v svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril nebo a tri razy zvolal oheň z neba. Aký slávny si, Eliáš, svojimi zázrakmi! Kto sa môže chváliť, že sa ti podobá?

Ty si bol vzatý v ohnivej víchrici, na voze s ohnivými koňmi. Je napísané o tebe, že si určený pre budúce časy mierniť Pánov hnev prv, než vzplanie, obrátiť srdce otca k synovi a obnoviť Jakubove kmene. Blažení, čo ťa videli a čo zosnuli ako tvoji priatelia!

Zamyslenie

(Krátko sa porozprávame o tom, na čo potrebujeme slnko. Zodpovieme si otázku, či si slnko vyberá na koho bude svietiť viac)

Byť kresťanom znamená byť človekom, ktorý šíri lásku. Je ľahké mať rád ľudí a správať sa k nim milo, keď aj oni sú milí k nám. Keď sa nám však vysmievajú, robia nám zle, ponižujú nás či ohovárajú, často by sme sa im najradšej odplatili rovnako. To by ale znamenalo, že sme zabudli, čo je našim poslaním. Pán Ježiš miluje všetkých ľudí. On je ako slnko, ktoré svieti rovnako na zlých aj na dobrých. Ak ho chceme nasledovať, nemôžeme sa pridať na stranu zla a správať sa k iným bez lásky a úcty, hoci nás zranili alebo urobili veľa zlého. Potrebujeme im odpustiť a milovať ich naďalej. Takto sa v našom srdci stále zachová slnko Božej lásky, budeme svietiť láskou a vierou pre ostatných, pre ktorých túžime, aby spoznali a milovali Ježiša.

Modlitba

Duchu Svätý, prosíme Ťa o pomoc milovať všetkých ľudí a vedieť im odpúšťať. Daj, aby sa z nášho srdca nikdy nevytratila Božia láska k nim a aby sme žiarili ako Slnko, ktoré ukazuje na Teba a Tvoju dobrotu. Amen