« Späť

14. zamyslenie pre rodiny Súťaž

14. zamyslenie pre rodiny Súťaž

Čítanie zo Svätého Písma

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“

Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“

Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“

Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“

A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“

Zamyslenie

( Porozprávame sa o tom, či sme už niekedy niečo vyhrali alebo poznáme niekoho, kto niečo vyhral. Čo treba urobiť, aby sme vôbec mali šancu súťaž vyhrať?)

Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale veľkňazi sa v tomto úryvku dostali do istej súťaže. Mali šancu vyznať, že Ježiš je poslaný z neba. Nechcelo sa im však veriť. Predtým už mali veľa šancí vyhrať najdôležitejšiu vec- možnosť spoznať Ježiša a uveriť mu. Čítali Sväté Písmo, kde Ježiša opisovali proroci, počúvali Jána Krstiteľa, ktorý ohlasoval, že Spasiteľ je už tu medzi nimi. Ale nechcelo sa im veriť. Tak ako nikdy nevyhrá ten, kto sa do súťaže vôbec neprihlási, nevyhrali ani veľkňazi. Mali Pána Ježiša priamo pod nosom, no nechceli veriť, že všetko to dobro, ktoré robí, je Božie dielo. Aj my, vo svojom živote máme takúto šancu- budovať vzťah s Ježišom, vyznať ho ako svojho Boha. Aj keby sme za celý život premárnili všelijaké šance na výhru, získať večný život s Ježišom je tou najdôležitejšou výhrou nášho života.

Modlitba

Pane Ježišu, ďakujeme, že poznať Ťa je najväčšou výhrou nášho života. Prosíme Ťa, aby sme si to uvedomovali častejšie a tešili sa z toho. Amen

Ďalej